Submenu

Nieuwe online module Gezondheidsvaardigheden

Wilmke Boersma 31-05-2022
2240 keer bekeken 0 reacties

Een kwart van de volwassenen heeft moeite om informatie over gezondheid te vinden, te begrijpen en toe te passen. Speciaal voor patiëntenorganisaties, cliëntenraden en andere organisaties is er nu een online kennismodule beschikbaar.

Bekijk de online module Gezondheidsvaardigheden (60 min.) op de website van PGOsupport.

Moeite met informatie vinden

"Echt een grote groep mensen heeft moeite om informatie over gezondheid te vinden, te begrijpen en toe te passen. Het zijn er veel meer dan je denkt", vertelt Josine van der Kraan van de Patiëntenfederatie. "Het begint al bijvoorbeeld bij mensen die de weg niet kunnen vinden in het ziekenhuis, of die een uitnodigingsbrief niet begrijpen. Maar het gaat ook om het niet goed begrijpen van de uitleg van de arts in de spreekkamer. Hierdoor gebeuren ook veel medicatiefouten."

Wat zijn beperkte gezondheidsvaardigheden?

De groep mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is heel divers. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die laaggeletterd zijn, mensen voor wie Nederlands de tweede taal is, mensen met een laag opleidingsniveau en ouderen. Maar vergeet niet: je gezondheidsvaardigheden zijn ook afhankelijk van de situatie. Als je net slecht nieuws hebt gehad, neem je informatie ook moeilijker op. Dat betekent dat iedereen baat heeft bij toegankelijke informatie.

Vraag vanuit patiëntenorganisaties

Josine van der Kraan is heel blij met de online module Gezondheidsvaardigheden. “We krijgen veel vragen over dit onderwerp. Patiëntenorganisaties willen graag álle mensen uit hun achterban bereiken, maar de kans is groot dat ze een groot deel nu niet bereiken. Hier is nog veel te doen. Patiëntenorganisaties weten niet altijd hóe ze mensen dan wel kunnen bereiken en betrekken. Om ervoor te zorgen dat medewerkers en vrijwilligers zelf deze kennis krijgen, is de online module gemaakt, met filmpjes en praktische handvatten. Iedereen kan hier zelf mee aan de slag.”

Meer dan toegankelijke voorlichting

Iedereen bereiken en betrekken gaat om meer dan alleen toegankelijke voorlichting. “Vaak is er wel aandacht voor het toegankelijk herschrijven van folders en informatie op de website. Maar het gaat breder dan dat”, zegt Van der Kraan. “Bijvoorbeeld: Wat leeft er onder deze doelgroep? Zijn er ook mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden vertegenwoordigd in je panel of focusgroep? En zijn ze ook actief binnen je organisatie? Hoe kun je hen meer betrekken? Vertegenwoordig je bij patiëntenparticipatie ook deze groep? Al deze vragen komen in de online module aan de orde. Hij is daarom niet alleen belangrijk voor communicatiemedewerkers, maar ook voor belangenbehartigers, gespreksleiders of vrijwilligerscoördinatoren.”

Nieuwe cursus in najaar

Aansluitend op deze vrij toegankelijke online module is er een cursus ‘Communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden’ in de maak. Deze wordt samen met PGOsupport en een aantal kankerpatiëntenorganisaties ontwikkeld en komt in het najaar in de cursusagenda van PGOsupport. Interesse? Blijf hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief van PGOsupport.

Onderdeel Programma Uitkomstgerichte zorg

De online module is gemaakt binnen het programma Uitkomstgericht Zorg. Binnen het hele programma is aandacht voor toegankelijke communicatie met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, ingevuld door de Patiëntenfederatie en Pharos.

Pharos

Pharos werkt als expertisecentrum gezondheidsverschillen aan toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor iedereen.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen