Samen beslissen met (aanstaande) ouders afgestemd op gezondheidsvaardigheden: gezamenlijke implement

Robin van Tilborg 31-08-2023
1156 keer bekeken 0 reacties

Het doel is ‘gepersonaliseerd’ samen beslissen door zorgverleners en ouders te verbeteren en duurzaam te implementeren in de geboortezorg. Het projectteam ontwikkelt, implementeert en evalueert een interventiepakket in 8 verloskundig samenwerkingsverbanden (VSV’s).

Beperkte gezondheidsvaardigheden bij ouders

In Nederland bevallen jaarlijks ongeveer 175.000 vrouwen. Dit zijn veelal gezonde jonge vrouwen voor wie de geboortezorg een eerste intensieve kennismaking is met de gezondheidszorg. Tijdens de zwangerschap, de bevalling en in de kraamperiode  moeten jonge moeders  veel keuzes  maken. Deze keuzes moeten zij baseren op goede informatie over de voor- en nadelen, passend bij hun voorkeuren en hun situatie. Zo komt zo veel mogelijk passende zorg tot stand.       Om goed samen te kunnen beslissen is het belangrijk dat ouders de juiste kennis en vaardigheden hebben. 25% van de Nederlanders heeft echter beperkte gezondheidsvaardigheden; zij hebben moeite met het vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken van gezondheidsgerelateerde informatie. Dat bemoeilijkt het proces van samen beslissen.

Producten om zorg af te stemmen op gezondheidsvaardigheden

In voorgaande projecten zijn door de Academie Verloskunde Maastricht en het Amsterdam UMC veelbelovende producten ontwikkeld. Deze producten helpen zorgverleners om inzicht te krijgen in en de zorg af te kunnen stemmen op gezondheidsvaardigheden van ouders. Deze producten zijn samen met zorgverleners en cliënten ontwikkeld en geëvalueerd. Het gaat om:

  1. een e-learning Gezamenlijke Besluitvorming in de Geboortezorg (4 modules)
  2. een training Samen beslissen met aandacht voor gezondheidsvaardigheden
  3. de CHAT-geboortezorg
  4. een praktijkkaart Werkwijzen
  5. richtlijnen voor health literacy proof-keuzehulpen.

Samen beslissen wordt alleen nog niet veel gedaan in de Nederlandse geboortezorg. Met dit project bundelen we expertise en geven we een impuls aan verbetering van samen beslissen en aan een duurzame implementatie daarvan.

Dit project is een samenwerking tussen verloskundig samenwerkingsverbanden (VSV’s), patiëntorganisaties, beroepsverenigingen, kennisinstituten, zorgverzekeraars, Academie Verloskunde Maastricht (AVM) en Amsterdam UMC.

Doel

Het doel van het project is om samen beslissen in de geboortezorg te verbeteren en duurzaam te implementeren . Communicatie en uitkomstinformatie zijn hierbij afgestemd op de gezondheidsvaardigheden van de ouders.

Hierbij hebben we de volgende subdoelen:

  1. Het samenstellen van een interventiepakket voor gepersonaliseerd samen beslissen.  Daarin zitten de ontwikkelde producten van de AVM en het Amsterdam UMC en links naar geschikte bestaande tools met uitkomstinformatie over de geboortezorg.
  2. Het duurzaam implementeren van het interventiepakket bij het merendeel van zorgverleners uit 8 deelnemende VSV’s.
  3. Verdere landelijke uitbreiding  en duurzame implementatie  van gepersonaliseerd samen beslissen. Dit bereiken we door alle VSV’s te informeren via  landelijke en regionale geboortezorgnetwerken, hen een toolkit voor implementatie te geven en door het verstrekken van een rapport en een factsheet met aanbevelingen.

Plan van aanpak

Opgedane kennis en ervaring uit de eerdere projecten worden gebruikt voor het verbeteren en duurzaam implementeren van gepersonaliseerd samen beslissen. Met zorgverleners, samenwerkingspartners en ouders worden producten samengevoegd in een interventiepakket. Bestaande tools met uitkomstinformatie worden hierbij benut. Denk aan keuzehulpen. Het interventiepakket wordt geïmplementeerd en geëvalueerd in 8 VSV’s. Met de geleerde lessen in de praktijk wordt het interventiepakket doorontwikkeld en worden implementatiestrategieën aangepast en verder geïmplementeerd. Hiermee geeft dit project een landelijke impuls aan gepersonaliseerd samen beslissen in de geboortezorg.

Links

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Marijke Hendrix, marijke.hendrix@zuyd.nl of Marianne Nieuwenhuijze (marianne.nieuwenhuijze@zuyd.nl)

Afbeeldingen

Cookie-instellingen