Submenu

Optimale gezondheidsuitkomsten in het Maasstad ziekenhuis

Frederique Nagtegaal ♛ 27-05-2021
7452 keer bekeken 0 reacties

In Inzicht in uitkomsten stellen we landelijke implementeerbare sets vast van uitkomstinformatie voor Samen beslissen en Leren & verbeteren. De uitkomstinformatie bestaat uit klinische uitkomsten én uitkomsten die de patiënt rapporteert. Zowel aandoeningsspecifiek als generiek. Per aandoening zijn aandoeningsspecifieke werkgroepen geformeerd.

Doelen

 • Samen beslissen, waarbij de zorgverlener de individuele uitkomsten van de patiënt en landelijk verzamelde uitkomsten van vergelijkbare patiëntgroepen bespreekt om gerichter zorg op maat te kunnen bieden.
 • Leren & verbeteren, door de zorgverlener met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten van patiëntgroepen.
 • Keuzeinformatie over zorgaanbieder en voor zorginkoop, met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten.

Algemene uitgangspunten

 1. De sets met uitkomstinformatie richten zich uitsluitend op (klinische en patiënt-gerapporteerde) uitkomsten van medisch specialistische zorg ten behoeve van de doelen Leren en Verbeteren en Samen Beslissen. Dit kan eventueel ook paramedische zorg omvatten die deel uitmaakt van een medisch specialistische behandeling.
 2. Bij het samenstellen van de sets met uitkomstinformatie binnen lijn 1 van het programma Uitkomstgerichte Zorg (UZ) wordt gebruik gemaakt van data die zo veel mogelijk in het medisch specialistische zorgproces wordt vastgelegd (in EPDs) en die is gemapt op de bestaande landelijk vastgestelde zorginformatiebouwstenen (zibs) en coderingsstelsels. We spreken dan over een functioneel gestandaardiseerde set (zie verder) welke uiteindelijk geïmplementeerd kan worden in ziekenhuizen en op termijn kan leiden tot onderlinge vergelijking.
 3. Het daadwerkelijk implementeren (in gebruik nemen) van de sets met uitkomstinformatie in zorginformatiesystemen valt buiten de scope van de aandoeningswerkgroep van lijn 1 van het programma UZ.
 4. Er wordt -waar mogelijk- aangesloten bij relevante (landelijke) initiatieven op het gebied van Samen Beslissen (SB) en Leren & Verbeteren (LV). Het gaat hierbij in eerste instantie vooral om het in de set opnemen van gegevens die als onderdeel van lopende initiatieven (zoals kwaliteitsregistraties) al op landelijk niveau worden verzameld.
 5. Alle gegevens die in de set worden opgenomen zijn van belang voor het bevorderen van SB of LV op basis van uitkomstinformatie zoals beschreven in het HLA.

Aandoeningswerkgroepen en ondersteuning

Elke aandoeningswerkgroep doorloopt in de ontwikkelfase een specifiek proces van circa 15 maanden om te komen tot een eindproduct. De aandoeningswerkgroep levert als eindproduct een implementeerbare set voor uitkomstinformatie op voor primair gebruik als ondersteuning bij Samen Beslissen tijdens het gesprek tussen zorgverlener en patiënt en voor primair gebruik bij Leren & Verbeteren door de zorgverlener.

De aandoeningswerkgroep wordt, gedurende de ontwikkelfase tot en met de oplevering van het eindproduct voor autorisatie, ondersteund door een technisch voorzitter, secretaris en methodoloog vanuit Zorginstituut Nederland en een Adviseur digitale informatie-uitwisseling vanuit Nictiz.

Generieke PROMs voor volwassenen en kinderen

Een werkgroep met gemandateerden van alle HLA-partijen en experts, heeft het Adviesrapport set generieke PRO(M)s voor volwassenen en voor kinderen opgesteld met de PROM-cyclus als uitgangspunt. Het doel hiervan is het ontwikkelen van een gedragen set generieke uitkomsten (PROs) en hanteerbare en begrijpelijke vragenlijsten (PROMs) voor volwassenen en kinderen ter ondersteuning van Samen Beslissen en Leren & Verbeteren. Om uitkomsten gemeten met verschillende PROMs te vergelijken, zijn crosswalks ontwikkeld. Alle crosswalks voor de generieke PROMs set zijn op Platform UZ verzameld.

