Samen beslissen bij laatste levensfase: proactieve zorgplanning

16-09-2021
2019 keer bekeken 0 reacties

In Drenthe en omgeving werken verschillende organisaties samen om aan de slag te gaan met het bevorderen van het gesprek over de laatste levensfase. Dit gebeurt via multidisciplinaire samenwerking en implementatie van Advance Care Planning (ACP).

De samenwerking vindt plaats tussen organisaties uit welzijn, zorg, huisartsenzorg en ziekenhuizen, aangesloten bij de Alliantie Drentse zorg met ouderen, Netwerk Dementie Drenthe en Netwerken palliatieve zorg Drenthe-Steenwijkerland.

Inleiding

De urgentie van dit onderwerp is meer naar voren gekomen in de tijd van de Coronapandemie. Veel ouderen (ruim 67%, onderzoek 2018) hebben behoefte in gesprek te gaan met hulpverleners over de wensen en behoeften voor de laatste levensjaren. Dat schrijft de Raad van Ouderen in het advies ‘Voorbereiden op het Levenseinde’ aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

In Drenthe heeft echter maar 14% van de 75-plussers deze levenseindewensen vastgelegd bij de huisarts. Uit onderzoek bij zorgorganisaties in Drenthe blijkt dat zorgverleners nog weinig vroegtijdig met inwoners in gesprek gaan over het levenseinde. Veel zorgverleners ervaren handelingsverlegenheid. Daarnaast wordt er niet tot nauwelijks samengewerkt en informatie gedeeld met andere zorgverleners die betrokken zijn bij de kwetsbare ouderen.  
Wanneer de wensen van kwetsbare ouderen niet zijn vastgelegd, kunnen in spoedsituaties de verkeerde keuzes worden gemaakt, die niet aansluiten bij de wensen van de patiënt.

Doel 

Kwetsbare ouderen zijn beter in staat om keuzes te maken voor de laatste levensfase op basis van eigen wensen, behoeftes en uitkomstinformatie uit de behandeling en zorgverlening. Organisaties optimaliseren de samenwerking, communicatie en overdracht om het ACP-gesprek te kunnen voeren, waarbij ouder en zorgverlener beter samen kunnen beslissen. De afspraken die hierover samen met de oudere gemaakt en vastgelegd worden in het ACP-plan, hebben effect in de hele keten.

Implementatie

De implementatie wordt uitgevoerd via 3 projecten:

  1. Implementatie ACP-stappenplan en ACP-gesprekvoering via coaching op de werkprocessen bij alle zorgorganisaties: (ziekenhuizen (incl. eerste hulp), VVT, thuiszorg (incl. Zorgcentrale), huisartsen (incl. huisartsenpost), SEH, GGZ, Gehandicaptenzorg, Welzijn, WMO-gemeenten)  
  2. In kaart brengen klantreis met als doel voorkomen onnodige opnames in ANW uren. 
  3. Aanpassingen in ICT, betere mogelijkheden tot digitale uitwisseling van gegevens in de keten.

Doelstellingen

  • Bewustwording en zelfregie bevorderen bij kwetsbare ouderen in Drenthe. 80% van de kwetsbare ouderen heeft eind 2023 zijn of haar wensen voor de laatste levensfase vastgelegd bij de huisarts. 
  • Implementatie en borging van ACP-stappenplan en ACP-gespreksvoering in de hele keten. Optimalisering van de samenwerking, communicatie en overdracht tussen de verschillende zorgverleners en de kwetsbare oudere. Zorgverleners betrokken bij kwetsbare ouderen in Drenthe, zijn in staat om met kwetsbare ouderen het gesprek aan te gaan over het levenseinde. En werken hierin samen met alle zorgverleners die betrokken zijn. 
  • Veilig digitaal delen van ACP-informatie volgens geldende wet- en regelgeving.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar: 

Hennita Schoonheim-Lunenborg
Jaap te Velde

Afbeeldingen

Online talkshow ACP

Voorbereiden op de laatste levensfase

Cookie-instellingen