Submenu

Samenwerking voor patiënten met lage rugklachten bij Stadspoli Rug

Frederique Nagtegaal ♛ 23-11-2021
2107 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Het doel van het project 'Win-Win voor patiënten bij lage rugklachten' was om patiënten met lage rugpijn snel de juiste zorg te bieden. Uitkomstinformatie helpt zorgverleners een duidelijke lijn te trekken in de anamnese, diagnostiek en behandeling.

Patiënt en zorgverlener gebruiken uitkomstinformatie bij het praten en samen beslissen over de behandeling.

Lage rugklachten

Lage rugpijn is één van de vaakst voorkomende aandoeningen in Nederland. De aandoening is de belangrijkste reden voor werkuitval en arbeidsongeschiktheid. De zorg voor patiënten met lage rugklachten is versnipperd en weinig uniform. Patiënten worden niet meteen naar het juiste loket verwezen, en ieder specialisme kijkt vanuit zijn eigen perspectief. Dat zorgt voor veel onnodige verwijzingen. Om de zorg voor deze grote patiëntenpopulatie overzichtelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden, is uniformiteit in diagnostiek en behandeling belangrijk. Ook het spreken van dezelfde taal binnen het zorgnetwerk is essentieel.

Doel

Het doel van het project 'Win-Win voor patiënten bij lage rugklachten' was dat patiënten met lage rugpijn een behandeling krijgen die een positieve bijdrage levert aan hun kwaliteit van leven. En die past bij hun wensen en behoeften.

Stadspoli's

De Stadspoli’s in Maastricht zijn opgezet om het beroep op de (dure) specialistische zorg in het academisch ziekenhuis te verminderen. De Stadspoli biedt rugpatiënten snel de juiste zorg op de juiste plek. De patiënt en zorgverlener gaan in gesprek en nemen samen een beslissing over de behandeling. Ze maken hierbij gebruik van uitkomstinformatie die beschikbaar is via een digitaal patiëntenplatform voor de patiënt én voor de betrokken zorgverleners. Patiënten hebben hiervoor onder andere gestandaardiseerde ICHOM-vragenlijsten ingevuld over:

  • functioneren (ODI);
  • pijn (NRS), en;
  • kwaliteit van leven (EQ5D).

In het proces staan de patiënten, hun individuele hulpvraag, persoonlijke situatie en ziektebeleving centraal. In dit project zijn partijen ondersteund om te komen tot de juiste behandelkeuze, door de informatie voor arts en patiënt inzichtelijk te maken. En handvatten te bieden aan zowel patiënten als artsen voor het samen beslis-gesprek in de spreekkamer. Daarnaast was het doel van dit project inzicht te krijgen in samen beslissen met uitkomstinformatie in een multidisciplinaire context.

Resultaat project

In dit project zijn de volgende middelen ontwikkeld:

Deze ondersteunen patiënten en artsen bij het bespreken van de verzamelde uitkomstinformatie. Die uitkomstinformatie helpt zorgverleners en patiënten samen te beslissen over de beste behandeling. Ook hebben artsen een training gevolgd en hebben ze een terugkoppeling ontvangen over hun eigen handelen.

Digitaal patiëntenplatform

Onderdeel van het project was het ontwikkelen van een digitaal patiëntenplatform. Dit portaal wordt MUMC-breed ingevoerd. De inzichten en geleerde lessen zijn geschikt om verdere (landelijke) implementatie te bevorderen van samen beslissen bij lage rugklachten. Daarnaast biedt het inspiratie over de wijze waarop je de juiste zorg op de juiste plek kan toepassen bij mensen met lage rugklachten.

Meer informatie op dit platform

Bekijk de video van het werkbezoek aan de Stadspoli Rug.

Ervaringsverhaal

Samen beslissen bij lage rugklachten

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Neem contact op met Lieke Boonen of Paul Willems

Praatplaat Samen Beslissen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.