Overzicht aandoeningen Lijn 1

Overzicht aandoeningen Lijn 1

Hieronder vindt u de oorspronkelijke werklijst van aandoeningen die zijn geselecteerd voor de ontwikkelfase van programma Uitkomstgerichte Zorg. De aandoeningen waarvoor een set beschikbaar is gekomen, zijn aanklikbaar gemaakt. Deze afgeronde sets zijn bestuurlijk geaccordeerd hetgeen wil zeggen dat het gaat om inhoudelijk relevante uitkomstensets. De daadwerkelijke implementatie voor landelijk vergelijken is daarmee echter nog niet geregeld en is onderdeel van de tweede fase van het programma die nog in ontwikkeling is evenals de invulling van de noodzakelijke landelijke ICT-randvoorwaarden.

Naast de ontwikkelfase heeft dit jaar (2023) ook de doorontwikkelfase plaatsgevonden. De doorontwikkelfase is gericht op het inhoudelijk verder ontwikkelen en optimaliseren van vooraf bepaalde onderdelen van, of nieuwe inzichten bij de eerder opgeleverde set van uitkomstinformatie. Dit betreft alleen de aandoeningen Chronische nierschade, IBD, Heup- en knieartrose en Schisis. Vanwege de looptijd van programma Uitkomstgerichte Zorg dat eind 2023 eindigt, is het alleen mogelijk geweest deze aandoeningen verder door te ontwikkelen.

 1. Knieartrose: eindset is vastgesteld.
 2. Pancreascarcinoom: eindset is niet vastgesteld
 3. IBD:  eindset is vastgesteld.
 4. Chronische nierschade: eindset is vastgesteld.
 5. Prostaatcarcinoom
 6. Heupartrose: eindset is vastgesteld.
 7. AAA: eindset is vastgesteld.
 8. Heupfractuur: eindset is vastgesteld.
 9. Cataract: eindset is vastgesteld.
 10. Schisis: eindset is vastgesteld.
 11. Longcarcinoom: eindset is vastgesteld.
 12. Diabetes: eindset is vastgesteld.
 13. Mammacarcinoom: eindset is vastgesteld
 14. Stressincontinentie: eindset is vastgesteld.
 15. Hartritmestoornissen: eindset is vastgesteld.
 16. CVA: eindset is vastgesteld.
 17. Niercarcinoom
 18. Melanoom: eindset is vastgesteld.
 19. Overactieve blaas: eindset is vastgesteld
 20. Hand- en duimbasisartrose: eindset is vastgesteld
 21. COPD
 22. Veneuze ziekten: eindset is vastgesteld
 23. Blaascarcinoom
 24. Leveroncologie
 25. Gynaecologische oncologie
 26. Hoofd-Halstumoren
 27. Morbide obesitas
 28. Acuut coronair syndroom
 29. Inflammatoire artritis
 30. Astma (bij kinderen)
 31. Obstructief slaap apneu
 32. Maculadegeneratie
 33. Psoriasis

Generieke PRO(M)s volwassenen
Generieke PRO(M)s kinderen

In het Maasstad ziekenhuis werken ze met een dashboard dat reumapatiënten en hun behandelteam helpt om samen te beslissen. Dit dashboard visualiseert verschillende (medische) gegevens van de patiënt, uitkomstinformatie, vragenlijsten, medicatie, labuitslagen en het gewrichtsonderzoek.

Thema/lijn

ICT en toegankelijkheid
Samen beslissen

Organisatie

Algemeen ziekenhuis

Aanpak

Burgerperspectief
PROM/ICHOM

Specialisme

Reumatologie

Joint Decision-dashboard

Reumapatiënten in het Maasstad Ziekenhuis hadden behoefte aan een instrument dat uitkomstinformatie over hun gezondheid begrijpelijk weergeeft. Daarom heeft het behandelteam samen met de patiënten het Joint Decision-dashboard ontwikkeld.

