Expertises ziekenhuizen zichtbaar voor kankerpatiënten

17-09-2021
3969 keer bekeken 0 reacties

Nederlandse Kanker Federatie (NFK) heeft een website ontwikkeld met keuze-informatie voor kankerpatiënten. Met deze betekenisvolle, betrouwbare en objectieve keuze-informatie kunnen kankerpatiënten ziekenhuizen met elkaar vergelijken op het gebied van expertise.

Thema/lijn

Inzicht in uitkomsten
Samen beslissen

Aanpak

Keuzehulp

Specialisme

Oncologie

De zorg voor kanker is complex en ontwikkelt zich snel. In de spreekkamer is het belangrijk dat je tegenover een arts zit die zich helemaal heeft gespecialiseerd in jouw vorm van kanker. Je kunt pas echt goed samen beslissen, als de arts de expertise heeft om voor jou de best mogelijke zorg te leveren of te regelen.

Keuze-informatie over ziekenhuizen

Met echt betekenisvolle keuze-informatie over ziekenhuizen kunnen kankerpatiënten ziekenhuizen objectief vergelijken. Zo kan een patiënt een ziekenhuis kiezen dat past bij zijn vorm van kanker en persoonlijke situatie.

Vertaalslag

Het NFK heeft een vertaalslag gemaakt van data naar keuze-informatie. Ook is onderzocht in welke mate uitkomstinformatie kan leiden tot betekenisvolle keuze-informatie, en welke informatie vervolgens nodig is om tot de juiste keuze-informatie te komen.

Bewustwording bij zorgverleners

Patiënten kunnen de keuze-informatie (eventueel in overleg met hun huisarts) gebruiken om bewust voor een ziekenhuis te kiezen dat past bij hun vorm van kanker en hun persoonlijke situatie. De methode van NFK stelt ook huisartsen in staat om patiënten te helpen bij hun keuze. Het is belangrijk dat huisartsen zich realiseren dat het kiezen van de juiste spreekkamer een bewuste keuze is. En een medisch specialist die de diagnose stelt zich ervan bewust is dat voor een patiënt het kiezen van de juiste spreekkamer een onderdeel is van (of voorwaarde voor) het Samen beslissen-proces en de kwaliteit van zorg.

Methode betekenisvolle keuze-informatie

De methode die is ontwikkeld om tot betekenisvolle keuze-informatie te komen bestaat uit een gegevensset die nodig is om de mate van expertise te onderbouwen, bestaande uit:

  • klinische data uit bestaande registraties;
  • structuurinformatie aan te leveren door het ziekenhuis.
  • een PREM oncologie, die binnen dit project is ontwikkeld door NFK en in toenemende mate wordt overgenomen door ziekenhuizen en samenwerkingsverbanden;
  • een methode voor analyse, interpretatie en duiding van de data;
  • een methode om de data te vertalen in een beeldvormende beschrijving;
  • een methode om patiënten en naasten te bereiken (via huisarts, website en campagne).

De website bevat instrumenten, informatie, filmpjes en webinar om patiënten te “empoweren” in het maken van een ziekenhuiskeuze. Ook bevat het een interactieve, gebruiksvriendelijke keuzehulp met daarin de beschrijvingen van de ziekenhuizen.

Uitbreiding website

De NFK wil de website in de komende jaren uitbreiden, zodat meer ziekenhuizen worden beschreven en kankersoorten worden toegevoegd. Nu al biedt de website veel nuttige informatie voor alle patiënten die een bewuste keuze willen maken voor een ziekenhuis. Ook als hun ziekenhuis of kankersoort niet in de keuzehulp is opgenomen.

Ervaringsverhaal

Lees meer over dit project in het ervaringsverhaal: Site wijst de weg naar ziekenhuis waar je op je plek bent.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Irene Dingemans.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen