Submenu

Samen beslissen in de GGZ via Routine Outcome Monitoring

Frederique Nagtegaal ♛ 19-10-2021
1774 keer bekeken 0 reacties

In Inzicht in uitkomsten stellen we landelijke implementeerbare sets vast van uitkomstinformatie voor Samen beslissen en Leren & verbeteren. De uitkomstinformatie bestaat uit klinische uitkomsten én uitkomsten die de patiënt rapporteert. Zowel aandoeningsspecifiek als generiek. Per aandoening zijn aandoeningsspecifieke werkgroepen geformeerd.

Doelen

 • Samen beslissen, waarbij de zorgverlener de individuele uitkomsten van de patiënt en landelijk verzamelde uitkomsten van vergelijkbare patiëntgroepen bespreekt om gerichter zorg op maat te kunnen bieden.
 • Leren & verbeteren, door de zorgverlener met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten van patiëntgroepen.
 • Keuzeinformatie over zorgaanbieder en voor zorginkoop, met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten.

Algemene uitgangspunten

 1. De sets met uitkomstinformatie richten zich uitsluitend op (klinische en patiënt-gerapporteerde) uitkomsten van medisch specialistische zorg ten behoeve van de doelen Leren en Verbeteren en Samen Beslissen. Dit kan eventueel ook paramedische zorg omvatten die deel uitmaakt van een medisch specialistische behandeling.
 2. Bij het samenstellen van de sets met uitkomstinformatie binnen lijn 1 van het programma Uitkomstgerichte Zorg (UZ) wordt gebruik gemaakt van data die zo veel mogelijk in het medisch specialistische zorgproces wordt vastgelegd (in EPDs) en die is gemapt op de bestaande landelijk vastgestelde zorginformatiebouwstenen (zibs) en coderingsstelsels. We spreken dan over een functioneel gestandaardiseerde set (zie verder) welke uiteindelijk geïmplementeerd kan worden in ziekenhuizen en op termijn kan leiden tot onderlinge vergelijking.
 3. Het daadwerkelijk implementeren (in gebruik nemen) van de sets met uitkomstinformatie in zorginformatiesystemen valt buiten de scope van de aandoeningswerkgroep van lijn 1 van het programma UZ.
 4. Er wordt -waar mogelijk- aangesloten bij relevante (landelijke) initiatieven op het gebied van Samen Beslissen (SB) en Leren & Verbeteren (LV). Het gaat hierbij in eerste instantie vooral om het in de set opnemen van gegevens die als onderdeel van lopende initiatieven (zoals kwaliteitsregistraties) al op landelijk niveau worden verzameld.
 5. Alle gegevens die in de set worden opgenomen zijn van belang voor het bevorderen van SB of LV op basis van uitkomstinformatie zoals beschreven in het HLA.

Aandoeningswerkgroepen en ondersteuning

Elke aandoeningswerkgroep doorloopt in de ontwikkelfase een specifiek proces van circa 15 maanden om te komen tot een eindproduct. De aandoeningswerkgroep levert als eindproduct een implementeerbare set voor uitkomstinformatie op voor primair gebruik als ondersteuning bij Samen Beslissen tijdens het gesprek tussen zorgverlener en patiënt en voor primair gebruik bij Leren & Verbeteren door de zorgverlener.

De aandoeningswerkgroep wordt, gedurende de ontwikkelfase tot en met de oplevering van het eindproduct voor autorisatie, ondersteund door een technisch voorzitter, secretaris en methodoloog vanuit Zorginstituut Nederland en een Adviseur digitale informatie-uitwisseling vanuit Nictiz.

Generieke PROMs voor volwassenen en kinderen

Een werkgroep met gemandateerden van alle HLA-partijen en experts, heeft het Adviesrapport set generieke PRO(M)s voor volwassenen en voor kinderen opgesteld met de PROM-cyclus als uitgangspunt. Het doel hiervan is het ontwikkelen van een gedragen set generieke uitkomsten (PROs) en hanteerbare en begrijpelijke vragenlijsten (PROMs) voor volwassenen en kinderen ter ondersteuning van Samen Beslissen en Leren & Verbeteren. Om uitkomsten gemeten met verschillende PROMs te vergelijken, zijn crosswalks ontwikkeld. Alle crosswalks voor de generieke PROMs set zijn op Platform UZ verzameld.

