Submenu

Onderzoek naar kennisvragen uitkomstgerichte zorg: 6 projecten van start

Frederique Nagtegaal ♛ 26-01-2022
1967 keer bekeken 0 reacties

In Inzicht in uitkomsten stellen we landelijke implementeerbare sets vast van uitkomstinformatie voor Samen beslissen en Leren & verbeteren. De uitkomstinformatie bestaat uit klinische uitkomsten én uitkomsten die de patiënt rapporteert. Zowel aandoeningsspecifiek als generiek. Per aandoening zijn aandoeningsspecifieke werkgroepen geformeerd.

Doelen

 • Samen beslissen, waarbij de zorgverlener de individuele uitkomsten van de patiënt en landelijk verzamelde uitkomsten van vergelijkbare patiëntgroepen bespreekt om gerichter zorg op maat te kunnen bieden.
 • Leren & verbeteren, door de zorgverlener met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten van patiëntgroepen.
 • Keuzeinformatie over zorgaanbieder en voor zorginkoop, met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten.

Algemene uitgangspunten

 1. De sets met uitkomstinformatie richten zich uitsluitend op (klinische en patiënt-gerapporteerde) uitkomsten van medisch specialistische zorg ten behoeve van de doelen Leren en Verbeteren en Samen Beslissen. Dit kan eventueel ook paramedische zorg omvatten die deel uitmaakt van een medisch specialistische behandeling.
 2. Bij het samenstellen van de sets met uitkomstinformatie binnen lijn 1 van het programma Uitkomstgerichte Zorg (UZ) wordt gebruik gemaakt van data die zo veel mogelijk in het medisch specialistische zorgproces wordt vastgelegd (in EPDs) en die is gemapt op de bestaande landelijk vastgestelde zorginformatiebouwstenen (zibs) en coderingsstelsels. We spreken dan over een functioneel gestandaardiseerde set (zie verder) welke uiteindelijk geïmplementeerd kan worden in ziekenhuizen en op termijn kan leiden tot onderlinge vergelijking.
 3. Het daadwerkelijk implementeren (in gebruik nemen) van de sets met uitkomstinformatie in zorginformatiesystemen valt buiten de scope van de aandoeningswerkgroep van lijn 1 van het programma UZ.
 4. Er wordt -waar mogelijk- aangesloten bij relevante (landelijke) initiatieven op het gebied van Samen Beslissen (SB) en Leren & Verbeteren (LV). Het gaat hierbij in eerste instantie vooral om het in de set opnemen van gegevens die als onderdeel van lopende initiatieven (zoals kwaliteitsregistraties) al op landelijk niveau worden verzameld.
 5. Alle gegevens die in de set worden opgenomen zijn van belang voor het bevorderen van SB of LV op basis van uitkomstinformatie zoals beschreven in het HLA.

Aandoeningswerkgroepen en ondersteuning

Elke aandoeningswerkgroep doorloopt in de ontwikkelfase een specifiek proces van circa 15 maanden om te komen tot een eindproduct. De aandoeningswerkgroep levert als eindproduct een implementeerbare set voor uitkomstinformatie op voor primair gebruik als ondersteuning bij Samen Beslissen tijdens het gesprek tussen zorgverlener en patiënt en voor primair gebruik bij Leren & Verbeteren door de zorgverlener.

De aandoeningswerkgroep wordt, gedurende de ontwikkelfase tot en met de oplevering van het eindproduct voor autorisatie, ondersteund door een technisch voorzitter, secretaris en methodoloog vanuit Zorginstituut Nederland en een Adviseur digitale informatie-uitwisseling vanuit Nictiz.

Generieke PROMs voor volwassenen en kinderen

Een werkgroep met gemandateerden van alle HLA-partijen en experts, heeft het Adviesrapport set generieke PRO(M)s voor volwassenen en voor kinderen opgesteld met de PROM-cyclus als uitgangspunt. Het doel hiervan is het ontwikkelen van een gedragen set generieke uitkomsten (PROs) en hanteerbare en begrijpelijke vragenlijsten (PROMs) voor volwassenen en kinderen ter ondersteuning van Samen Beslissen en Leren & Verbeteren. Om uitkomsten gemeten met verschillende PROMs te vergelijken, zijn crosswalks ontwikkeld. Alle crosswalks voor de generieke PROMs set zijn op Platform UZ verzameld.

Overzicht aandoeningen Lijn 1

Overzicht aandoeningen Lijn 1

Hieronder vindt u de oorspronkelijke werklijst van aandoeningen die zijn geselecteerd voor de ontwikkelfase van programma Uitkomstgerichte Zorg. De aandoeningen waarvoor een set beschikbaar is gekomen, zijn aanklikbaar gemaakt. Deze afgeronde sets zijn bestuurlijk geaccordeerd hetgeen wil zeggen dat het gaat om inhoudelijk relevante uitkomstensets. De daadwerkelijke implementatie voor landelijk vergelijken is daarmee echter nog niet geregeld en is onderdeel van de tweede fase van het programma die nog in ontwikkeling is evenals de invulling van de noodzakelijke landelijke ICT-randvoorwaarden.

Naast de ontwikkelfase heeft dit jaar (2023) ook de doorontwikkelfase plaatsgevonden. De doorontwikkelfase is gericht op het inhoudelijk verder ontwikkelen en optimaliseren van vooraf bepaalde onderdelen van, of nieuwe inzichten bij de eerder opgeleverde set van uitkomstinformatie. Dit betreft alleen de aandoeningen Chronische nierschade, IBD, Heup- en knieartrose en Schisis. Vanwege de looptijd van programma Uitkomstgerichte Zorg dat eind 2023 eindigt, is het alleen mogelijk geweest deze aandoeningen verder door te ontwikkelen.

