Submenu

Samen Beslissen bij artrose: Het Beweeghuis voor iedereen

Robin van Tilborg 31-08-2023
551 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

 • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
 • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Dit project richt zich op het verbeteren van de zorg voor mensen met knie- en heupartrose en beperkte gezondheidsvaardigheden binnen het Beweeghuis Maastricht-Heuvelland.

Samen Beslissen bij artrose: Het Beweeghuis voor iedereen.

In de regio Maastricht-Heuvelland gaan verschillende organisaties aan de slag om de zorg voor mensen met knie- en heupartrose en beperkte gezondheidsvaardigheden te verbeteren.
Samen met de doelgroep, naasten en alle andere stakeholders wordt het verwijs- en samenbeslissenproces binnen het Beweeghuisnetwerk verbeterd.

Kwetsbare doelgroep

Mensen met artrose en beperkte gezondheidsvaardigheden zijn extra kwetsbaar. Ze zijn vaak minder actief, minder zelfredzaam, hebben een hogere ziektelast en beschikken over minder kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan met hun eigen gezondheid. Niet of nauwelijks bewegen leidt tot (nog) meer gezondheidsklachten, terwijl een actieve leefstijl juist een belangrijke behandeloptie is.

Doelstellingen

Om deze doelgroep meer te betrekken bij hun zorgproces is het project ‘Samen Beslissen bij artrose’ opgezet. Het project richt zich op:

 1. Tijdige signalering van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.
  Alle betrokken professionals weten wat beperkte gezondheidsvaardigheden zijn, kunnen deze bij patiënten in de praktijk herkennen en passen hun communicatie met de betrokken patiënt hierop aan.
 2. Structureel inrichten van het proces voor samen beslissen in de spreekkamer.
  Tijdens een consult wordt structureel meer tijd ingericht voor samen beslissen. Om samen met de patiënt te beslissen over de best passende zorg worden door een casemanager wensen, behoeften, mogelijkheden en de impact op het leven in kaart gebracht en besproken. Daarbij wordt gebruikgemaakt van patiëntuitkomsten en beschikbare tools als de Gezondheidsmeter (Ziektelastmeter), keuzekaarten en de terugvraagmethode.
 3. Gerichte begeleiding naar het best passende (zorg)aanbod.
  Het verwijsproces is ingericht op warme overdracht en gerichte begeleiding van de patiënt naar een passend aanbod, zoals de beweegcoach of de fysiotherapeut.

Samen met patiënten

Tijdens het hele project vinden praktijkchecks plaats om het proces met patiënten en naasten te doorlopen en te toetsen. Ook worden enkele taalambassadeurs betrokken vanuit het Bondgenootschap Laaggeletterdheid Maastricht – Heuvelland. Dit bondgenootschap is een breed samenwerkingsverband rondom laaggeletterdheid in de regio.

Samenwerking met veel partners

Het Beweeghuis is een multidisciplinair lijnoverstijgend netwerk (nulde tot en met de derde lijn) voor mensen met beweegklachten in Maastricht-Heuvelland. Huisartsen, fysiotherapeuten, medisch specialisten en beweegcoaches van het gemeentelijk sportbedrijf werken hierbij samen. Dit netwerk is dan ook de perfecte plek om het project vorm te geven en structureel in te bedden. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met Burgerkracht Limburg, Coöperatie VGZ en het team Persoonsgerichte Zorg van het MUMC+.

Link

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Rob Vanwersch (rob.vanwersch@mumc.nl) of Tim Boymans (t.boymans@mumc.nl).

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.