MEE in de (huisarts)praktijk

Robin van Tilborg 31-08-2023
2098 keer bekeken 0 reacties

Nederland kent 1,17 miljoen (6,4%) mensen met een met een licht verstandelijke beperking (LVB) . Vaak hebben zij beperkte gezondheidsvaardigheden en komen hierdoor vaker bij de huisarts. Ook als de oorzaak van hun klachten niet (enkel) medisch is.

Huisartsen hebben een belangrijke rol in de zorg, maar hebben vaak moeite om de beperking te herkennen en de juiste hulp te bieden. Als een LVB niet goed wordt herkend is het moeilijker een goede diagnose te stellen en passende behandeling te bieden. Het is voor de huisarts en de patiënt lastig om tot gezamenlijke beslissingen over de juiste zorg te komen.

Met dit project ondersteunen we patiënten met een (vermoeden van) LVB samen met de huisarts tot passende gezondheidsbeslissingen te komen. Huisartsenpraktijken ontvangen een training van MEE De Meent Groep gericht op het (h)erkennen van LVB. Huisarts en patiënt worden bij (vermoeden) LVB ondersteund om samen tot het juiste gesprek en beslissingen te komen over behandeling maar ook in het verbeteren van gezondheidsvaardigheden van de patiënt in relatie tot zijn/haar LVB. Hiervoor komt een cliëntondersteuner van MEE letterlijk in de praktijk. Door de huisartsenzorg te verbinden aan de expertise op gebied van LVB, krijgt de patiënt meer regie over de eigen gezondheid en de keuzes die hierin gemaakt kunnen worden.

Mensen met een LVB hebben beperktere gezondheidsvaardigheden en dit kan aanzienlijke invloed hebben op het doorlopen van een zorgtraject. Gezondheidsproblemen worden vaak niet herkend, onvoldoende geduid of adviezen niet begrepen en opgevolgd. Ook is de oorzaak van de gezondheidsproblemen en daarmee het huisartsenbezoek, niet altijd medisch (stress, schulden, problemen op school en/of thuis). In de rapportage van het Zorginstituut Nederland (verbetersignalement mensen met een LVB en een gezondheidsprobleem, 1 feb 2022) wordt dit erkend en worden aanbevelingen gedaan ter verbetering van:

  • Herkenning van en screening op LVB
  • Communicatie met en bejegening van mensen met een LVB
  • De samenwerking met professionals betrokken bij mensen met een LVB.

Uit het verbetersignalement: “Herkenning van (signalen van) een LVB is cruciaal en bepalend voor een goede start en (daarmee) vervolg van het zorgtraject. Zorgverleners in de eerste lijn spelen door hun poortwachtersfunctie een belangrijke rol bij passende zorg aan mensen met een LVB.”

Dit project sluit hier naadloos op aan door patiënten met een (vermoeden van) LVB in hun gezondheidsvaardigheden te ondersteunen en tegelijkertijd LVB expertise te brengen naar en beschikbaar te stellen voor de huisartsenpraktijk. In een kleine proef heeft MEE hierin al positieve resultaten behaald en voorzien in een duidelijke behoefte bij huisartsen en patiënten.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Karin de Bi (k.debie@jeroenboschhuisartsen.nl)

   

Afbeeldingen

Cookie-instellingen