Submenu

Samen beslissen makkelijker maken

Robin van Tilborg 31-08-2023
2218 keer bekeken 0 reacties

Het Stimuleringsprogramma Samen beslissen bevordert projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg. Het gaat om projecten die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. Lees verder, of ga direct naar de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen.

Stimuleringsprogramma

Zorginstituut Nederland voert het stimuleringsprogramma uit in opdracht van het ministerie van VWS. Het stimuleringsprogramma bestaat uit 2 subsidieregelingen:

Met concrete projecten met een looptijd van 2 jaar, geven we een impuls aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen. En wisselen we ervaring en kennis uit. Hiermee ontstaat samenhang en beweging in samen beslissen met uitkomstinformatie.

Financiering

In het Stimuleringsprogramma staat ieder jaar een ander thema centraal. Het programma bestaat sinds 2016. Elk jaar is in totaal 5 miljoen euro beschikbaar voor projecten met een looptijd van 2 jaar. Belangrijke criteria om financiële ondersteuning te kunnen krijgen:

  • projecten zijn na afloop van de subsidieperiode zo goed ingebed in de praktijk, dat ze zelfstandig kunnen worden voortgezet;
  • de opgedane kennis en bereikte resultaten worden landelijk gedeeld en zijn zonder winstoogmerk toegankelijk.

Eerste ronde: Transparantie over de kwaliteit van zorg

De eerste ronde van het stimuleringsprogramma had als naam: Transparantie over de kwaliteit van zorg. Deze ronde liep van jaargang 2016 tot en met 2019 en richtte zich per jaargang op een specifiek thema:

Uitbreiding subsidie

Bij de start van het stimuleringsprogramma Samen beslissen in 2016 werd 20 miljoen euro beschikbaar gesteld tot 2020: 5 miljoen euro per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen, is in 2018 besloten eenmalig het subsidieplafond voor dat jaar te verhogen tot 11,1 miljoen euro.

De projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, zetten bestaande uitkomstindicatoren in bij het samen beslissen door artsen en hun patiënten in de tweedelijnszorg. De uitbreiding van het subsidiebedrag onderstreept het belang van het thema samen beslissen.

Inmiddels zijn 48 projecten ontwikkeld en financieel ondersteund in het kader van het Subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Het gaat om:

Succes

De subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg bleek een succes. Daarom is een tweede ronde van de subsidieregeling gestart. Dit vervolg heeft de titel: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen.

Tweede ronde: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen is bedoeld voor projecten die samen beslissen makkelijker maken door gebruik van bestaande uitkomstinformatie. Deze subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar (2021 – 2025). Waarbij jaarlijks weer een specifiek thema de basis vormt. In 2021 is het thema: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’. 7 projecten starten in 2021.

Bekijk de praktijkvoorbeelden en ervaringsverhalen van de projecten hieronder.

Voor mensen met darmkanker is veel informatie beschikbaar die helpt bij het maken van keuzes voor de behandeling. De hoeveelheid informatie is vaak overweldigend voor mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Dit project zorgt dat de patiënt op het juiste moment begrijpelijke informatie krijgt.

Achtergrond

Het St. Antonius Ziekenhuis en OperatieFit (een samenwerking met DeSportarts Utrecht - Julius Gezondheidscentra) ondernemen al veel op Samen beslissen. Voor mensen met darmkanker is veel informatie beschikbaar. Maar kan overweldigend zijn, zeker voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. De informatie ondersteunt patiënten nu onvoldoende bij het samen beslissen. Daarnaast ervaren zorgprofessionals dat het proces van samen beslissen beter kan en zij willen hierin graag ondersteund worden.

Relevantie

Zorgprofessionals van het St. Antonius Ziekenhuis hebben goed contact met verschillende huisartsen in de regio. Ook is er een samenwerking met andere eerstelijns zorgverleners. Dit zijn onder anderen fysiotherapeuten en diëtisten. Al deze zorgprofessionals willen graag de samenwerking en de informatie-uitwisseling verbeteren, met name bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Urgentie

In samenwerking met SamHealth, Pierre Fabre en Stichting Darmkanker is een onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat patiënten onvoldoende persoonlijke aandacht ervaren. Dit komt omdat volgens protocol wordt behandeld, de patiënt onvoldoende regie heeft over het behandeltraject en de patiënt onvoldoende begeleiding ervaart in met name het voor- en na traject. Dit blijkt ook uit een aantal ‘Deel Je Ervaring’-uitvragen die zijn uitgevoerd door de NFK.

Doel van het project

Met dit project wordt opnieuw bekeken welke informatie op welk moment en op welke manier het beste gedeeld kan worden met de patiënt. De patiënt wordt hierbij actief betrokken.

Het project heeft een aantal doelstellingen.

1. Het is voor patiënten duidelijk waar zij samen met hun zorgverlener over kunnen beslissen gedurende het gehele zorgproces. Hieronder valt ook voorzorg en nazorg.

2. Patiënten en hun zorgverleners worden daarbij ondersteund met het juiste materiaal en de juiste begeleiding. Dit is gericht op:

  • Begrijpelijke informatievoorziening.
  • Het verbeteren van de gezondheidsvaardigheden van de patiënten. Onder meer door goede begeleiding van de zorgprofessional.
  • Het verbeteren van de vaardigheden van de zorgprofessional op het gebied van gespreksvoering en het bevorderen van het proces van samen beslissen.
  • Inzicht geven aan de patiënten welke ondersteunende interventies er zijn en hoe zij daar een beroep op kunnen doen.

OperatieFit, het St. Antonius Ziekenhuis en Stichting Darmkanker willen graag samen optrekken om deze doelstellingen te bereiken.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Arnica Nijhof (a.nijhof@stomavereniging.nl)

Links

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.