Submenu

Een aangepast zorgtraject voor mensen met diabetes type 2 met lage gezondheidsvaardigheden om samen

Robin van Tilborg 31-08-2023
748 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

In Rotterdam gaan huisartsen, diëtisten en internisten, patiëntenverenigingen en maatschappelijke organisaties samenwerken om diabeteszorg op maat te leveren voor patiënten met diabetes type II met lage gezondheidsvaardigheden.

Diabetes en laaggeletterdheid

Diabetes type II (DM2) is met een prevalentie van 1:14 een van de meest voorkomende chronisch ziekten in Nederland. DM2 komt 2 tot 5 keer meer voor onder mensen met een lage opleiding of met een migratieachtergrond (Nivel 2018). Laaggeletterdheid kan hieraan gerelateerd zijn en wordt vaak gezien bij DM2 patiënten (Schillinger et al 2002). Een belangrijk aspect van gezondheidsvaardigheden is het begrijpen van informatie over de ziekte (von Wagner et al, 2009). Moeite hebben met lezen en schrijven (laaggeletterdheid) leidt meestal tot lage gezondheidsvaardigheden. Laaggeletterdheid kan problemen opleveren bij het stellen van de diagnose, maar ook bij de behandeling van de ziekte. Dit kan uiteindelijk leiden tot slechtere gezondheidsuitkomsten. Bij DM2 blijkt laaggeletterdheid geassocieerd te zijn met slechtere gereguleerde glucosewaarden (Schillinger 2006). 

Laaggeletterdheid herkennen

Ons project is gericht op het herkennen en registreren van laaggeletterdheid, zodat er een persoonsgericht zorgtraject voor laaggeletterde DM2-patiënten kan worden ingezet. Met 3 simpele vragen (de Dutch Set of Brief Screening Questions) worden patiënten gescreend op laaggeletterdheid. Patiënten beantwoorden de vragen in een patiëntenapp, ‘Digizorg’. De app is op zo’n manier ontworpen dat patiënten met lage gezondheidsvaardigheden hier ook mee overweg kunnen.

Een aangepast zorgpad

Als uit de screening blijkt dat de patiënt moeite heeft met het begrijpen van informatie, wordt er een aangepast zorgtraject ingezet. De patiënt krijgt een langer of een extra consult waarin  visuele ondersteunende informatie wordt gegeven. Ook kunnen patiënten af en toe simpele vragenlijsten via de app invullen om aan te geven hoe het met hen gaat. Deze informatie wordt visueel weergegeven en gebruikt tijdens het gesprek met de zorgverlener. Visuele informatie helpt de laaggeletterde DM2 patiënt beter dan tekst bij het begrijpen en beoordelen van gezondheidsinformatie. Zo kan de patiënt alle informatie goed tot zich nemen om mee te beslissen over de behandeling. De patiënt ervaart meer controle en autonomie, wat uiteindelijk beter is voor de behandeling.

Zorgverleners worden getraind in het herkennen van laaggeletterdheid en het omgaan met laaggeletterdheid. Ook krijgen ze educatie en training in het gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen.

Delen van informatie over de zorgketen

Ongeveer 85% van de DM2-patiënten wordt in de eerste lijn behandeld. Wanneer de diabetes moeilijk onder controle te houden is, bij complicaties of bij comorbiditeit kan de patiënt doorverwezen worden naar een tweedelijns of derdelijns ziekenhuis. Uitkomstinformatie, voorkeuren van de patiënt eninformatie over laaggeletterdheid kan makkelijk in de zorgketen worden gedeeld via het zorgverlenersgedeelte van de app ‘Digizorg’. Zo kan elke zorgverlener rekening houden met laaggeletterdheid en wordt er meer samen met de patiënt beslist.  

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Annelieke Pasma (a.pasma@erasmusmc.nl) of Marein Favejee (m.favejee@erasmusmc.nl)

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.