Submenu

De zorg die bij mij past: Begripvol samen beslissen in de zorg voor mensen met een verstandelijke be

Robin van Tilborg 31-08-2023
593 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

De psychosociale zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking is niet altijd goed toegankelijk. Zorggroep Meditta wil het verwijstraject voor psychosociale zorg herinrichten, met als doel minder GGZ en meer zelfzorg en hulp vanuit het sociaal domein.

Toegankelijkheid psychosociale zorg voor mensen met een LVB

De psychosociale zorg in Nederland is voor mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) niet altijd goed toegankelijk. Hun problemen stapelen vaak op, het zorglandschap is te ingewikkeld en de GGZ-wachtlijsten zijn lang. Huisartsen en hun praktijkondersteuners-GGZ vinden het lastig om hen passend te verwijzen. Ze herkennen een LVB niet goed, kunnen hun behandelvoorkeuren niet goed verhelderen en zetten in op GGZ-behandeling, terwijl deze doelgroep vaak meer gebaat is bij begeleiding vanuit het sociaal domein.

Herinrichten verwijstraject

Zorggroep Meditta wil het verwijstraject voor psychosociale zorg herinrichten met als doel de juiste zorg op de juiste plek, met minder GGZ en meer zelfzorg en hulp vanuit het sociaal domein. Zo kan een patiënt worden verwezen voor een herstelbevorderend gesprek met een GGZ- en een sociaal domein-expert, die samen advies geven. Deze aanpak sluit aan bij de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord. Het heringerichte verwijstraject is echter niet aangepast op de behoeften van mensen met LVB.

Geschikt voor mensen met een LVB

In dit project wordt het heringerichte verwijstraject geschikt gemaakt voor mensen met een LVB, samen met de doelgroep. Dit gebeurt door implementatie van de onderstaande producten.

1. De signalenkaart en het detectie-instrument ‘SCIL in de zorg’ door de praktijkondersteuner-GGZ.

2. Een instrument dat de voorkeuren van de persoon met een LVB helpt ophelderen in het herstelbevorderende gesprek voor persoonsgericht samen beslissen. Voorbeelden hiervan zijn  Yucel en B-appy.

3. Experts uit de tweedelijns-GGZ en het sociaal domein,  voeren het herstelbevorderende gesprek. Eén van de experts heeft specifieke LVB-expertise. Zij geven ook advies aan de eerste lijn.

4. Een zorgplan dat is aangepast op de persoon met een LVB, gericht op gezondheid, welzijn en eigen kracht.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Rens Bouw (rensbouw@meditta.nl) of Roger Bastiaens (rogerbastiaens@meditta.nl)

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.