Submenu

Routekaart Waardegedreven zorg wijst de weg

24-09-2021
2611 keer bekeken 0 reacties

​​​​​​​Werk je in een instelling voor medisch specialistische zorg en wil je aan de slag met waardegedreven zorg (WGZ), maar weet je niet waar te beginnen? De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft een Routekaart WGZ ontwikkeld met keuzes en stappen voor implementatie.

3 fases

De routekaart bestaat uit een organisatie- en een informatiseringsvraagstuk. Om invulling te geven aan deze vraagstukken worden 3 fases doorlopen. De routekaart geeft per fase aan wat het doel is, wie er verantwoordelijk is en met welke aspecten rekening moet worden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan patiëntbetrokkenheid, tijdsinvestering of financiering.

Keuze voor ICT

De routekaart geeft speciale aandacht aan informatisering. Uitkomstinformatie speelt een grote rol bij WGZ. Deze informatie is belangrijk voor zowel de patiënt als de zorgprofessional. Ze draagt bij aan het leren en verbeteren en helpt artsen en patiënten samen te beslissen. Belangrijk is dat deze informatie gemakkelijk vindbaar is, en op het juiste moment beschikbaar. Een goed ICT-systeem ondersteunt dit. De Routekaart WGZ geeft inzicht in de essentiële keuzefactoren die invloed hebben op de keuze voor een ICT-systeem.

Niet opnieuw het wiel uitvinden

De routekaart is gebaseerd op ervaringen van ziekenhuizen die waardegedreven zorg hebben geïmplementeerd, of die het keuzeproces voor een ICT-systeem hebben doorlopen. Op deze manier hoeven instellingen niet opnieuw het wiel uit te vinden. De routekaart kan worden gebruikt door ziekenhuizen, maar ook door andere instellingen voor medisch specialistische zorg, óók als zij geen lid zijn van de NVZ. Bij de routekaart hoort een ‘framework’, een soort leeswijzer.

NVZ-programma Waardegedreven zorg

In 2018 startte de NVZ het programma Waardegedreven zorg. Samen met haar leden geeft de NVZ hiermee invulling aan de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022. Eén van de ambities was om in 2022 voor 50% van de ziektelast uitkomstinformatie in te zetten om te leren en te verbeteren én om samen beslissen door arts en patiënt te vergemakkelijken. Zo ontwikkelde de NVZ onder meer de Routekaart WGZ, als hulpmiddel voor bestuurders, kwartiermakers en projectleiders die WGZ willen implementeren, maar niet weten hoe te starten. De routekaart biedt handvatten, een stappenplan en geeft overzicht en informatie over de te maken keuzes en de uitvoering ervan. 

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen