Submenu

Nieuwe online module Gezondheidsvaardigheden

Wilmke Boersma 31-05-2022
1274 keer bekeken 0 reacties

In Inzicht in uitkomsten stellen we landelijke implementeerbare sets vast van uitkomstinformatie voor Samen beslissen en Leren & verbeteren. De uitkomstinformatie bestaat uit klinische uitkomsten én uitkomsten die de patiënt rapporteert. Zowel aandoeningsspecifiek als generiek. Per aandoening zijn aandoeningsspecifieke werkgroepen geformeerd.

Doelen

 • Samen beslissen, waarbij de zorgverlener de individuele uitkomsten van de patiënt en landelijk verzamelde uitkomsten van vergelijkbare patiëntgroepen bespreekt om gerichter zorg op maat te kunnen bieden.
 • Leren & verbeteren, door de zorgverlener met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten van patiëntgroepen.
 • Keuzeinformatie over zorgaanbieder en voor zorginkoop, met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten.

Algemene uitgangspunten

 1. De sets met uitkomstinformatie richten zich uitsluitend op (klinische en patiënt-gerapporteerde) uitkomsten van medisch specialistische zorg ten behoeve van de doelen Leren en Verbeteren en Samen Beslissen. Dit kan eventueel ook paramedische zorg omvatten die deel uitmaakt van een medisch specialistische behandeling.
 2. Bij het samenstellen van de sets met uitkomstinformatie binnen lijn 1 van het programma Uitkomstgerichte Zorg (UZ) wordt gebruik gemaakt van data die zo veel mogelijk in het medisch specialistische zorgproces wordt vastgelegd (in EPDs) en die is gemapt op de bestaande landelijk vastgestelde zorginformatiebouwstenen (zibs) en coderingsstelsels. We spreken dan over een functioneel gestandaardiseerde set (zie verder) welke uiteindelijk geïmplementeerd kan worden in ziekenhuizen en op termijn kan leiden tot onderlinge vergelijking.
 3. Het daadwerkelijk implementeren (in gebruik nemen) van de sets met uitkomstinformatie in zorginformatiesystemen valt buiten de scope van de aandoeningswerkgroep van lijn 1 van het programma UZ.
 4. Er wordt -waar mogelijk- aangesloten bij relevante (landelijke) initiatieven op het gebied van Samen Beslissen (SB) en Leren & Verbeteren (LV). Het gaat hierbij in eerste instantie vooral om het in de set opnemen van gegevens die als onderdeel van lopende initiatieven (zoals kwaliteitsregistraties) al op landelijk niveau worden verzameld.
 5. Alle gegevens die in de set worden opgenomen zijn van belang voor het bevorderen van SB of LV op basis van uitkomstinformatie zoals beschreven in het HLA.

Aandoeningswerkgroepen en ondersteuning

Elke aandoeningswerkgroep doorloopt in de ontwikkelfase een specifiek proces van circa 15 maanden om te komen tot een eindproduct. De aandoeningswerkgroep levert als eindproduct een implementeerbare set voor uitkomstinformatie op voor primair gebruik als ondersteuning bij Samen Beslissen tijdens het gesprek tussen zorgverlener en patiënt en voor primair gebruik bij Leren & Verbeteren door de zorgverlener.

De aandoeningswerkgroep wordt, gedurende de ontwikkelfase tot en met de oplevering van het eindproduct voor autorisatie, ondersteund door een technisch voorzitter, secretaris en methodoloog vanuit Zorginstituut Nederland en een Adviseur digitale informatie-uitwisseling vanuit Nictiz.

Generieke PROMs voor volwassenen en kinderen

Een werkgroep met gemandateerden van alle HLA-partijen en experts, heeft het Adviesrapport set generieke PRO(M)s voor volwassenen en voor kinderen opgesteld met de PROM-cyclus als uitgangspunt. Het doel hiervan is het ontwikkelen van een gedragen set generieke uitkomsten (PROs) en hanteerbare en begrijpelijke vragenlijsten (PROMs) voor volwassenen en kinderen ter ondersteuning van Samen Beslissen en Leren & Verbeteren. Om uitkomsten gemeten met verschillende PROMs te vergelijken, zijn crosswalks ontwikkeld. Alle crosswalks voor de generieke PROMs set zijn op Platform UZ verzameld.

Overzicht aandoeningen Lijn 1

Overzicht aandoeningen Lijn 1

Hieronder vindt u de oorspronkelijke werklijst van aandoeningen die zijn geselecteerd voor de ontwikkelfase van programma Uitkomstgerichte Zorg. De aandoeningen waarvoor een set beschikbaar is gekomen, zijn aanklikbaar gemaakt. Deze afgeronde sets zijn bestuurlijk geaccordeerd hetgeen wil zeggen dat het gaat om inhoudelijk relevante uitkomstensets. De daadwerkelijke implementatie voor landelijk vergelijken is daarmee echter nog niet geregeld en is onderdeel van de tweede fase van het programma die nog in ontwikkeling is evenals de invulling van de noodzakelijke landelijke ICT-randvoorwaarden.

Naast de ontwikkelfase heeft dit jaar (2023) ook de doorontwikkelfase plaatsgevonden. De doorontwikkelfase is gericht op het inhoudelijk verder ontwikkelen en optimaliseren van vooraf bepaalde onderdelen van, of nieuwe inzichten bij de eerder opgeleverde set van uitkomstinformatie. Dit betreft alleen de aandoeningen Chronische nierschade, IBD, Heup- en knieartrose en Schisis. Vanwege de looptijd van programma Uitkomstgerichte Zorg dat eind 2023 eindigt, is het alleen mogelijk geweest deze aandoeningen verder door te ontwikkelen.

 1. Knieartrose: eindset is vastgesteld.
 2. Pancreascarcinoom: eindset is niet vastgesteld
 3. IBD:  eindset is vastgesteld.
 4. Chronische nierschade: eindset is vastgesteld.
 5. Prostaatcarcinoom
 6. Heupartrose: eindset is vastgesteld.
 7. AAA: eindset is vastgesteld.
 8. Heupfractuur: eindset is vastgesteld.
 9. Cataract: eindset is vastgesteld.
 10. Schisis: eindset is vastgesteld.
 11. Longcarcinoom: eindset is vastgesteld.
 12. Diabetes: eindset is vastgesteld.
 13. Mammacarcinoom: eindset is vastgesteld
 14. Stressincontinentie: eindset is vastgesteld.
 15. Hartritmestoornissen: eindset is vastgesteld.
 16. CVA: eindset is vastgesteld.
 17. Niercarcinoom
 18. Melanoom: eindset is vastgesteld.
 19. Overactieve blaas: eindset is vastgesteld
 20. Hand- en duimbasisartrose: eindset is vastgesteld
 21. COPD
 22. Veneuze ziekten: eindset is vastgesteld
 23. Blaascarcinoom
 24. Leveroncologie
 25. Gynaecologische oncologie
 26. Hoofd-Halstumoren
 27. Morbide obesitas
 28. Acuut coronair syndroom
 29. Inflammatoire artritis
 30. Astma (bij kinderen)
 31. Obstructief slaap apneu
 32. Maculadegeneratie
 33. Psoriasis

Generieke PRO(M)s volwassenen
Generieke PRO(M)s kinderen

Een kwart van de volwassenen heeft moeite om informatie over gezondheid te vinden, te begrijpen en toe te passen. Speciaal voor patiëntenorganisaties, cliëntenraden en andere organisaties is er nu een online kennismodule beschikbaar.

Bekijk de online module Gezondheidsvaardigheden (60 min.) op de website van PGOsupport.

Moeite met informatie vinden

"Echt een grote groep mensen heeft moeite om informatie over gezondheid te vinden, te begrijpen en toe te passen. Het zijn er veel meer dan je denkt", vertelt Josine van der Kraan van de Patiëntenfederatie. "Het begint al bijvoorbeeld bij mensen die de weg niet kunnen vinden in het ziekenhuis, of die een uitnodigingsbrief niet begrijpen. Maar het gaat ook om het niet goed begrijpen van de uitleg van de arts in de spreekkamer. Hierdoor gebeuren ook veel medicatiefouten."

Wat zijn beperkte gezondheidsvaardigheden?

De groep mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden is heel divers. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die laaggeletterd zijn, mensen voor wie Nederlands de tweede taal is, mensen met een laag opleidingsniveau en ouderen. Maar vergeet niet: je gezondheidsvaardigheden zijn ook afhankelijk van de situatie. Als je net slecht nieuws hebt gehad, neem je informatie ook moeilijker op. Dat betekent dat iedereen baat heeft bij toegankelijke informatie.

Vraag vanuit patiëntenorganisaties

Josine van der Kraan is heel blij met de online module Gezondheidsvaardigheden. “We krijgen veel vragen over dit onderwerp. Patiëntenorganisaties willen graag álle mensen uit hun achterban bereiken, maar de kans is groot dat ze een groot deel nu niet bereiken. Hier is nog veel te doen. Patiëntenorganisaties weten niet altijd hóe ze mensen dan wel kunnen bereiken en betrekken. Om ervoor te zorgen dat medewerkers en vrijwilligers zelf deze kennis krijgen, is de online module gemaakt, met filmpjes en praktische handvatten. Iedereen kan hier zelf mee aan de slag.”

Meer dan toegankelijke voorlichting

Iedereen bereiken en betrekken gaat om meer dan alleen toegankelijke voorlichting. “Vaak is er wel aandacht voor het toegankelijk herschrijven van folders en informatie op de website. Maar het gaat breder dan dat”, zegt Van der Kraan. “Bijvoorbeeld: Wat leeft er onder deze doelgroep? Zijn er ook mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden vertegenwoordigd in je panel of focusgroep? En zijn ze ook actief binnen je organisatie? Hoe kun je hen meer betrekken? Vertegenwoordig je bij patiëntenparticipatie ook deze groep? Al deze vragen komen in de online module aan de orde. Hij is daarom niet alleen belangrijk voor communicatiemedewerkers, maar ook voor belangenbehartigers, gespreksleiders of vrijwilligerscoördinatoren.”

Nieuwe cursus in najaar

Aansluitend op deze vrij toegankelijke online module is er een cursus ‘Communiceren met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden’ in de maak. Deze wordt samen met PGOsupport en een aantal kankerpatiëntenorganisaties ontwikkeld en komt in het najaar in de cursusagenda van PGOsupport. Interesse? Blijf hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief van PGOsupport.

Onderdeel Programma Uitkomstgerichte zorg

De online module is gemaakt binnen het programma Uitkomstgericht Zorg. Binnen het hele programma is aandacht voor toegankelijke communicatie met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden, ingevuld door de Patiëntenfederatie en Pharos.

Pharos

Pharos werkt als expertisecentrum gezondheidsverschillen aan toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor iedereen.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.