Samen beslissen op de IC

01-10-2021
3909 keer bekeken 0 reacties

Een IC-opname kan ingrijpend zijn en leiden tot langdurige gezondheidsproblemen. Omdat meer dan 90% van de IC-patiënten hun opname overleeft is het steeds belangrijker om niet alleen te kijken naar overleving, maar ook naar de kwaliteit van overleven.

Thema/lijn

Samen beslissen

Specialisme

Intensive Care

Gemeenschappelijke database als basis

De IC-afdeling van het Radboudumc heeft 5 jaar geleden de MONITOR-IC-studie opgezet. In de MONITOR-IC-database worden langetermijnuitkomsten van duizenden voormalig IC-patiënten verzameld. Afkomstig uit 7 ziekenhuizen: CWZ, Maasziekenhuis Pantein, ziekenhuis Bernhoven, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Rijnstate ziekenhuis, Amphia ziekenhuis en het Radboudumc.

Voorspelmodel PREPARE

Het PREPARE-voorspelmodel (PREdicting PAtients’ long-term outcome for REcovery) bestaat uit 5 voorspellers:

  1. kwaliteit van leven voor IC-opname;
  2. kwetsbaarheid voor IC-opname;
  3. geslacht;
  4. of een patiënt een geplande operatieve opname heeft, en;
  5. of de patiënt is opgenomen met een hersenbloeding/infarct.

Deze factoren voorspellen samen de verandering in kwaliteit van leven voor een patiënt een jaar na opname. Het gevisualiseerde model is getest - in combinatie met een informatiefolder over het herstel na een IC-opname - in familiegesprekken op de IC.

Betere voorbereiding op herstel

Met de uitkomsten van het voorspelmodel en informatie over langetermijnklachten kunnen patiënten en naasten zich beter voorbereiden op het herstel na een IC-opname. De inzet van het voorspelmodel maakt dit gemakkelijker. Het gebruik ervan vermindert ook de variatie in de aanpak van intensivisten tijdens een gesprek. In het vervolgproject wordt het model geoptimaliseerd en breder verspreid op IC-afdelingen in Nederland.

Voorspelmodel als startpunt

Het ontwikkelde voorspelmodel voor kwaliteit van leven 1 jaar na IC-opname, is het startpunt in het gesprek met familie - en als het mogelijk is met de patiënt - om in gesprek te gaan over het leven na de IC. Met de uitkomsten van het voorspelmodel en informatie over langetermijnklachten, kunnen patiënten en naasten zich (beter) voorbereiden op het herstel na een IC-opname.

Meer inzicht in langetermijnuitkomsten

Om zowel patiënten en hun naasten, als IC-zorgverleners meer inzicht te geven in de langetermijnuitkomsten van een IC-behandeling, is in dit project de eerste stap gezet om deze uitkomsten te integreren in de klinische praktijk.

Uitkomstinformatie

De uitkomstinformatie uit het ontwikkelde voorspelmodel is een aanmoediging om vanuit de zorgverlener met patiënten en hun naasten te spreken in de spreekkamer over het leven na IC.

Samen het project vormgeven

Het project is opgezet in samenwerking met de patiëntenvereniging (de FCIC), intensivisten en met IC-verpleegkundigen. Zij waren betrokken bij de ontwikkelingsfase van zowel het voorspelmodel als het pilotonderzoek. Het vervolgtraject wordt uitgevoerd in zowel het Radboudumc als het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Ervaringsverhaal

Lees meer over dit project in het ervaringsverhaal: Voorspelmodel helpt IC-patiënten haalbare doelen stellen.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Marieke Zegers of Mark van den Boogaard.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen