Submenu

Samen beslissen met (aanstaande) ouders afgestemd op gezondheidsvaardigheden: gezamenlijke implement

Robin van Tilborg 31-08-2023
345 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Het doel is ‘gepersonaliseerd’ samen beslissen door zorgverleners en ouders te verbeteren en duurzaam te implementeren in de geboortezorg. Het projectteam ontwikkelt, implementeert en evalueert een interventiepakket in 8 verloskundig samenwerkingsverbanden (VSV’s).

Beperkte gezondheidsvaardigheden bij ouders

In Nederland bevallen jaarlijks ongeveer 175.000 vrouwen. Dit zijn veelal gezonde jonge vrouwen voor wie de geboortezorg een eerste intensieve kennismaking is met de gezondheidszorg. Tijdens de zwangerschap, de bevalling en in de kraamperiode  moeten jonge moeders  veel keuzes  maken. Deze keuzes moeten zij baseren op goede informatie over de voor- en nadelen, passend bij hun voorkeuren en hun situatie. Zo komt zo veel mogelijk passende zorg tot stand.       Om goed samen te kunnen beslissen is het belangrijk dat ouders de juiste kennis en vaardigheden hebben. 25% van de Nederlanders heeft echter beperkte gezondheidsvaardigheden; zij hebben moeite met het vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken van gezondheidsgerelateerde informatie. Dat bemoeilijkt het proces van samen beslissen.

Producten om zorg af te stemmen op gezondheidsvaardigheden

In voorgaande projecten zijn door de Academie Verloskunde Maastricht en het Amsterdam UMC veelbelovende producten ontwikkeld. Deze producten helpen zorgverleners om inzicht te krijgen in en de zorg af te kunnen stemmen op gezondheidsvaardigheden van ouders. Deze producten zijn samen met zorgverleners en cliënten ontwikkeld en geëvalueerd. Het gaat om:

  1. een e-learning Gezamenlijke Besluitvorming in de Geboortezorg (4 modules)
  2. een training Samen beslissen met aandacht voor gezondheidsvaardigheden
  3. de CHAT-geboortezorg
  4. een praktijkkaart Werkwijzen
  5. richtlijnen voor health literacy proof-keuzehulpen.

Samen beslissen wordt alleen nog niet veel gedaan in de Nederlandse geboortezorg. Met dit project bundelen we expertise en geven we een impuls aan verbetering van samen beslissen en aan een duurzame implementatie daarvan.

Dit project is een samenwerking tussen verloskundig samenwerkingsverbanden (VSV’s), patiëntorganisaties, beroepsverenigingen, kennisinstituten, zorgverzekeraars, Academie Verloskunde Maastricht (AVM) en Amsterdam UMC.

Doel

Het doel van het project is om samen beslissen in de geboortezorg te verbeteren en duurzaam te implementeren . Communicatie en uitkomstinformatie zijn hierbij afgestemd op de gezondheidsvaardigheden van de ouders.

Hierbij hebben we de volgende subdoelen:

  1. Het samenstellen van een interventiepakket voor gepersonaliseerd samen beslissen.  Daarin zitten de ontwikkelde producten van de AVM en het Amsterdam UMC en links naar geschikte bestaande tools met uitkomstinformatie over de geboortezorg.
  2. Het duurzaam implementeren van het interventiepakket bij het merendeel van zorgverleners uit 8 deelnemende VSV’s.
  3. Verdere landelijke uitbreiding  en duurzame implementatie  van gepersonaliseerd samen beslissen. Dit bereiken we door alle VSV’s te informeren via  landelijke en regionale geboortezorgnetwerken, hen een toolkit voor implementatie te geven en door het verstrekken van een rapport en een factsheet met aanbevelingen.

Plan van aanpak

Opgedane kennis en ervaring uit de eerdere projecten worden gebruikt voor het verbeteren en duurzaam implementeren van gepersonaliseerd samen beslissen. Met zorgverleners, samenwerkingspartners en ouders worden producten samengevoegd in een interventiepakket. Bestaande tools met uitkomstinformatie worden hierbij benut. Denk aan keuzehulpen. Het interventiepakket wordt geïmplementeerd en geëvalueerd in 8 VSV’s. Met de geleerde lessen in de praktijk wordt het interventiepakket doorontwikkeld en worden implementatiestrategieën aangepast en verder geïmplementeerd. Hiermee geeft dit project een landelijke impuls aan gepersonaliseerd samen beslissen in de geboortezorg.

Links

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Marijke Hendrix, marijke.hendrix@zuyd.nl of Marianne Nieuwenhuijze (marianne.nieuwenhuijze@zuyd.nl)

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.