Submenu

Samenwerking voor patiënten met lage rugklachten bij Stadspoli Rug

Frederique Nagtegaal ♛ 23-11-2021
2108 keer bekeken 0 reacties

In Inzicht in uitkomsten stellen we landelijke implementeerbare sets vast van uitkomstinformatie voor Samen beslissen en Leren & verbeteren. De uitkomstinformatie bestaat uit klinische uitkomsten én uitkomsten die de patiënt rapporteert. Zowel aandoeningsspecifiek als generiek. Per aandoening zijn aandoeningsspecifieke werkgroepen geformeerd.

Doelen

 • Samen beslissen, waarbij de zorgverlener de individuele uitkomsten van de patiënt en landelijk verzamelde uitkomsten van vergelijkbare patiëntgroepen bespreekt om gerichter zorg op maat te kunnen bieden.
 • Leren & verbeteren, door de zorgverlener met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten van patiëntgroepen.
 • Keuzeinformatie over zorgaanbieder en voor zorginkoop, met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten.

Algemene uitgangspunten

 1. De sets met uitkomstinformatie richten zich uitsluitend op (klinische en patiënt-gerapporteerde) uitkomsten van medisch specialistische zorg ten behoeve van de doelen Leren en Verbeteren en Samen Beslissen. Dit kan eventueel ook paramedische zorg omvatten die deel uitmaakt van een medisch specialistische behandeling.
 2. Bij het samenstellen van de sets met uitkomstinformatie binnen lijn 1 van het programma Uitkomstgerichte Zorg (UZ) wordt gebruik gemaakt van data die zo veel mogelijk in het medisch specialistische zorgproces wordt vastgelegd (in EPDs) en die is gemapt op de bestaande landelijk vastgestelde zorginformatiebouwstenen (zibs) en coderingsstelsels. We spreken dan over een functioneel gestandaardiseerde set (zie verder) welke uiteindelijk geïmplementeerd kan worden in ziekenhuizen en op termijn kan leiden tot onderlinge vergelijking.
 3. Het daadwerkelijk implementeren (in gebruik nemen) van de sets met uitkomstinformatie in zorginformatiesystemen valt buiten de scope van de aandoeningswerkgroep van lijn 1 van het programma UZ.
 4. Er wordt -waar mogelijk- aangesloten bij relevante (landelijke) initiatieven op het gebied van Samen Beslissen (SB) en Leren & Verbeteren (LV). Het gaat hierbij in eerste instantie vooral om het in de set opnemen van gegevens die als onderdeel van lopende initiatieven (zoals kwaliteitsregistraties) al op landelijk niveau worden verzameld.
 5. Alle gegevens die in de set worden opgenomen zijn van belang voor het bevorderen van SB of LV op basis van uitkomstinformatie zoals beschreven in het HLA.

Aandoeningswerkgroepen en ondersteuning

Elke aandoeningswerkgroep doorloopt in de ontwikkelfase een specifiek proces van circa 15 maanden om te komen tot een eindproduct. De aandoeningswerkgroep levert als eindproduct een implementeerbare set voor uitkomstinformatie op voor primair gebruik als ondersteuning bij Samen Beslissen tijdens het gesprek tussen zorgverlener en patiënt en voor primair gebruik bij Leren & Verbeteren door de zorgverlener.

De aandoeningswerkgroep wordt, gedurende de ontwikkelfase tot en met de oplevering van het eindproduct voor autorisatie, ondersteund door een technisch voorzitter, secretaris en methodoloog vanuit Zorginstituut Nederland en een Adviseur digitale informatie-uitwisseling vanuit Nictiz.

Generieke PROMs voor volwassenen en kinderen

Een werkgroep met gemandateerden van alle HLA-partijen en experts, heeft het Adviesrapport set generieke PRO(M)s voor volwassenen en voor kinderen opgesteld met de PROM-cyclus als uitgangspunt. Het doel hiervan is het ontwikkelen van een gedragen set generieke uitkomsten (PROs) en hanteerbare en begrijpelijke vragenlijsten (PROMs) voor volwassenen en kinderen ter ondersteuning van Samen Beslissen en Leren & Verbeteren. Om uitkomsten gemeten met verschillende PROMs te vergelijken, zijn crosswalks ontwikkeld. Alle crosswalks voor de generieke PROMs set zijn op Platform UZ verzameld.

Overzicht aandoeningen Lijn 1

Overzicht aandoeningen Lijn 1

Hieronder vindt u de oorspronkelijke werklijst van aandoeningen die zijn geselecteerd voor de ontwikkelfase van programma Uitkomstgerichte Zorg. De aandoeningen waarvoor een set beschikbaar is gekomen, zijn aanklikbaar gemaakt. Deze afgeronde sets zijn bestuurlijk geaccordeerd hetgeen wil zeggen dat het gaat om inhoudelijk relevante uitkomstensets. De daadwerkelijke implementatie voor landelijk vergelijken is daarmee echter nog niet geregeld en is onderdeel van de tweede fase van het programma die nog in ontwikkeling is evenals de invulling van de noodzakelijke landelijke ICT-randvoorwaarden.

Naast de ontwikkelfase heeft dit jaar (2023) ook de doorontwikkelfase plaatsgevonden. De doorontwikkelfase is gericht op het inhoudelijk verder ontwikkelen en optimaliseren van vooraf bepaalde onderdelen van, of nieuwe inzichten bij de eerder opgeleverde set van uitkomstinformatie. Dit betreft alleen de aandoeningen Chronische nierschade, IBD, Heup- en knieartrose en Schisis. Vanwege de looptijd van programma Uitkomstgerichte Zorg dat eind 2023 eindigt, is het alleen mogelijk geweest deze aandoeningen verder door te ontwikkelen.