Informatie begrijpelijk weergegeven

Dit dashboard brengt verschillende (medische) gegevens van de patiënt en het behandelteam samen en maakt ze visueel. Het dashboard toont uitkomstinformatie afkomstig uit vragenlijsten, medicatie, labuitslagen en het gewrichtsonderzoek. Door deze databronnen te combineren, wordt de doelmatigheid van behandelingen in één oogopslag inzichtelijk. Dit dashboard organiseert de zorg dichterbij, zodat patiënten in het ziekenhuis kunnen langskomen als dat nodig is, maar ook op afstand gemonitord kunnen worden.

In 5 deelprojecten aan de slag

Het project is opgesplitst in 5 deelprojecten. Deze projecten zijn losse onderdelen die allemaal samen hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelstelling. Het gaat hierbij om:

 1. de ontwikkeling van een real-time samen-beslis-dashboard;
 2. centrale database in cloud-omgeving voor anonieme landelijke referentiegroep (DHD);
 3. de opzet van clouddienstenbeleid;
 4. PROMs digitalisering & website;
 5. de ontwikkeling van een web-based applicatie en voorlichtingsmaterialen ter ondersteuning van het samen beslissen en zelfregie van de patiënt.

Samen voor elkaar krijgen

Verschillende partijen hebben bijgedragen aan het succes van het Joint Decision Support-project:

 • Patiënt en behandelteam.
  Het dashboard was één van de wensen van ons reumapatiëntenpanel. Dat panel bestaat uit ruim 60 actieve leden. De patiënten zijn intensief betrokken bij de opzet, doorontwikkeling en implementatie van het dashboard. Zij maakten hun wensen kenbaar en gaven terugkoppeling over de duidelijkheid, functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid.
 • Maasstad Ziekenhuis (afdelingen Business Intelligence & IT), Macaw, Microsoft en DHD.
  De bouw, verfijning en verrijking van het dashboard en het dataplatform is het resultaat van de co-creatie van deze groep IT-specialisten. De schaalbaarheid en verspreiding is geborgd met Macaw-Microsoft als leverancier van de meeste Nederlandse zorginstellingen, en met DHD als derde partij.
 • Behandeling Begrepen (BB), Voorlichting op Maat (VOM) en PeerCode.
  Samen met BB hebben we een duidelijke medische animatievideo ontwikkeld. De video geeft patiënten uitleg over de vereiste voorbereiding en de noodzakelijke basiskennis voor samen beslissen. Daarnaast is er met VOM (Erasmus MC) en PeerCode een web-based reuma-applicatie ontwikkeld. Deze applicatie geeft gepersonaliseerde patiëntinformatie, als voorbereiding op gesprekken met zorgverleners en voor de opvolging van die gesprekken. Ook geeft de applicatie praktische informatie over hoe (reuma)patiënten door zelfmanagement hun klachtenkunnen verhelpen of verlichten.
 • Santeon, ICHOM-werkgroep, en LUMC Medische Besliskunde.
  Reuma is een van de aandoeningen die onderdeel uitmaken van het Santeon Value-Based Health Care (VBHC)-programma, waarvan het Maasstad ziekenhuis de medische leiding neemt. 7 ziekenhuizen werken in dit programma samen aan landelijke verbetercycli op basis van vooraf gedefinieerde scorekaarten. Samen met de ICHOM-werkgroep voor inflammatoire aandoeningen is de landelijke implementatie van de ICHOM PRO-standaardset gerealiseerd en geborgd. De sectie Medische Besliskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) was betrokken bij de evaluatiefase om de effectiviteit van het dashboard inzichtelijk te maken.

Ervaringsverhaal

Lees meer over dit project in het ervaringsverhaal: Joint Decision Support voor samen beslissen bij reuma.

Vragen?

Heb je vragen over het dashboard van het Maasstad Ziekenhuis? Deirisa Lopes Barreto is te bereiken via e-mail.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Samen Beslissen met behulp van een dashboard in het Maasstad Ziekenhuis

Samen Beslissen op de poli Reumatologie in het Maasstad Ziekenhuis

Maasstad Ziekenhuis - Waarom vragenlijsten invullen?

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.