Overzicht aandoeningen Lijn 1

Overzicht aandoeningen Lijn 1

Hieronder vindt u de oorspronkelijke werklijst van aandoeningen die zijn geselecteerd voor de ontwikkelfase van programma Uitkomstgerichte Zorg. De aandoeningen waarvoor een set beschikbaar is gekomen, zijn aanklikbaar gemaakt. Deze afgeronde sets zijn bestuurlijk geaccordeerd hetgeen wil zeggen dat het gaat om inhoudelijk relevante uitkomstensets. De daadwerkelijke implementatie voor landelijk vergelijken is daarmee echter nog niet geregeld en is onderdeel van de tweede fase van het programma die nog in ontwikkeling is evenals de invulling van de noodzakelijke landelijke ICT-randvoorwaarden.

Naast de ontwikkelfase heeft dit jaar (2023) ook de doorontwikkelfase plaatsgevonden. De doorontwikkelfase is gericht op het inhoudelijk verder ontwikkelen en optimaliseren van vooraf bepaalde onderdelen van, of nieuwe inzichten bij de eerder opgeleverde set van uitkomstinformatie. Dit betreft alleen de aandoeningen Chronische nierschade, IBD, Heup- en knieartrose en Schisis. Vanwege de looptijd van programma Uitkomstgerichte Zorg dat eind 2023 eindigt, is het alleen mogelijk geweest deze aandoeningen verder door te ontwikkelen.

 1. Knieartrose: eindset is vastgesteld.
 2. Pancreascarcinoom: eindset is niet vastgesteld
 3. IBD:  eindset is vastgesteld.
 4. Chronische nierschade: eindset is vastgesteld.
 5. Prostaatcarcinoom
 6. Heupartrose: eindset is vastgesteld.
 7. AAA: eindset is vastgesteld.
 8. Heupfractuur: eindset is vastgesteld.
 9. Cataract: eindset is vastgesteld.
 10. Schisis: eindset is vastgesteld.
 11. Longcarcinoom: eindset is vastgesteld.
 12. Diabetes: eindset is vastgesteld.
 13. Mammacarcinoom: eindset is vastgesteld
 14. Stressincontinentie: eindset is vastgesteld.
 15. Hartritmestoornissen: eindset is vastgesteld.
 16. CVA: eindset is vastgesteld.
 17. Niercarcinoom
 18. Melanoom: eindset is vastgesteld.
 19. Overactieve blaas: eindset is vastgesteld
 20. Hand- en duimbasisartrose: eindset is vastgesteld
 21. COPD
 22. Veneuze ziekten: eindset is vastgesteld
 23. Blaascarcinoom
 24. Leveroncologie
 25. Gynaecologische oncologie
 26. Hoofd-Halstumoren
 27. Morbide obesitas
 28. Acuut coronair syndroom
 29. Inflammatoire artritis
 30. Astma (bij kinderen)
 31. Obstructief slaap apneu
 32. Maculadegeneratie
 33. Psoriasis

Generieke PRO(M)s volwassenen
Generieke PRO(M)s kinderen

Doel van dit project van SynQuest was om samen beslissen met Routine Outcome Monitoring (ROM) door te ontwikkelen en op maat te implementeren. Zodat deze aanpak beter past bij specifieke doelgroepen in de ggz-keten. Brede inzet van ROM maakt het mogelijk om meer patiënten te bereiken.

Samen beslissen in de GGZ

Patiënten geven aan dat samen beslissen in de ggz nog niet vaak genoeg gebeurt. Onderzoeksresultaten zijn hoopvol en veel behandelaars, patiënten en hun naasten vinden samen beslissen belangrijk. Het is niet aangetoond dat deze werkwijze extra tijd kost. Maar samen beslissen vraagt een andere rol van behandelaars én patiënten (en hun naasten). En dat blijkt niet eenvoudig. Uitkomstinformatie, verkregen via Routine Outcome Monitoring (ROM), kan hierbij helpen. Binnen ggz-instellingen bestaat al enige jaren een ROM-infrastructuur, die daarvoor gebruikt kan worden.