 1. Knieartrose: eindset is vastgesteld.
 2. Pancreascarcinoom: eindset is niet vastgesteld
 3. IBD:  eindset is vastgesteld.
 4. Chronische nierschade: eindset is vastgesteld.
 5. Prostaatcarcinoom
 6. Heupartrose: eindset is vastgesteld.
 7. AAA: eindset is vastgesteld.
 8. Heupfractuur: eindset is vastgesteld.
 9. Cataract: eindset is vastgesteld.
 10. Schisis: eindset is vastgesteld.
 11. Longcarcinoom: eindset is vastgesteld.
 12. Diabetes: eindset is vastgesteld.
 13. Mammacarcinoom: eindset is vastgesteld
 14. Stressincontinentie: eindset is vastgesteld.
 15. Hartritmestoornissen: eindset is vastgesteld.
 16. CVA: eindset is vastgesteld.
 17. Niercarcinoom
 18. Melanoom: eindset is vastgesteld.
 19. Overactieve blaas: eindset is vastgesteld
 20. Hand- en duimbasisartrose: eindset is vastgesteld
 21. COPD
 22. Veneuze ziekten: eindset is vastgesteld
 23. Blaascarcinoom
 24. Leveroncologie
 25. Gynaecologische oncologie
 26. Hoofd-Halstumoren
 27. Morbide obesitas
 28. Acuut coronair syndroom
 29. Inflammatoire artritis
 30. Astma (bij kinderen)
 31. Obstructief slaap apneu
 32. Maculadegeneratie
 33. Psoriasis

Generieke PRO(M)s volwassenen
Generieke PRO(M)s kinderen

Het doel van het project 'Win-Win voor patiënten bij lage rugklachten' was om patiënten met lage rugpijn snel de juiste zorg te bieden. Uitkomstinformatie helpt zorgverleners een duidelijke lijn te trekken in de anamnese, diagnostiek en behandeling.

Patiënt en zorgverlener gebruiken uitkomstinformatie bij het praten en samen beslissen over de behandeling.

Lage rugklachten

Lage rugpijn is één van de vaakst voorkomende aandoeningen in Nederland. De aandoening is de belangrijkste reden voor werkuitval en arbeidsongeschiktheid. De zorg voor patiënten met lage rugklachten is versnipperd en weinig uniform. Patiënten worden niet meteen naar het juiste loket verwezen, en ieder specialisme kijkt vanuit zijn eigen perspectief. Dat zorgt voor veel onnodige verwijzingen. Om de zorg voor deze grote patiëntenpopulatie overzichtelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden, is uniformiteit in diagnostiek en behandeling belangrijk. Ook het spreken van dezelfde taal binnen het zorgnetwerk is essentieel.

Doel

Het doel van het project 'Win-Win voor patiënten bij lage rugklachten' was dat patiënten met lage rugpijn een behandeling krijgen die een positieve bijdrage levert aan hun kwaliteit van leven. En die past bij hun wensen en behoeften.

Stadspoli's

De Stadspoli’s in Maastricht zijn opgezet om het beroep op de (dure) specialistische zorg in het academisch ziekenhuis te verminderen. De Stadspoli biedt rugpatiënten snel de juiste zorg op de juiste plek. De patiënt en zorgverlener gaan in gesprek en nemen samen een beslissing over de behandeling. Ze maken hierbij gebruik van uitkomstinformatie die beschikbaar is via een digitaal patiëntenplatform voor de patiënt én voor de betrokken zorgverleners. Patiënten hebben hiervoor onder andere gestandaardiseerde ICHOM-vragenlijsten ingevuld over:

 • functioneren (ODI);
 • pijn (NRS), en;
 • kwaliteit van leven (EQ5D).

In het proces staan de patiënten, hun individuele hulpvraag, persoonlijke situatie en ziektebeleving centraal. In dit project zijn partijen ondersteund om te komen tot de juiste behandelkeuze, door de informatie voor arts en patiënt inzichtelijk te maken. En handvatten te bieden aan zowel patiënten als artsen voor het samen beslis-gesprek in de spreekkamer. Daarnaast was het doel van dit project inzicht te krijgen in samen beslissen met uitkomstinformatie in een multidisciplinaire context.

Resultaat project

In dit project zijn de volgende middelen ontwikkeld:

Deze ondersteunen patiënten en artsen bij het bespreken van de verzamelde uitkomstinformatie. Die uitkomstinformatie helpt zorgverleners en patiënten samen te beslissen over de beste behandeling. Ook hebben artsen een training gevolgd en hebben ze een terugkoppeling ontvangen over hun eigen handelen.

Digitaal patiëntenplatform

Onderdeel van het project was het ontwikkelen van een digitaal patiëntenplatform. Dit portaal wordt MUMC-breed ingevoerd. De inzichten en geleerde lessen zijn geschikt om verdere (landelijke) implementatie te bevorderen van samen beslissen bij lage rugklachten. Daarnaast biedt het inspiratie over de wijze waarop je de juiste zorg op de juiste plek kan toepassen bij mensen met lage rugklachten.

Meer informatie op dit platform

Bekijk de video van het werkbezoek aan de Stadspoli Rug.

Ervaringsverhaal

Samen beslissen bij lage rugklachten

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Neem contact op met Lieke Boonen of Paul Willems

Praatplaat Samen Beslissen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.