Submenu

Keuzehulp PROSPECT berekent individuele kans op bijwerkingen prostaatkanker

Wilmke Boersma 20-12-2022
561 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

 • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
 • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

PROSPECT is een keuzehulp voor patiënten met prostaatkanker, gemaakt door Zuyd Hogeschool en Maastro Clinic. De keuzehulp helpt patiënten om met voldoende informatie een beslissing te nemen over hun behandeling. Het berekenen van de kans op bijwerkingen gebeurt met de uitkomstinformatie.

PROSPECT geeft informatie over de behandelmogelijkheden, zoals: actief volgen, een operatie en bestraling van buitenaf of van binnenuit. Ook schat PROSPECT de persoonlijke kansen in voor het optreden van bijvoorbeeld plasproblemen of erectieproblemen.

Doel

Doel van het project: het ontwikkelen van een gepersonaliseerde keuzehulp voor patiënten met de diagnose prostaatkanker. Daarvoor is een bestaande keuzehulp verrijkt met voorspellingsmodellen die de kans op bijwerkingen weergeven op basis van persoons- en tumorkenmerken. De gepersonaliseerde informatie uit de keuzehulp ondersteunt patiënten en zorgverleners bij het maken van beslissingen op basis van voldoende informatie.

Resultaat

In het project is gebruikgemaakt van de dataset Prostaatkanker Zorg In Beeld (ProZIB) van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De bestaande voorspellingsmodellen gebruiken variabelen die vóór de behandeling nog niet bekend zijn. Samen met de urologen van de zorginstellingen uit het consortium zijn er daarom twee nieuwe voorspellingsmodellen ontwikkeld en gevalideerd. Die zijn bruikbaar voor 1 en 2 jaar na diagnose en blijken voldoende toepasbaar en betrouwbaar om in de keuzehulp in te bouwen. Het gaat hierbij om ongewild urineverlies en erectieproblemen. Voor darmproblemen, zoals diarree, blijkt het niet mogelijk met de beschikbare dataset een voldoende betrouwbaar model te bouwen.

De keuzehulp is nu klaar voor invoering bij het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en Maastricht UMC+ (MUMC+). De samenwerking met PATIENT+ moet opschaling en onderhoud garanderen op langere termijn.

Berekening kans op bijwerkingen

PROSPECT is de eerste Nederlandse keuzehulp die uitkomstinformatie gebruikt om de kans op bijwerkingen te berekenen. Berekening van de kansen gebeurt op basis van persoonlijke kenmerken van patiënten en sluiten hiermee aan bij hun specifieke situatie. Inzet van de keuzehulp kan nog niet in de praktijk, omdat CE-markering vereist is.

Belemmeringen

 • De toevoeging van een voorspelmodel (kunstmatige intelligentie) aan een keuzehulp is een vorm van beslissingsondersteuning waarin patiënten en zorgverleners vertrouwen moeten ontwikkelen. Dat gaat niet vanzelf en met goede voorlichting alleen kom je er niet.
 • Het integreren van een keuzehulp in het zorgpad en het gebruik ervan invoeren is teamwork en dat vraagt, zeker in het begin, extra tijd.
 • Een CE-markering is voorwaardelijk voor een keuzehulp met een voorspelmodel. Het aanvraagproces is langdurig en kostbaar en kan opschaling belemmeren.

Tips

 • Pas Design Thinking toe bij het ontwerpproces en hou daarbij de eindgebruiker voortdurend scherp voor ogen.
 • Betrek ook professionals uit andere domeinen, bijvoorbeeld  communicatiespecialisten. Dat levert verfrissende inzichten op!  

Samenwerking

 • Zuyd Hogeschool
 • Maastro Clinic
 • Antoni van Leeuwenhoek
 • Maastricht UMC+
 • PATIENT+
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
 • Nederlands Kanker Instituut
 • Radboud UMC 
 • Zuyderland MC
 • Patiënt- en wetenschappelijke verengingen 

Ervaringsverhaal

Lees ook het ervaringsverhaal van dit project: Geen spijt meer van keuze behandeling prostaatkanker.

Links

"Taking shared decision making for prostate cancer to the next level: Requirements for a Dutch treatment decision aid with personalized risks on side effects"

Vragen?

Heb je vragen over de PROSPECT keuzehulp van Zuyd Hogeschool? Renée Verwey is te bereiken via e-mail.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.