 1. Knieartrose: eindset is vastgesteld.
 2. Pancreascarcinoom: eindset is niet vastgesteld
 3. IBD:  eindset is vastgesteld.
 4. Chronische nierschade: eindset is vastgesteld.
 5. Prostaatcarcinoom
 6. Heupartrose: eindset is vastgesteld.
 7. AAA: eindset is vastgesteld.
 8. Heupfractuur: eindset is vastgesteld.
 9. Cataract: eindset is vastgesteld.
 10. Schisis: eindset is vastgesteld.
 11. Longcarcinoom: eindset is vastgesteld.
 12. Diabetes: eindset is vastgesteld.
 13. Mammacarcinoom: eindset is vastgesteld
 14. Stressincontinentie: eindset is vastgesteld.
 15. Hartritmestoornissen: eindset is vastgesteld.
 16. CVA: eindset is vastgesteld.
 17. Niercarcinoom
 18. Melanoom: eindset is vastgesteld.
 19. Overactieve blaas: eindset is vastgesteld
 20. Hand- en duimbasisartrose: eindset is vastgesteld
 21. COPD
 22. Veneuze ziekten: eindset is vastgesteld
 23. Blaascarcinoom
 24. Leveroncologie
 25. Gynaecologische oncologie
 26. Hoofd-Halstumoren
 27. Morbide obesitas
 28. Acuut coronair syndroom
 29. Inflammatoire artritis
 30. Astma (bij kinderen)
 31. Obstructief slaap apneu
 32. Maculadegeneratie
 33. Psoriasis

Generieke PRO(M)s volwassenen
Generieke PRO(M)s kinderen

Het is nog onduidelijk in welke mate de medisch-specialistische zorg al werkt met uitkomstinformatie, en wat hierin goed gaat en wat beter kan. ZonMw financiert daarom 6 onderzoeksprojecten op het gebied van inzicht in uitkomsten.

Kennisvragen

Met uitkomstinformatie kunnen zorgprofessionals beter samen beslissen met patiënten over de behandeling. Daarnaast kunnen zorgprofessionals en -organisaties leren van en verbeteringen doorvoeren op basis van uitkomstinformatie. Daarom richten de projecten zich op het beantwoorden van kennisvragen zoals:

 • wat gebeurt er al op het gebied van uitkomstinformatie in de medisch-specialistische zorg?
 • wat zijn daarin succes- en faalfactoren en welke aanbevelingen volgen hieruit?

Projectonderwerpen

 1. Datagedreven narratieve ervaringen ter ondersteuning van het terugkoppelen van patiënt-gerapporteerde uitkomsten in de dagelijkse klinische oncologische praktijk
  Onderzoek naar de toevoeging van ervaringsnarratieven aan patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten, om samen beslissen te bevorderen op basis van uitkomstinformatie.
  Kelly de Ligt - Nederlands Kanker Instituut | Antoni van Leeuwenhoek
   
 2. Van informeren naar samen beslissen: proeftuin multipele sclerose
  Onderzoek naar bevordering van samen beslissen - in plaats van alleen informeren - op basis van uitkomstinformatie bij patiënten met multipele sclerose.
  Olga Damman - Amsterdam UMC
   
 3. Samen beslissen voor iedereen met consultkaarten-in-beeld (begrijpelijke keuze-informatie in woord en beeld)
  Gebruik van consultkaarten met begrijpelijke teksten en plaatjes over ziekte en behandelopties, voor meer samen beslissen bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.
  Gudule Boland - Pharos | Expertisecentrum Gezondheidsverschillen
   
 4. Patiëntparticipatie bij de selectie van uitkomstindicatoren: gebeurt het in de praktijk en wat is de impact op de bruikbaarheid van de uitkomstinformatie?
  Onderzoek naar patiëntparticipatie bij selectie van uitkomstindicatoren en het ontwikkelen van een draaiboek voor patiëntparticipatie voor de dagelijkse zorgpraktijk.
  Jet Westerink - St. Antonius Ziekenhuis
   
 5. Uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering
  Specialismen en ziekenhuizen handvatten bieden om effectief gebruik te maken van uitkomstinformatie door het HOME-model uit de hartzorg zorgbreed in te zetten.
  Dennis van Veghel - Nederlandse Hart Registratie
   
 6. Uitkomstinformatie in de dagelijkse zorg: van verzamelen naar gebruiken
  Evaluatie van het gebruik en de meerwaarde van toepassingen van patiënt- en uitkomstinformatie voor patiënten na een beroerte, en patiënten met hand- en polsaandoeningen.
  Ruud Selles - Erasmus MC

De projecten starten uiterlijk 1 maart 2022 en hebben een looptijd van 1 jaar.

Programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg

Deze projecten ontvangen financiering vanuit het programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg van ZonMw. Dit programma komt voort uit het programma Uitkomstgerichte Zorg van het ministerie van VWS. In het VWS-programma zijn door betrokken partijen in de hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg (HLA-MSZ) 4 ontwikkellijnen geformuleerd:

Deze 4 doelen roepen een aantal vragen op, die door de HLA-MSZ-partijen op een rij zijn gezet. Het programma Kennisvragen Uitkomstgerichte Zorg richt zich op het beantwoorden van die vragen.

Meer lezen?

 

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.