Submenu

Gepersonaliseerde keuzehulp voor patiënten in ziekenhuizen

Wilmke Boersma 20-12-2022
572 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Voor een patiënt kan het een uitdaging zijn om samen met de zorgverlener te beslissen wat de beste behandeling is. Het is belangrijk om de doelen en voorkeuren van de patiënt goed te omschrijven en vast te leggen, om zo samen te beslissen. Een keuzehulp is een online hulpmiddel daarbij.

Een keuzehulp helpt de patiënt doelen en voorkeuren aan te geven. Inmiddels maken veertien ziekenhuizen gebruik van een keuzehulp die zij aanbieden via hun websites.

Instrumenten

Er zijn vier verschillende keuzehulpen over heup- en knieslijtage en galsteen- en liesbreuklijden. De patiënt logt online in op een keuzehulp, en leest daarna informatie over de aandoening en mogelijke behandelingen. Ook krijgt deze vragen, waarmee meer inzicht komt in bepaalde voorkeuren. Hiermee kan de patiënt gerichter het gesprek aangaan met een zorgverlener over de behandeling die het beste past. Zo wordt de zorg beter.

Resultaten

Met dit project is een versnelling gegeven aan het thema Samen beslissen. Dit door de ontwikkelde keuzehulpen aan te vullen met voor de patiënt belangrijke uitkomstinformatie, over de mate van functioneren en pijn na een operatie. Maar ook een terugkoppeling over het functioneren van de patiënt op het moment van het maken van de beslissing. De keuzehulpen over heup- en knieslijtage zijn daarnaast aangevuld met uitkomstinformatie uit landelijke registraties, over de mate van tevredenheid en complicaties na een operatie. 4.886 keuzehulpen zijn door patiënten ingevuld, waarvan 746 heup- en 730 knieslijtagekeuzehulpen, en 1.994 liesbreuk- en 1.416 galsteenlijdenkeuzehulpen.

Samen het doel bereiken

In het project is samengewerkt met de Patiëntfederatie Nederland, de NOV, verschillende ziekenhuizen, keuzehulpontwikkelaar en implementatiepartner PATIENT+, data-analist Pacmed en zorgverzekeraar CZ.

De basis van de invoer van de keuzehulpen ligt bij de acht succesfactoren voor verandering van Kotter, toegepast in de plan-do-check-act-cyclus. Dertien zorgorganisaties maken nu gebruik van de keuzehulpen knie- en heupslijtage en galsteen- en liesbreuklijden. In negen organisaties is er borging van de keuzehulpen.

Tips

Volgens Patiënt+ zijn er een aantal kritische succesfactoren om het gebruik van keuzenhulpen te laten slagen, namelijk:

  • bewustzijn van professionals en een wens om op een andere manier te werken;
  • duidelijke visie, strategie en beleid van het ziekenhuis op Samen Beslissen en de inzet van de keuzehulpen;
  • ambassadeurs op alle niveaus in de organisatie;
  • een succesvolle invoer en toepassing als voorbeeldfunctie;
  • het beschikbaar stellen van middelen en budget door het ziekenhuis;
  • beleid bij en afspraken met de zorgverzekeraar naar keuze.

Belemmeringen (afspraken over betaling keuzehulpen)

Uit ervaring blijkt dat ziekenhuizen niet helemaal zelf de toepassing van keuzehulpen kunnen of willen betalen. Elk ziekenhuis geeft aan dat hier een rol voor de zorgverzekeraar ligt. Met drie grote zorgverzekeraars (CZ, VGZ en Zilveren Kruis) zijn veel gesprekken gevoerd over het beleid dat zij hebben over samen beslissen en de rol van keuzehulpen hierin. De gesprekken moeten doorgaan om tot structurele samenwerkingsafspraken te komen.

Hoe gaat het verder?

Het gebruik van de keuzehulpen gaat door in negen ziekenhuizen, met verdere opschaling in zeven ziekenhuizen. Dat gebeurt door alle 80 beschikbare keuzenhulpen in het hele ziekenhuis in te zetten. Zorgorganisaties moeten de noodzaak inzien van het gebruik van de keuzenhulpen voor Samen Beslissen en zorgen voor budget.

Ervaringsverhaal

Meer lezen over dit project? Bekijk het ervaringsverhaal: Patiënt kiest trefzekerder door gebruik verrijkte keuzehulpen.

Vragen?

Kijk voor meer informatie op de website van PATIENT+. Of neem contact op met Michiel Hageman.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.