Samen beslissen over behandelgrenzen bij IC-opname en reanimatie

16-09-2021
1436 keer bekeken 0 reacties

Bij een opname gebeurt er zoveel met een patiënt. Een zorgvuldig gesprek over mogelijke IC-opname en reanimatie is niet altijd mogelijk. De 'behandelgrenzen gesprekshulp' moet het gesprek van Samen beslissen met kwetsbare ouderen, huisarts en specialist over IC-opname en reanimatie verbeteren.

Tijdsdruk bij acute situatie

Bij een opname gebeurt er zoveel met een patiënt dat een zorgvuldig gesprek over mogelijke IC opname en reanimatie niet altijd mogelijk is. Doordat de omstandigheden verre van ideaal zijn, wordt de informatie door patiënten niet goed begrepen en onthouden. Ook staat de zorgverlener vaak onder grote tijdsdruk in een acute situatie. Zij zien vaak nieuwe patiënten. Daardoor wordt de beoordeling van haalbaarheid en wenselijkheid van deze behandelingen voor kwetsbare ouderen regelmatig overschat. Dit leidt tot onbedoelde overbehandeling, verschil van inzichten tussen patiënten, naasten en zorgverlener en - in het ergste geval – overlijden onder ongewilde omstandigheden. Zoals alleen, op een IC.

Doel

Doelstelling van het project is het verbeteren van Samen beslissen door kwetsbare ouderen, huisarts en specialist over IC-opname en reanimatie. Ondersteund door de behandelgrenzen gesprekshulp.

Werkwijze

Deze doelstelling wordt gerealiseerd door 4 activiteiten:

  1. de tweedelijns behandelgrenzen gesprekshulp geschikt maken voor de eerstelijn, en personaliseren met kwetsbaarheidmetingen en uitkomstinformatie uit de IC-kwaliteitsregistraties;
  2. toepassen gesprekshulp in 3 zorgregio’s;
  3. effectevaluatie;
  4. borgingsplan.

De gesprekshulp wordt transmuraal beschikbaar gesteld via digitale koppelingen. De inhoud van de gesprekshulp wordt publiekelijk gepubliceerd en beschikbaar gesteld tot de volgende geplande update na 2 jaar. De inzichten met betrekking tot de implementatie en de resultaten van de effectevaluatie worden gedeeld met andere zorgregio’s voor landelijke opschaling.

Projectpartners

  • Gesprekshulp-doorontwikkeling:, ANBO, NIV, Stichting Makkelijk Lezen, PATIENT+.
  • Implementatie: PATIENT+ en Q-Consult Zorg.
  • Zorgregio’s: Uden (Synchroon/Bernhoven), Dordrecht (Huisarts en Zorg/ASZ), Oost - Zuid Limburg (HOZL/ Zuyderland).
  • Zorgverzekeraars: VGZ en CZ.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Juliette Nieuwenhuis of Chantal Aarts.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen