Submenu

MEE in de (huisarts)praktijk

Robin van Tilborg 31-08-2023
571 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Nederland kent 1,17 miljoen (6,4%) mensen met een met een licht verstandelijke beperking (LVB) . Vaak hebben zij beperkte gezondheidsvaardigheden en komen hierdoor vaker bij de huisarts. Ook als de oorzaak van hun klachten niet (enkel) medisch is.

Huisartsen hebben een belangrijke rol in de zorg, maar hebben vaak moeite om de beperking te herkennen en de juiste hulp te bieden. Als een LVB niet goed wordt herkend is het moeilijker een goede diagnose te stellen en passende behandeling te bieden. Het is voor de huisarts en de patiënt lastig om tot gezamenlijke beslissingen over de juiste zorg te komen.

Met dit project ondersteunen we patiënten met een (vermoeden van) LVB samen met de huisarts tot passende gezondheidsbeslissingen te komen. Huisartsenpraktijken ontvangen een training van MEE De Meent Groep gericht op het (h)erkennen van LVB. Huisarts en patiënt worden bij (vermoeden) LVB ondersteund om samen tot het juiste gesprek en beslissingen te komen over behandeling maar ook in het verbeteren van gezondheidsvaardigheden van de patiënt in relatie tot zijn/haar LVB. Hiervoor komt een cliëntondersteuner van MEE letterlijk in de praktijk. Door de huisartsenzorg te verbinden aan de expertise op gebied van LVB, krijgt de patiënt meer regie over de eigen gezondheid en de keuzes die hierin gemaakt kunnen worden.

Mensen met een LVB hebben beperktere gezondheidsvaardigheden en dit kan aanzienlijke invloed hebben op het doorlopen van een zorgtraject. Gezondheidsproblemen worden vaak niet herkend, onvoldoende geduid of adviezen niet begrepen en opgevolgd. Ook is de oorzaak van de gezondheidsproblemen en daarmee het huisartsenbezoek, niet altijd medisch (stress, schulden, problemen op school en/of thuis). In de rapportage van het Zorginstituut Nederland (verbetersignalement mensen met een LVB en een gezondheidsprobleem, 1 feb 2022) wordt dit erkend en worden aanbevelingen gedaan ter verbetering van:

  • Herkenning van en screening op LVB
  • Communicatie met en bejegening van mensen met een LVB
  • De samenwerking met professionals betrokken bij mensen met een LVB.

Uit het verbetersignalement: “Herkenning van (signalen van) een LVB is cruciaal en bepalend voor een goede start en (daarmee) vervolg van het zorgtraject. Zorgverleners in de eerste lijn spelen door hun poortwachtersfunctie een belangrijke rol bij passende zorg aan mensen met een LVB.”

Dit project sluit hier naadloos op aan door patiënten met een (vermoeden van) LVB in hun gezondheidsvaardigheden te ondersteunen en tegelijkertijd LVB expertise te brengen naar en beschikbaar te stellen voor de huisartsenpraktijk. In een kleine proef heeft MEE hierin al positieve resultaten behaald en voorzien in een duidelijke behoefte bij huisartsen en patiënten.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Karin de Bi (k.debie@jeroenboschhuisartsen.nl)

   

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.