Submenu

Samen beslissen voor eerstelijns kinderfysiotherapeuten

Wilmke Boersma 19-08-2022
3217 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

 • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
 • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Doel van dit project is om het voor eerstelijns kinderfysiotherapeuten makkelijker te maken het kind te betrekken bij het bespreken van onderwerpen, het inventariseren van behoeftes en het stellen van doelen.

Samen beslissen krijgt een steeds grotere rol in de spreekkamer. Maar deze ontwikkeling is vooral gericht op volwassenen en minder op kinderen. Bovendien is er weinig wetenschappelijk bewijs als het op de juiste manier van samen beslissen met kinderen aankomt.

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 23.000 kinderen een behandeling van een eerstelijns kinderfysiotherapeut, bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke beperking of een motorische achterstand hebben. Voor kinderfysiotherapeuten bestaat geen systematische aanpak voor participatie van het kind in zorg en in de maatschappij. De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) wil hier graag verandering in brengen door samen beslissen in te voeren en daarmee het kind te betrekken bij de behandeling.

Doelstellingen

Conform de visie van de NVFK is het hoofddoel van dit project samen beslissen, en daarmee de stem van het kind, in te voeren in de kinderfysiotherapie. Dit doen we door experts in de kinderfysiotherapie, samen beslissen, ClinROs/PROMs, pediatrische psychologie en kinderen en ouders te laten samenwerken. We maken gebruik van bestaande initiatieven en infrastructuur (KLIK-portaal).

Het project bestaat uit de volgende subdoelen, waarin er samenwerking is bij alle stappen met kinderen, ouders en zorgprofessionals:

 • Bepalen van een relevante set uitkomsten (PROs of ClinROs) voor de kinderfysiotherapeutische praktijk.
 • Samen met experts, patiënten, ouders en kinderfysiotherapeuten de beste meetinstrumenten selecteren en een set ontwikkelen waaraan eventueel specifieke instrumenten worden toegevoegd, aan de hand van zoveel mogelijk generieke metingen. Daarbij wordt aangesloten bij de kinder-PROM-set binnen uitkomstgerichte zorg.
 • Door middel van cocreatie achterhalen hoe dashboards er op individueel en geaggregeerd niveau uit moeten zien, volgens kinderen, ouders en kinderfysiotherapeuten.
 • Evalueren van bestaande tools voor samen beslissen voor kinderen.
 • Eventueel ontwikkelen van een gesprekstool, aansluitend bij de leefwereld en gezondheidsvaardigheden van kind en ouder.
 • Training ontwikkelen voor het gebruik van samen beslissen-tools, het interpreteren en gebruiken van uitkomstinformatie en dashboards.
 • Invoering in vijftien eerstelijns kinderfysiotherapiepraktijken.
 • Het in praktijk brengen van bovenstaande punten met alle relevante stakeholders, door regelmatig bij elkaar te komen.
 • Verkennen hoe het KLIK-portaal met dashboard het beste aan bestaande EPD’s gekoppeld kan worden, om het werkproces voor de kinderfysiotherapeut zo efficiënt mogelijk te houden.

Vragen?

Neem contact op met de leden van de kerngroep:

 • dr. Lotte Haverman (GZ kind -en jeugdpsycholoog/projectleider KLIK, PROMIS expert, betrokken bij programma Uitkomstgerichte Zorg);
 • prof. Raoul Engelbert (hoogleraar kinderfysiotherapie);
 • dr. Manon Bloemen (bestuurslid NVFK, senioronderzoeker Kind in Beweging, hogeschool hoofddocent Masteropleiding Kinderfysiotherapie HU);
 • dr. Marjolijn Ketelaar (senior onderzoeker family empowerment/patiëntenparticipatie in onderzoek, PEDI-CAT-expert);
 • dr. Hedy van Oers (PROM/KLIK-implementatie-expert).

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.