Submenu

Onderweg naar landelijke uitkomstgerichte zorg met proof of concepts

Frederique Nagtegaal ♛ 12-10-2021
2629 keer bekeken 0 reacties

Nictiz en ICTU voeren een proof of concept (POC) uit van uitkomstgerichte zorg in het kader van ‘betere toegang tot relevante en actuele uitkomstinformatie’. Een proof of concept is een methode om te toetsen of een product aan de behoeften uit de praktijk voldoet.

Fases

De POC van het Programma Uitkomstgerichte Zorg bestaat uit verschillende fases. Eerst wordt onderzocht of de benodigde data-elementen voor de uitkomstinformatie daadwerkelijk gestructureerd aan de bron geregistreerd worden in verschillende Elektronische Patiënten Dossiers (EPD’s). Deze data-elementen worden gevormd door de (concept)uitkomstensets voor de volgende aandoeningen:

  • knie artrose
  • chronische nierschade
  • alvleesklierkanker
  • Inflammatory Bowel Disease (IBD)

En door de generieke Patient Reported Outcome Measures (PROM). Dit is een set van vragenlijsten die gebruikt worden om gezondheid(problemen) in kaart te brengen vóór, tijdens en na een behandeling.

Van data naar uitkomstinformatie in de spreekkamer

Naast het onderzoek naar de vastlegging van deze data-elementen, wordt ook gekeken hoe de data vervolgens uit de systemen wordt gehaald voor gegevensuitwisseling. En waar die gegevens naartoe gaan voor analyse. Zo ontstaat een beter beeld van wat het landelijke proces kan zijn om van data naar uitkomstinformatie te gaan. En hoe die informatie weer gebruikt kan worden in de spreekkamer. De huidige situatie van de informatiestromen en interoperabiliteitsoplossingen wordt in kaart gebracht bij de zorgaanbieders die meedoen. Dit biedt inzichten voor implementatie van uitkomstensets voor samen beslissen, en leren en verbeteren op landelijk niveau.

Leerdoelen

Om de leerdoelen voor de eerste proof of concept (POC I) op te stellen, zijn interviews gehouden met verschillende koplopers op het gebied van uitkomstgerichte zorg. Zowel bij ziekenhuizen als verschillende initiatieven. Uit deze interviews zijn verschillende ideeën en interesses opgehaald om te beproeven. Daaruit is een selectie gemaakt met de volgende overkoepelende leerdoelen voor de 4 aandoeningen en de generieke PROM:

  1. Dataregistratie: in kaart brengen welke data-elementen worden geregistreerd van de (concept)uitkomstensets van de 4 aandoeningen en de generieke PROM, en op welke manier.
  2. Data-extractie: in kaart brengen hoe en waar data uit de systemen wordt gehaald om te verzamelen en (waar van toepassing) uitwisseling plaatsvindt.
  3. Indicator & informatiemodel: in kaart brengen hoe data-analyse plaatsvindt. En welke rol kwaliteitsregistraties en dataverwerkers kunnen hebben bij deze analyse.
  4. Visualisatie van samen beslissen: in kaart brengen óf en hoe dashboards worden toegepast.

Vervolg

Eind december 2021 is POC I afgerond. De resultaten hiervan worden gedeeld in de werkgroepen. Op die manier kom je (nog) beter tot toegankelijke uitkomstinformatie. Maar ook krijg je op die manier inzicht en kun je aansluiten bij de principes van Registratie aan de Bron: eenmalig vastleggen, meervoudig gebruik van gegevens.

Na POC I volgt een tweede POC in 2022. De bevindingen van POC I bepalen de invulling van POC II. De geleerde lessen uit deze 2 POC’s helpen bij het vaststellen van de landelijke randvoorwaarden voor implementatie. Dit geeft ziekenhuizen en klinieken straks handvatten om de sets voor uitkomstinformatie technisch te kunnen implementeren.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de proof of concepts uitkomstgerichte zorg? Neem contact op met Evelien Been van Nictiz (06 86 83 23 11), of Mijke Sluis van ICTU (06 28 44 44 27).

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen