Submenu

Terugdringen overgewicht en obesitas bij kinderen met E-healthapp

Wilmke Boersma 22-08-2022
1548 keer bekeken 1 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Be-My-Coach draagt bij aan terugdringen van overgewicht of obesitas bij kinderen van 4 tot 18 jaar. Een te ontwikkelen en voor kinderen aansprekende EHealth-app helpt het kind en het gezin bij gezamenlijke besluitvorming over behandelmogelijkheden en leefstijlverbetering.

Omdat Samen beslissen ook een omslag vergt in denken en doen van zorgprofessionals, versterken we de samenwerking in de keten.

Toenemend probleem

Overgewicht en obesitas bij kinderen van 4 tot 18 jaar vormen een toenemend probleem, voor zowel de kinderen als de maatschappij. Om overgewicht of obesitas bij kinderen een halt toe te roepen, is het belangrijk dat kinderen, ouders en zorgprofessionals samen optrekken in de keuze voor de behandeling die het best past bij het kind en het gezin. We gaan het eigen oplossend vermogen van het kind aanspreken of herstellen en stellen het kind in staat om op eigen wijze, samen met het gezin, de leefstijl aan te passen naar een meer gewenste situatie. Dat vergroot de kans op blijvend succes.

Samen aan de slag

Kinderarts-klinisch epidemioloog dr. Arieke Janse (Ziekenhuis Gelderse Vallei) nam het initiatief om dit probleem aan te pakken, samen met hoogleraar en kinderarts maag-darm-leverziekten dr. Anita Vreugdenhil (MUMC+), Mediquest en zorgverleners uit de eerste lijn. Hoe? Door kinderen en hun gezin actief bij de behandeling te betrekken. 

Ziekenhuis Gelderse Vallei, MUMC+, Di-eetgezond, Leefstijl Expertise Centrum en de Nederlandse Stichting Over Gewicht gaan samen met Mura Zorgadvies en Mediquest aan de slag met het project Be-My-Coach. Dit doen zij in samenwerking met o.a. Coalitie Preventie regio Foodvalley, gemeente Ede, GGD Gelderland-Midden en Netwerk KinderDiëtisten.

Samen beslissen over aanpassen leefstijl

Be-My-Coach sluit aan bij het ‘Landelijk model Ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas’ en draagt bij aan terugdringen van overgewicht of obesitas bij kinderen van 4 tot 18 jaar in Nederland, startend in de Gelderse Vallei. In dit project gaan we de rol van kinderen bij samen beslissen vergroten. Dit gebeurt door relevante en betrouwbare informatie die nodig is voor succesvolle gezamenlijke besluitvorming over behandelmogelijkheden en leefstijlverbetering, op het juiste moment beschikbaar te stellen aan kinderen en hun gezin. Dit doen we op een voor kinderen aansprekende en begrijpelijke manier. Hiertoe ontwikkelen we een EHealth-app voor kind en gezin.

In deze app staat betrouwbare en relevante informatie. De app biedt daarnaast de mogelijkheid voor kind en ouders om met (zorg)professionals te communiceren. Ook is er voor zorgprofessionals de mogelijkheid om met elkaar te communiceren en uitkomstinformatie uit te wisselen. Met onder meer uitgewerkte zorgpaden, training in oplossingsgericht werken en een digitale communicatiemogelijkheid verbetert Be-My-Coach de samenwerking tussen zorgverleners en stimuleert de app de juiste zorg op de juiste plek.

Onze werkwijze

In een herhalend proces doorlopen we in een aantal fasen een applicatieontwikkelingsproces. Hierbij werken zorginhoudelijke en technische experts samen met de doelgroep.

Resultaten

We werken bij het gebruik van Be-My-Coach toe naar de volgende resultaten:

  1. Kind en gezin gebruiken samen met de (zorg)professionals de nieuwe EHealth-app.
  2. De (zorg)professionals werken prettig samen conform gedefinieerde zorgpaden.
  3. (Zorg)professionals wisselen via een platform met toestemming van kind en gezin eenvoudig relevante informatie uit.
  4. Zowel kind en gezin als (zorg)professionals zien positieve resultaten van het project.

Gedurende het project enthousiasmeren we partijen binnen en buiten de regio over Be-My-Coach. Hiermee geven we een impuls aan een onomkeerbare beweging waarin meer kinderen toewerken naar blijvende leefstijlverandering, waarover zij zelf op basis van (uitkomst)informatie kunnen meebeslissen.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Esmee Boerstal.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

1  reacties

Eefje de Bruijne 03-11-22 om 12:03

Esmee is tot april 2023 met zwangerschapsverlof. Voor vragen over Be-My-Coach kun je contact opnemen met noorscheffers@mura.nl of eefjedebruijne@mura.nl 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.