Gebruiken van uitkomsten met ROM

SynQuest is een landelijk samenwerkingsverband van 10 geïntegreerde ggz-instellingen. Het richt zich op betekenisvol gebruik van ROM en stimuleert de leer- en verbetercyclus hiermee. Met ROM wordt periodiek via vragenlijsten feedback verkregen over aard en ernst van de problematiek en behandelvoortgang. Deze feedback is betekenisvol voor patiënten (en hun naasten) en behandelaars bij samen beslissen over behandelkeuzes in de ggz-keten:

 • als ROM goed is ingebed in verwijs- en behandelprocessen; én
 • bij gebruik van passende meetinstrumenten samen met de cliënt.

Veel aandacht

Er is de laatste jaren veel aandacht geweest voor ROM als instrument voor externe verantwoording. Dit leverde vooral algemene uitkomsten op, zonder specifiek nut voor de patiënt of behandeling. Daardoor kreeg ROM een negatief imago en gebruikten patiënten en behandelaars ROM-uitkomsten nog maar weinig.

Doel

Doel van dit project was de generieke aanpak van samen beslissen met ROM door te ontwikkelen en op maat te implementeren. Hierbij is voortgebouwd op landelijke initiatieven (Doorbraak ROM 2014-2016, ZiN 2016-2018) en bevindingen uit promotieonderzoek (Metz 2018). Door ROM toe te spitsen op specifieke doelgroepen in de ggz-keten en op brede schaal in te zetten, kunnen meer patiënten op een passende wijze bereikt worden.

Speerpunten

Dit project omvatte acht deelprojecten van SynQuest-leden met de volgende speerpunten.

 1. Gespreksmodel samen beslissen met ROM per doelgroep specificeren en personaliseren.
 2. Verrijken van informatie uit ROM met inhoudelijke gegevens over proces en behandeling.
 3. Ervoor zorgen dat patiënten ROM (zelfstandig) kunnen gebruiken als informatiebron voor samen beslissen in verschillende behandelfases.
 4. Informatie uit vragenlijsten gebruiken bij samen beslissen over verwijzing naar de ggz.

Samenhang

Deze vier doelen zijn niet los van elkaar te zien. Om ROM-uitkomsten te gebruiken bij samen beslissen (doel 1) moeten behandelaars én patiënten (en hun naasten) de informatie kunnen begrijpen en ROM-uitkomsten kunnen interpreteren (doel 3). Dit luistert nauw, want de problemen van patiënten in de specialistische ggz zijn ingewikkeld. Vaak hebben ze meerdere klachten (co-morbiditeit) op diverse levensgebieden, en daarom betreffen uitkomsten niet alleen klachten, maar ook functioneren en herstel. Losstaande uitkomsten hebben geen betekenis, maar moeten worden gecombineerd met informatie over patiëntervaringen, ingezette behandelingen of resultaten uit (eerdere) behandelingen (doel 2). ROM-uitkomsten en informatie uit (eerdere) behandelingen spelen ook een rol bij verwijzing, overdracht en vervolgkeuzes over passende behandelingen (doel 4).
 

Deelnemende GGZ-instellingen

De deelnemende instellingen in dit project waren samenwerkende organisaties via SynQuest, gericht op patiëntengroepen in de curatieve ggz-keten. Zoals depressie, angst-, persoonlijkheids-, eetstoornissen, aanhoudende lichamelijke klachten, somatische-psychiatrische comorbiditeit, verslaving, autisme en de leeftijdsgroep senioren. De deelnemers waren:

 • Amsterdam UMC locatie VUMC-GGz InGeest
 • GGz inGeest
 • GGZ Delfland
 • GGZ Rivierduinen
 • GGZ Noord-Holland Noord
 • Emergis
 • GGz Breburg
 • Dimence Groep

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Neem contact op met Monique van Bueren of Margot Metz.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Op de kaart

Een momentje...

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.