Samen Beslissen Over Gewicht

Robin van Tilborg 31-08-2023
2064 keer bekeken 0 reacties

In Nederland heeft 50% van de volwassenen matig of ernstig overgewicht (obesitas). 1 op de 4 Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit belemmert hen in het nemen van de beste beslissing over hun gezondheid, zoals over de best passende behandeling voor obesitas.

Doel

Het project ‘Samen Beslissen Over Gewicht’ heeft als doelstelling om passende zorg voor patiënten met overgewicht te realiseren. Bestaande data, zoals uitkomstinformatie uit het GLI-register, en data die tijdens de duur van het project worden verzameld vormen de basis voor een tool. Die tool wordt ingezet als voorbereiding op en tijdens het gesprek met de verwijzer om samen tot een juiste keuze voor zorg te komen. Ook wordt de tool gebruikt om het effect van de geleverde zorg in kaart te brengen.

De tool wordt geschikt gemaakt voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Voor het in kaart brengen van de persoonlijke situatie van de patiënt wordt gebruikgemaakt van bestaande vragenlijsten die al geïmplementeerd zijn in de richtlijn overgewicht of vanuit het GLI-register, zoals OBESI-Q, EQ5D5L, positieve gezondheid en leefstijlroer.

Doelstellingen

 1. We hebben de volgende subdoelstellingen om passende zorg voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden te kunnen bieden. Gebruik van uitkomstinformatie als voorbereiding op het gesprek: 
  1. zorgverleners herkennen beperkte gezondheidsvaardigheden; 
  2. zorgverleners passen hun communicatie aan op patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. 
 2. Gebruik van uitkomstinformatie tijdens het gesprek: 
  1. zorgverleners en patiënten maken gebruik van een uniforme tool om de persoonlijke situatie van de patiënt in kaart te brengen; en 
  2. als ondersteuning van de beslissing voor de best passende zorg voor die specifieke patiënt.
 3. In het kader van uitkomstinformatie effecten geleverde zorg:
  1. zorgverleners maken uniform gebruik van een tool voor het in kaart brengen van de door hun geleverde zorg; 
  2. zorgverleners zetten de meest effectieve zorg in op basis van beschikbare (door)ontwikkelde uitkomstinformatie met behulp van de tool.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar: smilliard@amsterdamsehuisartsen.nl

Afbeeldingen

Cookie-instellingen