Submenu

Uitkomstgerichte zorg nog niet structureel ingebed in klinieken

23-02-2022
981 keer bekeken 0 reacties

Klinieken onderkennen de waarde van Uitkomstgerichte Zorg, maar het gebruik is nog niet structureel ingebed. Dit blijkt uit de uitgevoerde scan van ZKN en stichting Zorgladder. De scan laat grote diversiteit zien in de implementatie in de klinieken, veel knelpunten en behoefte aan ondersteuning.

Vragenlijst

In het najaar van 2021 hebben 74 klinieken een vragenlijst ingevuld waarna met 22 klinieken een interview heeft plaatsgevonden. Dit gebeurde tussen november 2021 en januari 2022. Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorgladder en het Programma Uitkomstgerichte Zorg gaan aan de slag met de resultaten om klinieken zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Huidige knelpunten

  • Registratie: Welke PROM te gebruiken? Voor niet alle aandoeningen bestaan PROMs en dan is het lastig te bepalen wat uitgevraagd moet worden. De werkgroep generieke PROMs heeft in januari 2022 een set generieke PROMs opgeleverd die uitkomst kan bieden. Het uitvragen van PROMs is nog een grote drempel die vaak veel extra administratieve last met zich meebrengt, omdat koppelen met bestaande systemen en werkwijzen niet altijd eenvoudig is.
  • Analyse: Hoe analyseert en benut je de data? Klinieken verschillen onderling in hoe (vaak) ze de data verwerken wat ze doen met de data. Tevens is het vaak lastig om de data in systemen te krijgen, vergt het soms nog veel handmatigheid, of zit er vertraging op de lijn door samenwerking met een datapartij. 
  • Aan de slag met data: Een kliniek kan potentieel veel met data; leren en verbeteren, samen beslissen of visualisaties maken. Dit lukt veel klinieken nog niet door onvoldoende data, doordat data ontoegankelijk is of niet te combineren met andere data, of doordat ze bijvoorbeeld per specialisme of behandeling onvoldoende data hebben. Bespreken van de data met andere klinieken binnen hetzelfde specialisme is wenselijk. 
  • Commitment Zorgverleners: Klinieken geven aan dat het soms lastig is om commitment onder zorgverleners te verkrijgen voor uitkomstgerichte zorg. Mogelijk omdat uitkomstgerichte zorg nog niet direct resultaten oplevert. Ondersteuning om medewerkers te enthousiasmeren is gewenst. Op dit platform vind je praktijkvoorbeeldeninspiratie en trainingen om aan de slag te gaan met uitkomstgerichte zorg.

Alle bevindingen lees je in de volledige rapportage. 

Vragen, of hulp nodig?

Met klinieken die tijdens de interviews hebben aangegeven graag ondersteuning te willen, is contact opgenomen voor vervolgstappen. Klinieken worden als het van toepassing is gekoppeld aan coaches of ambassadeurs vanuit het landelijke programma. Ben jij ook benieuwd naar de ondersteuningsmogelijkheden binnen je zorginstelling? Vraag ondersteuning aan!

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen