Samen beslissen met mensen met hoofd-halskanker

01-10-2021
5287 keer bekeken 0 reacties

Hoofd-halskanker en de behandeling hebben vaak grote gevolgen voor vitale functies van mensen. Patiënten wegen de invloed van de ziekte zowel op kwaliteit als kwantiteit van hun leven. Uitkomstinformatie over de te verwachten overleving of dagelijks functioneren helpt daarbij.

Thema/lijn

Inzicht in uitkomsten
Samen beslissen

Organisatie

Universitair Medisch Centrum (UMC)

Aanpak

Keuzehulp

Specialisme

Oncologie

Dit project zorgt ervoor dat patiënten tijdens het hele zorgtraject op maat geïnformeerd worden. Zo krijgen ze meer eigen regie in gesprekken met zorgverleners. Dat maakt gedeelde besluitvorming beter mogelijk.

Doel

De afdeling KNO/Hoofd-hals chirurgie van het ErasmusMC werkt vanuit een duidelijke visie: door gebruik van uitkomstinformatie de kwaliteit van zorg verhogen en de positie van de patiënt versterken. Het doel van dit project was om uitkomstinformatie in te zetten voor optimale zorg en begeleiding aan mensen met hoofd-halskanker. Hier zijn 3 instrumenten voor ontwikkeld die gedeelde besluitvorming mogelijk maken.

Samenwerking

Het project is een samenwerkingsverband van:

  • de afdeling KNO/Hoofd-hals chirurgie van het Erasmus MC met behandelteams buiten de afdeling;
  • het LUMC;
  • het Radboudumc;
  • het Maassstad Ziekenhuis;
  • de NFU;
  • de Nederlandse Werkgroep Hoofd Hals Tumoren, en;
  • de landelijke patiëntenvereniging Hoofd Hals (PVHH).

Revolutie

Binnen de spreekkamer hebben we een kleine revolutie ontketend. Dit gaat in het bijzonder over ons werk met de Zorgmonitor. Daarmee verzamelen we uitkomstinformatie via een elektronische PROM-structuur. Deze koppelen we terug op individueel niveau, met een dashboard in de spreekkamer. Ons dashboard wordt door veel andere behandelteams in het Erasmus MC ingezet. Ook heeft het centraal gestaan bij het Radboudumc, LUMC en Maassstad Ziekenhuis die onze werkwijze hebben ingericht binnen hun eigen systemen.

Voorspelmodel

Ook de informatie uit het voorspelmodel OncologIQ komt ten goede aan Samen beslissen. Dit model voorspelt de individuele overlevingskansen in de curatieve fase. Deze informatie draagt bij en weegt mee in de besluitvorming om wel of geen behandeling te ondergaan.

Kwaliteit van leven

Na behandeling wordt 5 jaar lang het functioneren van patiënten structureel gemonitord. Dit gebeurt met internationaal gevalideerde digitale vragenlijsten (Zorgmonitor). De resultaten worden aan de hand van een dashboard teruggekoppeld in de spreekkamer. Dit zorgt voor een hogere kwaliteit van passende zorg, een sterkere positie van de patiënt die zich beter voorbereid voelt en meer toekomstbestendige zorg.

Ervaringsverhaal

Lees meer over dit project in het ervaringsverhaal: Voorlichting op maat bij hoofd-halskanker.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Marinella Offerman.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Zorgmonitor werkwijze KNO/Hoofd-halsoncologie Erasmus MC

Animatie werkwijze Zorgmonitor KNO/Hoofd-halsoncologie

Dashboard Zorgmonitor KNO/Hoofd-halsoncologie Erasmus MC

Op de kaart

Een momentje...
Cookie-instellingen