Samenwerking voor patiënten met lage rugklachten bij Stadspoli Rug

23-11-2021
3254 keer bekeken 0 reacties

Het doel van het project 'Win-Win voor patiënten bij lage rugklachten' was om patiënten met lage rugpijn snel de juiste zorg te bieden. Uitkomstinformatie helpt zorgverleners een duidelijke lijn te trekken in de anamnese, diagnostiek en behandeling.

Patiënt en zorgverlener gebruiken uitkomstinformatie bij het praten en samen beslissen over de behandeling.

Lage rugklachten

Lage rugpijn is één van de vaakst voorkomende aandoeningen in Nederland. De aandoening is de belangrijkste reden voor werkuitval en arbeidsongeschiktheid. De zorg voor patiënten met lage rugklachten is versnipperd en weinig uniform. Patiënten worden niet meteen naar het juiste loket verwezen, en ieder specialisme kijkt vanuit zijn eigen perspectief. Dat zorgt voor veel onnodige verwijzingen. Om de zorg voor deze grote patiëntenpopulatie overzichtelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden, is uniformiteit in diagnostiek en behandeling belangrijk. Ook het spreken van dezelfde taal binnen het zorgnetwerk is essentieel.

Doel

Het doel van het project 'Win-Win voor patiënten bij lage rugklachten' was dat patiënten met lage rugpijn een behandeling krijgen die een positieve bijdrage levert aan hun kwaliteit van leven. En die past bij hun wensen en behoeften.

Stadspoli's

De Stadspoli’s in Maastricht zijn opgezet om het beroep op de (dure) specialistische zorg in het academisch ziekenhuis te verminderen. De Stadspoli biedt rugpatiënten snel de juiste zorg op de juiste plek. De patiënt en zorgverlener gaan in gesprek en nemen samen een beslissing over de behandeling. Ze maken hierbij gebruik van uitkomstinformatie die beschikbaar is via een digitaal patiëntenplatform voor de patiënt én voor de betrokken zorgverleners. Patiënten hebben hiervoor onder andere gestandaardiseerde ICHOM-vragenlijsten ingevuld over:

  • functioneren (ODI);
  • pijn (NRS), en;
  • kwaliteit van leven (EQ5D).

In het proces staan de patiënten, hun individuele hulpvraag, persoonlijke situatie en ziektebeleving centraal. In dit project zijn partijen ondersteund om te komen tot de juiste behandelkeuze, door de informatie voor arts en patiënt inzichtelijk te maken. En handvatten te bieden aan zowel patiënten als artsen voor het samen beslis-gesprek in de spreekkamer. Daarnaast was het doel van dit project inzicht te krijgen in samen beslissen met uitkomstinformatie in een multidisciplinaire context.

Resultaat project

In dit project zijn de volgende middelen ontwikkeld:

Deze ondersteunen patiënten en artsen bij het bespreken van de verzamelde uitkomstinformatie. Die uitkomstinformatie helpt zorgverleners en patiënten samen te beslissen over de beste behandeling. Ook hebben artsen een training gevolgd en hebben ze een terugkoppeling ontvangen over hun eigen handelen.

Digitaal patiëntenplatform

Onderdeel van het project was het ontwikkelen van een digitaal patiëntenplatform. Dit portaal wordt MUMC-breed ingevoerd. De inzichten en geleerde lessen zijn geschikt om verdere (landelijke) implementatie te bevorderen van samen beslissen bij lage rugklachten. Daarnaast biedt het inspiratie over de wijze waarop je de juiste zorg op de juiste plek kan toepassen bij mensen met lage rugklachten.

Meer informatie op dit platform

Bekijk de video van het werkbezoek aan de Stadspoli Rug.

Ervaringsverhaal

Samen beslissen bij lage rugklachten

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Neem contact op met Lieke Boonen of Paul Willems

Praatplaat Samen Beslissen

Cookie-instellingen