Bestaande tweedelijns keuzehulpen geschikt maken voor eerste lijn

Frederique Nagtegaal ♛ 25-11-2021
1573 keer bekeken 0 reacties

Het doel van het project was om huisarts, medisch specialist en patiënt structureel samen te laten beslissen in de curatieve zorgketen. Hiervoor zijn al bestaande tweedelijns keuzehulpen geschikt gemaakt voor de eerste lijn, en daarmee de transmurale toepassing.

Beter geïnformeerde patiënt

Patiënten aan het begin van de curatieve zorgketen al een keuzehulp aanbieden, zorgt voor een beter geïnformeerde patiënt en arts. En helpt bij het verminderen van onnodige verwijzingen of behandelingen. Samen beslissen in de keten draagt hierdoor bij aan doelmatige zorg en een hogere tevredenheid bij patiënten en artsen.

Doel

Met dit project is bevorderd dat patiënten al bij de huisarts bewust nadenken over de verschillende opties die mogelijk zijn. En over hun eigen wensen en voorkeuren.

Subdoelstellingen

  1. Aanpassen van bestaande keuzehulpen voor toepassing in de eerstelijnszorg en deze personaliseren met uitkomstinformatie uit bestaande registraties.
  2. Toepassing van de keuzehulpen in de eerste en tweedelijns zorgketen in 3 regio’s.
  3. Kennisdeling over de invloed van samen beslissen met keuzehulpen in de eerste en tweedelijns zorgketens.
  4. Borging van de structurele toepassing.

Resultaten

1) 6 publiekelijk beschikbare keuzehulpen, die in de eerste en tweede lijn toepasbaar zijn. Er is gekozen voor de volgende onderwerpen:

  • Keelamandelen volwassenen
  • Trommelvliesbuisjes
  • PSA-screening
  • Verzakking
  • Hevig menstrueel bloedverlies
  • Keelamandelen kinderen

Ze gaan uit van een werkdiagnose die in de eerste lijn gesteld wordt. Ze zijn gebaseerd op de informatiebehoefte van de patiënt op dat moment, de NHG-standaard, de handreiking, het gespreksmodel en verrijkt met uitkomstinformatie uit de relevante kwaliteitsregistraties.

2) Zodra de (werk)diagnose gesteld is, krijgt de patiënt via de huisartspraktijk de bijbehorende keuzehulp uitgereikt. De keuzehulpen worden ook beschikbaar gesteld op keuzehulp.info en thuisarts.nl. Na het doorlopen van de keuzehulp gaat de patiënt met de huisarts in gesprek welke behandeloptie het beste aansluit bij de eigen specifieke situatie. Op deze manier zijn zowel patiënt als huisarts zo vroeg mogelijk in de keten geïnformeerd, en nauw betrokken bij het besluitvormingsproces en van de voorkeuren van de patiënt. Gezamenlijk besluiten zij of aanvullend onderzoek en/of een verwijzing zinvol is.

3) Inzicht in de invloed van samen beslissen met keuzehulpen op patiënttevredenheid, behandelkeuzes en eventuele verschuiving van zorg tussen de eerste en tweede lijn.

4) Een borgings- en opschalingsplan voor de toepassing van samen beslissen in zorgketens.

Ervaringsverhaal

Keuzehulpen geschikt voor gebruik in de eerste lijn

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Neem contact op met Michiel Hageman.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen