Submenu

Samen beslissen met begrijpelijke uitkomstinformatie in de eerstelijn (NIVEL)

Robin van Tilborg 31-08-2023
1079 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Een op de vier Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Voor hen is het moeilijk informatie te vinden, te begrijpen en toe te passen bij het nemen van beslissingen over hun gezondheid en ziekte.

Hierdoor spelen ze een minder actieve rol in de eigen zorg, verloopt het proces van samen beslissen niet optimaal en sluit zorg minder goed aan bij hun wensen en mogelijkheden. Het gevolg hiervan is dat zij slechtere gezondheidsuitkomsten hebben.

Doel

Dit project is een samenwerking van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, zorgverleners en eerstelijnspraktijken. Het moet samen beslissen verbeteren door:

  1. uitkomstinformatie begrijpelijker en meer bruikbaar te maken voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
  2. zorgverleners hulpmiddelen en methodieken te bieden om dit proces te ondersteunen
  3. organisaties te helpen met het creëren van randvoorwaarden voor structurele inbedding van de hulpmiddelen.

Implementatie

In meerdere eerstelijnspraktijken worden bestaande methodieken geïmplementeerd  met een recent ontwikkelde gesprekshandleiding en een stappenplan. Deze methodieken zijn ontwikkeld voor en door mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Denk aan keuzekaarten-in-beeld, gesprekskaarten en de terugvraagmethode. Vervolgens wordt dit opgeschaald naar meer praktijken. We volgen de stappen van het RE-AIM model om samen beslissen systematisch te implementeren in de eerstelijnspraktijken.

Dit project is een samenwerking tussen eerstelijnspraktijken, Nivel, Pharos/Stichting ABC, Federatie van Medisch Specialisten en ReumaZorg Nederland. Het project draagt bij aan:

  • een optimaler proces van samen beslissen voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
  • ondersteuning van zorgverleners bij dit proces
  • meer persoonsgerichte en meer toegankelijke zorg
  • een duurzame implementatie

Daarnaast levert dit project een praktische routekaart op voor eerstelijnspraktijken die verdere opschaling mogelijk maakt.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Janneke Noordman (j.noordman@nivel.nl) of Sandra van Dulmen (s.vandulmen@nivel.nl).

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.