Submenu

Samen beslissen bij kinderen met psychische of aanhoudende lichamelijke problematiek

Wilmke Boersma 19-08-2022
2799 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Het doel van dit project is om de hulpvraag van kinderen met psychische problemen of aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) vanaf het begin samen met hen te begrijpen, en om samen te beslissen over wat er speelt.

In de hulpverlening voor kinderen met psychische klachten of aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) ontbreekt het aan het samen begrijpen vanuit het perspectief van de kinderen. Ook ontbreekt het vaststellen van persoonlijke doelen en een gezamenlijke taal om hierover te praten en om samen met kinderen beslissingen te nemen.

Het systeem van doorverwijzen is verkokerd, waarbij de nadruk ligt op het toekennen van de juiste, vaak medisch gedefinieerde diagnose. Er is beperkte samenwerking tussen hulpverleners, terwijl de problemen van kinderen vaak multifactorieel en complex zijn. Deze problemen kan de huisarts, jeugdarts, psychiater of kinderarts dus vaak niet alleen oplossen.

Doel

Het doel van dit project is om de hulpvraag van kinderen vanaf het begin samen met hen te begrijpen, en om samen te beslissen over wat er speelt en over hoe kinderen hun persoonlijke doelen het beste kunnen behalen.

Kinderen met psychische klachten of ALK maken met de hulpverlener in de eerste lijn (de huisarts, POH-jeugd, buurtteammedewerker of jeugdarts) een integrale analyse. De focus van deze analyse ligt op de persoonlijke doelen van de kinderen en op de mogelijkheden in hun eigen netwerk. De betrokkenen werken met dezelfde tools en taal om de integrale analyse tijdens de behandeling vast te houden, ongeacht waar in het netwerk het vervolg plaatsvindt.

Aanpak

In dit project werken we samen vanuit drie regio's in Utrecht, om samen begrijpen en beslissen met kinderen te versterken. Deze regio’s zijn Leidsche Rijn-Vleuten-de Meern, Utrecht Binnenstad en De Bilt. In deze regio's zijn meerdere huisartsenpraktijken betrokken. We werken ook samen met andere lokale partijen zoals de jeugdgezondheidszorg, buurtteams, specialistische GGZ in de wijk (KOOS, Spoor030), de kinderartsen in de tweede lijn en de kinderartsen en kinderpsychiaters in de derde lijn.

We kiezen voor een participatieve, actiegerichte aanpak, met een generiek plan. De plannen specificeren zich per regio door de inbreng van betrokkenen in de wijk, uit de doelgroep en professionals, en door regelmatig te evalueren en de aanpak aan te passen. Na het eerste jaar in de drie subregio's schalen we op naar uitbreiding binnen de subregio's en het opstarten in drie nieuwe subregio's. Hiervoor gebruiken we de tot dan toe ontwikkelde materialen in het project.

Resultaten

We willen de volgende resultaten realiseren:

  1. Een breed toepasbare werkwijze voor kinderen met psychische klachten of ALK in de eerste lijn, waarin ze direct meebeslissen. De bijbehorende integrale analyse kan het kind meenemen bij begeleiding in het sociale domein en op school, maar ook bij een eventuele verwijzing naar gespecialiseerde zorg.
  2. In de regio Utrecht maken 100 kinderen een integrale analyse met de hulpverleners in hun eigen zorgnetwerk (formeel en informeel).
  3. Verbetering van de aanpak, dankzij de samenwerking en input van kinderen, gezinnen en hulpverleners via scholingen en de vorm, om samen begrijpen en beslissen mogelijk te maken.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Karin Hagoort.

Afbeeldingen

Instructie netwerkintake

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.