Samen beslissen over het juiste ziekenhuis

17-09-2021
3688 keer bekeken 0 reacties

Je huisarts verwijst je door naar het ziekenhuis. Hoe weet je dan dat juist dat ziekenhuis voor jou de beste keuze is? En hoe weet je als huisarts welke locatie het beste past bij de klachten en wensen van jouw patiënt? ZIO/TIPP en Mediquest ontwikkelden ZorgRank om daarbij te helpen.

ZorgRank

ZorgRank is een algoritme dat – gevoed met de juiste informatie – een top 3 presenteert die optimaal aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt. Maar de uiteindelijke keuze blijft aan huisarts en patiënt. Accountmanager Linda Wijnen van ZIO/TIPP en innovatiemanager Jeroen Homberg van Mediquest leggen uit hoe ZorgRank werkt en wat de voordelen zijn voor patiënt en arts.

Verwijsbureau TIPP is onderdeel van ZIO, een samenwerking van huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten in Maastricht en Heuvelland. ZIO verzorgt allerhande overhead-taken voor de aangesloten praktijken. Enkele jaren geleden is TIPP opgezet om verwijzingen naar de 2e lijn te verzorgen. Huisartsen kunnen hun patiënten in contact brengen met TIPP, dat vervolgens in overleg met de patiënt de optimale locatie selecteert voor verdere behandeling.

Versnipperde informatie

"De informatie die we nodig hebben voor een goede verwijzing, is versnipperd", zegt accountmanager Linda Wijnen van ZIO/TIPP. "Gegevens over bijvoorbeeld wachttijden, kwaliteit, reisafstand en contractering zitten in verschillende bestanden. Persoonlijke gegevens van de patiënt en diens voorkeuren vragen we aan de patiënt of krijgen we van de huisarts. We brengen dat zo goed mogelijk bij elkaar om de patiënt goed te adviseren, maar het is een ingewikkeld proces."

Rekenmodel bundelt alle informatie

Samen met dataspecialist Mediquest ontwikkelde TIPP ZorgRank, een rekenmodel waarin alle informatie wordt gebundeld. De patiënt kan zelf thuis of bij de huisarts op een dashboard zijn of haar voorkeuren invoeren voor wachttijd, kwaliteit en reisafstand. Via een eenvoudig schuifje op het scherm kan de patiënt aangeven hoe zwaar de 3 factoren wegen. Het algoritme berekent aan de hand van die voorkeuren welke locatie voor vervolgzorg het beste aansluit bij de wensen van de patiënt. TIPP of de huisarts kan daar dan naar doorverwijzen.

Koppeling huisartseninformatiesysteem

ZorgRank wordt gevoed met informatie van Mediquest. Dat verzamelt al sinds 2005 data over de kwaliteit van zorg, zoals wachttijden, prestatie-indicatoren en ervaringen van patiënten. Verder is het systeem gekoppeld aan het huisartseninformatiesysteem (HIS). Zo komt informatie over de patiënt en zijn aandoening in het rekenmodel. ZorgRank is geïntegreerd in de Zorgnavigator van TIPP, een online platform waarmee huisartsen en patiënten zorgaanbieders kunnen selecteren op basis van criteria als wachttijden, beschikbaarheid, reisafstand en patiënt- en huisartstevredenheid.

Zorgnavigator

Steeds meer huisartsen in Maastricht en Heuvelland gebruiken de Zorgnavigator, al ging dat niet vanzelf, vertelt Wijnen. "Folders en nieuwsbrieven werken niet zo goed bij deze doelgroep. Ik heb ze een voor een bezocht, laten zien hoe het werkt en hen overtuigd van de meerwaarde. Dat had succes. Een focusgroep van huisartsen die met de Zorgnavigator kennis hebben gemaakt, is enthousiast en zou niet meer zonder willen."

Liever dicht bij huis

Huisartsen en patiënten gebruiken ZorgRank wel anders dan verwacht, constateert innovatiemanager Jeroen Homberg van Mediquest. "We hadden gedacht dat ze verder zouden kijken dan de eigen regio. In de praktijk blijven ze meestal dicht bij huis." "Limburgers zijn verknocht aan de eigen streek", concludeert Wijnen.

Top 3 ziekenhuizen

ZorgRank geeft een top 3 van ziekenhuizen die het beste passen bij de wensen en behoeften van de patiënt. In de praktijk volgt 38% van de patiënten het advies en kiest voor een locatie uit de top 3. Homberg is daar niet ontevreden over. "Met de raad van advies hadden we de ondergrens op 20% bepaald. Er kunnen diverse redenen zijn om af te wijken van het advies. In de database zitten bijvoorbeeld zorgaanbieders uit het hele land. Veel patiënten kiezen dan toch een locatie in de buurt."

Bijdrage aan samen beslissen

Het rekenmodel is een hulpmiddel, geen plaatsvervanger van de huisarts, legt Homberg uit. "Het kan goed zijn dat huisarts en patiënt tot een andere keuze komen om voor hen belangrijke redenen. In 80-90% van de gevallen wordt voor een aanbieder uit de top 10 gekozen. Dan heeft ZorgRank toch bijgedragen aan het gesprek tussen patiënt en huisarts en aan samen beslissen."

Overtuigd van meerwaarde

ZIO/TIPP en Mediquest zijn overtuigd van de meerwaarde van ZorgRank. Ze hebben afspraken gemaakt om het rekenmodel ook na de projectperiode te blijven inzetten. Ze willen het model verder verrijken met regionale informatie, bijvoorbeeld uit onderzoek onder huisartsen en met patiëntervaringen. Ze werken aan een visie om het model ook in andere regio’s toe te passen, en mogelijk ook op andere zorgterreinen, zoals ggz, ouderenzorg en zelfs het sociaal domein.

Goede businesscases

"Als het lukt om goede businesscases te maken kan ZorgRank heel breed worden ingezet", kijkt Homberg vooruit. "Wij zijn ervan overtuigd dat het een grote bijdrage kan leveren aan samen beslissen, gepast verwijzen en het vinden van het optimale zorgpad voor de patiënt."

Meer weten?

Lees meer over dit project: ZorgRank geeft persoonlijk verwijsadvies.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen