Submenu

ZorgRank geeft persoonlijk verwijsadvies

Frederique Nagtegaal ♛ 01-10-2021
2995 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

In het project Gepast Verwijzen wordt relevante informatie omgezet naar een persoonlijk verwijsadvies naar de medisch specialistische zorg. Dit gebeurt met behulp van rekenkundig model ZorgRank.

Thema/lijn

Samen beslissen

Organisatie

Eerste lijn

Gepast Verwijzen is een visie om het verwijsproces te optimaliseren en draagt bij aan de volgende ambities:

  • Het bevorderen van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Met andere woorden: de kans is groter dat zorgvragers bij de juiste zorgaanbieder terecht komen voor vervolgzorg;
  • Het stimuleren van samen beslissen, waardoor het vertrouwen, de tevredenheid en therapietrouw van zorgvragers ten aanzien van de zorgaanbieder waarnaar verwezen is, wordt bevordert.

Resultaten

Binnen het subsidieproject Samen Beslissen Gepast Verwijzen zijn de resultaten van het project inzichtelijk gemaakt.

Verwijzen op basis van kennis en ervaring huisarts

Huisartsen (verwijzers) zijn bijna altijd doorslaggevend bij de keuze voor een zorgaanbieder en geven hun advies vaak op basis van eigen kennis en ervaring. Dit blijkt niet altijd de beste keuze voor de zorgvrager (patiënt). Meerdere factoren zijn van invloed, zoals:

  • Kunde van de zorgaanbieder 
  • Toegankelijkheid (reisafstand, wachttijd, wel/niet/deels gecontracteerd door de zorgverzekeraar)

Het maken van een onderbouwde keuze van vervolgzorg is complex en er zijn meerdere factoren waarmee je rekening moet houden. 

Beter onderbouwde besluitvorming

Om te komen tot betere onderbouwde besluitvorming voor gepaste zorg, is samen beslissen belangrijk. Door de patiënt te betrekken in het verwijsproces en inzicht te geven in het vervolgtraject, is de verwachting dat dit het herstel ten goede komt. Als je samen beslist is de patiënt ook gemotiveerder om op de afspraak met de zorgaanbieder te verschijnen. 

ZorgRank: een advies voor vervolgzorg 

ZIO/TIPP en Mediquest ontwikkelden hiervoor de ZorgRank. Dit is een rekenkundig model om patiënten na een verwijzing door een huisarts, een persoonlijk en zo optimaal mogelijk advies te geven over passende zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg (1e en 2e lijn). In ZorgRank wordt de beschikbare data over de zorgvrager en de verwijzing automatisch gevuld uit het Huisarts informatiesysteem (HIS). Het model bepaalt de 2 of 3 zorgaanbieders die het best passen. Huisarts of Zorgconsulent bespreken dit met de patiënt. ZorgRank is geschikt om gebruikt te worden in keuze-websites en andere oplossingen die patiënten en huisartsen/ zorgverleners ondersteunen bij het vinden, vergelijken en kiezen van de best passende zorgaanbieder. 

Samen beslissen

Gepast Verwijzen biedt de mogelijkheid om samen beslissen op 3 manieren in te richten. Dit is afhankelijk van de technische invulling van bestaande verwijsapplicaties. ZIO biedt deze 3 opties aan:

  1. De zorgvrager kiest zelf zijn/haar vervolgzorg in het logistiek verwijssysteem, waarin het persoonlijke advies wordt getoond (ZorgRank is geïntegreerd);
  2. De zorgvrager kiest samen met de verwijzer zijn/ haar vervolgzorg in het logistiek verwijssysteem, waarin het persoonlijke advies wordt getoond (ZorgRank is geïntegreerd);
  3. De zorgvrager kiest samen met ondersteuning van een verwijsbureau (bijvoorbeeld TIPP) zijn/ haar vervolgzorg in het logistiek verwijssysteem, waarin het persoonlijke advies wordt getoond (ZorgRank is geïntegreerd).

Positieve impact op kwaliteit en wachttijd

Gepast Verwijzen (ZorgRank) wordt sinds oktober 2019 ingezet in de praktijk van ZIO/TIPP. De belangrijkste resultaten zijn hieronder weergegeven. 
•    Gepast verwijzen heeft een positieve impact. 
•    De patiënt is sneller en beter geholpen. 
•    Kwaliteit en wachttijd zijn zichtbaarder, wat een zorgaanbieder weer prikkelt om te verbeteren. 
Zo zet ‘Gepast Verwijzen’ een beweging in gang. 

Ervaringsverhaal

Lees ook het ervaringsverhaal over dit project: Samen beslissen over het juiste ziekenhuis.

Vragen?

Meer weten over dit project? Neem contact op met Jeroen Homberg.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Explainer video Zorgrank Zorgnavigator Tipp

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.