Submenu

Connect@Heart: samen beslissen voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en cardiometabole

Robin van Tilborg 31-08-2023
948 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

In de regio van Rijn & Duin gaan verschillende organisaties samenwerken aan het project ‘Hart voor Verbinden’. Patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en cardiometabole ziekten, zoals hart- en vaatziekten en diabetes beslissen in dit project samen met hun zorgverleners over hun zorg

Zorgverlener is verantwoordelijk voor het geven van de informatie

In 2021 had 24,5% van de Nederlandse bevolking onvoldoende of beperkte gezondheidsvaardigheden voor beslissingen over de eigen gezondheid en zorg. Een groot deel van deze groep bestaat uit mensen met cardiometabole ziekten. Alle patiënten willen goede zorg en begrijpelijke informatie ontvangen. Patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden willen dit ook, maar dan zonder zich gestigmatiseerd te voelen in de praktijk. Om patiënten goed en respectvol te behandelen is het van belang dat de zorgverlener de verantwoordelijkheid voor het geven van goede informatie bij zichzelf legt. Dat kan door terug te vragen of  de informatie goed is uitgelegd. Het doel is om mensen met verschillende niveaus van gezondheidsvaardigheden actief te betrekken bij hun gezondheid. Dit wordt bereikt door meer aandacht voor medische informatie en het gebruik van wearables, zoals digitale weegschalen en bloeddrukmeters.

Hart voor Verbinden implementeert daarvoor 4 wetenschappelijk bewezen interventies. Dit gebeurt in samenwerking met 18 huisartsenpraktijken, 4 eerstelijns apotheken en 1 ziekenhuis. Het gaat om de volgende zorgactiviteiten:

  1. Het gebruik van de terugvraagmethode in apotheken om na te gaan of zorgverleners patiënten begrijpelijk informeren over hun medicijngebruik.
  2. Het gebruik van wearables door patiënten. Zo kunnen zij zelf metingen verrichten, bijvoorbeeld hun bloeddruk en gewicht.
  3. Patiënten informeren over gezonde leefstijl.
  4. Het bevorderen van therapietrouw door begrijpelijke etiketten.

Uitkomstinformatie wordt uitgewisseld tussen zorgverleners en patiënten

Tijdens het project worden alle zorgverleners in de regio ondersteund met scholing over deze onderwerpen. Uitkomstinformatie wordt uitgewisseld tussen zorgverleners en patiënten en ervaringen worden gedeeld vanuit een bestaand regionaal platform dat wordt opgeschaald.

Het project Hart voor Verbinden streeft naar een beter begrip van het gebruik van geneesmiddelen, verbeterde therapietrouw en een gezondere leefstijl voor alle patiënten. Met persoonsgerichte communicatie en advies op basis van uitkomstinformatie willen we bewezen effectieve cardiometabole behandelingen, zoals medicatie en leefstijlinterventies, optimaliseren voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden en hun naasten.

De samenwerkende organisaties in dit project zijn Coöperatie Rijn en Duin, Nationaal eHealth Living Lab (NeLL), LUMC, Pharos, Stichting Health Base, Nivel, Zorgbelang en Zorg&Zekerheid.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Tobias Bonten (t.n.bonten@lumc.nl).

Link

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.