Submenu

Gepersonaliseerde keuzehulp voor patiënten in ziekenhuizen

Wilmke Boersma 20-12-2022
843 keer bekeken 0 reacties

Voor een patiënt kan het een uitdaging zijn om samen met de zorgverlener te beslissen wat de beste behandeling is. Het is belangrijk om de doelen en voorkeuren van de patiënt goed te omschrijven en vast te leggen, om zo samen te beslissen. Een keuzehulp is een online hulpmiddel daarbij.

Een keuzehulp helpt de patiënt doelen en voorkeuren aan te geven. Inmiddels maken veertien ziekenhuizen gebruik van een keuzehulp die zij aanbieden via hun websites.

Instrumenten

Er zijn vier verschillende keuzehulpen over heup- en knieslijtage en galsteen- en liesbreuklijden. De patiënt logt online in op een keuzehulp, en leest daarna informatie over de aandoening en mogelijke behandelingen. Ook krijgt deze vragen, waarmee meer inzicht komt in bepaalde voorkeuren. Hiermee kan de patiënt gerichter het gesprek aangaan met een zorgverlener over de behandeling die het beste past. Zo wordt de zorg beter.

Resultaten

Met dit project is een versnelling gegeven aan het thema Samen beslissen. Dit door de ontwikkelde keuzehulpen aan te vullen met voor de patiënt belangrijke uitkomstinformatie, over de mate van functioneren en pijn na een operatie. Maar ook een terugkoppeling over het functioneren van de patiënt op het moment van het maken van de beslissing. De keuzehulpen over heup- en knieslijtage zijn daarnaast aangevuld met uitkomstinformatie uit landelijke registraties, over de mate van tevredenheid en complicaties na een operatie. 4.886 keuzehulpen zijn door patiënten ingevuld, waarvan 746 heup- en 730 knieslijtagekeuzehulpen, en 1.994 liesbreuk- en 1.416 galsteenlijdenkeuzehulpen.

Samen het doel bereiken

In het project is samengewerkt met de Patiëntfederatie Nederland, de NOV, verschillende ziekenhuizen, keuzehulpontwikkelaar en implementatiepartner PATIENT+, data-analist Pacmed en zorgverzekeraar CZ.

De basis van de invoer van de keuzehulpen ligt bij de acht succesfactoren voor verandering van Kotter, toegepast in de plan-do-check-act-cyclus. Dertien zorgorganisaties maken nu gebruik van de keuzehulpen knie- en heupslijtage en galsteen- en liesbreuklijden. In negen organisaties is er borging van de keuzehulpen.

Tips

Volgens Patiënt+ zijn er een aantal kritische succesfactoren om het gebruik van keuzenhulpen te laten slagen, namelijk:

  • bewustzijn van professionals en een wens om op een andere manier te werken;
  • duidelijke visie, strategie en beleid van het ziekenhuis op Samen Beslissen en de inzet van de keuzehulpen;
  • ambassadeurs op alle niveaus in de organisatie;
  • een succesvolle invoer en toepassing als voorbeeldfunctie;
  • het beschikbaar stellen van middelen en budget door het ziekenhuis;
  • beleid bij en afspraken met de zorgverzekeraar naar keuze.

Belemmeringen (afspraken over betaling keuzehulpen)

Uit ervaring blijkt dat ziekenhuizen niet helemaal zelf de toepassing van keuzehulpen kunnen of willen betalen. Elk ziekenhuis geeft aan dat hier een rol voor de zorgverzekeraar ligt. Met drie grote zorgverzekeraars (CZ, VGZ en Zilveren Kruis) zijn veel gesprekken gevoerd over het beleid dat zij hebben over samen beslissen en de rol van keuzehulpen hierin. De gesprekken moeten doorgaan om tot structurele samenwerkingsafspraken te komen.

Hoe gaat het verder?

Het gebruik van de keuzehulpen gaat door in negen ziekenhuizen, met verdere opschaling in zeven ziekenhuizen. Dat gebeurt door alle 80 beschikbare keuzenhulpen in het hele ziekenhuis in te zetten. Zorgorganisaties moeten de noodzaak inzien van het gebruik van de keuzenhulpen voor Samen Beslissen en zorgen voor budget.

Ervaringsverhaal

Meer lezen over dit project? Bekijk het ervaringsverhaal: Patiënt kiest trefzekerder door gebruik verrijkte keuzehulpen.

Vragen?

Kijk voor meer informatie op de website van PATIENT+. Of neem contact op met Michiel Hageman.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen