Terugdringen overgewicht en obesitas bij kinderen met E-healthapp

Wilmke Boersma 22-08-2022
2621 keer bekeken 1 reacties

Be-My-Coach draagt bij aan terugdringen van overgewicht of obesitas bij kinderen van 4 tot 18 jaar. Een te ontwikkelen en voor kinderen aansprekende EHealth-app helpt het kind en het gezin bij gezamenlijke besluitvorming over behandelmogelijkheden en leefstijlverbetering.

Omdat Samen beslissen ook een omslag vergt in denken en doen van zorgprofessionals, versterken we de samenwerking in de keten.

Toenemend probleem

Overgewicht en obesitas bij kinderen van 4 tot 18 jaar vormen een toenemend probleem, voor zowel de kinderen als de maatschappij. Om overgewicht of obesitas bij kinderen een halt toe te roepen, is het belangrijk dat kinderen, ouders en zorgprofessionals samen optrekken in de keuze voor de behandeling die het best past bij het kind en het gezin. We gaan het eigen oplossend vermogen van het kind aanspreken of herstellen en stellen het kind in staat om op eigen wijze, samen met het gezin, de leefstijl aan te passen naar een meer gewenste situatie. Dat vergroot de kans op blijvend succes.

Samen aan de slag

Kinderarts-klinisch epidemioloog dr. Arieke Janse (Ziekenhuis Gelderse Vallei) nam het initiatief om dit probleem aan te pakken, samen met hoogleraar en kinderarts maag-darm-leverziekten dr. Anita Vreugdenhil (MUMC+), Mediquest en zorgverleners uit de eerste lijn. Hoe? Door kinderen en hun gezin actief bij de behandeling te betrekken. 

Ziekenhuis Gelderse Vallei, MUMC+, Di-eetgezond, Leefstijl Expertise Centrum en de Nederlandse Stichting Over Gewicht gaan samen met Mura Zorgadvies en Mediquest aan de slag met het project Be-My-Coach. Dit doen zij in samenwerking met o.a. Coalitie Preventie regio Foodvalley, gemeente Ede, GGD Gelderland-Midden en Netwerk KinderDiëtisten.

Samen beslissen over aanpassen leefstijl

Be-My-Coach sluit aan bij het ‘Landelijk model Ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas’ en draagt bij aan terugdringen van overgewicht of obesitas bij kinderen van 4 tot 18 jaar in Nederland, startend in de Gelderse Vallei. In dit project gaan we de rol van kinderen bij samen beslissen vergroten. Dit gebeurt door relevante en betrouwbare informatie die nodig is voor succesvolle gezamenlijke besluitvorming over behandelmogelijkheden en leefstijlverbetering, op het juiste moment beschikbaar te stellen aan kinderen en hun gezin. Dit doen we op een voor kinderen aansprekende en begrijpelijke manier. Hiertoe ontwikkelen we een EHealth-app voor kind en gezin.

In deze app staat betrouwbare en relevante informatie. De app biedt daarnaast de mogelijkheid voor kind en ouders om met (zorg)professionals te communiceren. Ook is er voor zorgprofessionals de mogelijkheid om met elkaar te communiceren en uitkomstinformatie uit te wisselen. Met onder meer uitgewerkte zorgpaden, training in oplossingsgericht werken en een digitale communicatiemogelijkheid verbetert Be-My-Coach de samenwerking tussen zorgverleners en stimuleert de app de juiste zorg op de juiste plek.

Onze werkwijze

In een herhalend proces doorlopen we in een aantal fasen een applicatieontwikkelingsproces. Hierbij werken zorginhoudelijke en technische experts samen met de doelgroep.

Resultaten

We werken bij het gebruik van Be-My-Coach toe naar de volgende resultaten:

  1. Kind en gezin gebruiken samen met de (zorg)professionals de nieuwe EHealth-app.
  2. De (zorg)professionals werken prettig samen conform gedefinieerde zorgpaden.
  3. (Zorg)professionals wisselen via een platform met toestemming van kind en gezin eenvoudig relevante informatie uit.
  4. Zowel kind en gezin als (zorg)professionals zien positieve resultaten van het project.

Gedurende het project enthousiasmeren we partijen binnen en buiten de regio over Be-My-Coach. Hiermee geven we een impuls aan een onomkeerbare beweging waarin meer kinderen toewerken naar blijvende leefstijlverandering, waarover zij zelf op basis van (uitkomst)informatie kunnen meebeslissen.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Esmee Boerstal.

Afbeeldingen

Eefje de Bruijne

03-11-22 om 12:03

Esmee is tot april 2023 met zwangerschapsverlof. Voor vragen over Be-My-Coach kun je contact opnemen met noorscheffers@mura.nl of eefjedebruijne@mura.nl 

Cookie-instellingen