Submenu

Betere kwaliteit van leven voor mensen met brozebottenziekte dankzij Key4OI-kompas

Frederique Nagtegaal ♛ 19-10-2021
1874 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Dit project van Stichting Care4BrittleBones was gericht op het ontwikkelen van een ‘kompas’ voor iedereen die te maken heeft met Osteogenesis Imperfecta (OI). Uitkomstinformatie wordt door het kompas doelmatiger gebruikt om concrete gezondheidgerelateerde levensdoelen te bereiken.

Het project was gericht op het ontwikkelen van een kompas voor iedereen die te maken heeft met Osteogenesis Imperfecta (OI), ofwel brozebottenziekte. Uitkomstinformatie wordt door het kompas doelmatiger gebruikt om concrete gezondheidgerelateerde levensdoelen te bereiken.

Osteogenesis Imperfecta

Osteogenesis Imperfecta (OI) is een zeldzame aandoening van het bindweefsel. Mensen met OI hebben een lichaam dat extreem kwetsbaar is (breuken, pijn, vermoeidheid). OI kent veel verschillende vormen - van mild tot heel zwaar. In vrijwel elke levensfase en elke vorm van de aandoening zijn veel verschillende zorgverleners aan het werk om mensen met OI zo goed mogelijk te ondersteunen. Het leven van mensen met OI wordt gekarakteriseerd door tientallen herstelprocessen en keuzemomenten. Die zijn cruciaal voor de functionele mogelijkheden en levenskwaliteit die de patiënt ervaart.

Veel uitkomstmaten

Op dit moment houden de expertisecentra en andere zorgverleners veel verschillende uitkomstmaten bij. Slechts een fractie ervan is eenvoudig toegankelijk voor de patiënt. Patiënten geven aan dat zij het moeilijk vinden om hun vele zorgverleners samen te laten werken voor de ondersteuning die zij nodig hebben.

Doelstellingen project

Het doel van dit project was de levenskwaliteit van mensen met Osteogenesis Imperfecta te verbeteren. Dit gebeurt door de bestaande uitkomstinformatie doelmatiger te gebruiken, en de curatieve keten en de patiënt optimaal samen te laten werken.

Optimaal gebruikmaken van uitkomstinformatie draagt bij aan het proces van samen beslissen. En stelt zorgverleners in staat de behandeling in alle lagen van de curatieve keten te richten op de unieke behoeftes van de patiënt.

Subdoelen

  • Bereiken van patient/family empowerment;
  • samen leren;
  • samenwerking in de keten;
  • samen werken.

Samen het Key4OI-kompas ontwikkelen

Met dit project sloeg Stichting Care4BrittleBones de handen ineen met alle delen van de curatieve keten bij OI:

  • de 2 landelijke expertisecentra: UMC Utrecht en Isala/Zwolle;
  • representanten van de 1ste lijn: huisarts en fysiotherapeut;
  • de 2de lijns zorgverlening in regionale ziekenhuizen;
  • de nationale patiëntenvereniging VOI.

In samenwerking is een simpele maar doeltreffende aanpak ontwikkeld ter ondersteuning van OI, op basis van uitkomstinformatie: Het Key4OI-kompas. Het is ook erkend als ICHOM-uitkomstenset en wordt ook internationaal ingezet.

Samen beslissen

Stichting Care4BrittleBones wil - door de ontwikkeling van dit kompas - bijdragen aan de beweging rond samen beslissen en uitkomstgerichte zorg.

Lees meer

Lees meer over het Key4OI-project en download alle materialen.

Lees meer over brozebottenziekte: Psychosociale zorg bij brozebottenziekte.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Neem contact op met Dagmar Mekking.

Rebecca en het Key4OI Kompas

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.