Submenu

Samen beslissen bij kinderen met overgewicht en obesitas

Wilmke Boersma 15-08-2022
3174 keer bekeken 0 reacties

In Inzicht in uitkomsten stellen we landelijke implementeerbare sets vast van uitkomstinformatie voor Samen beslissen en Leren & verbeteren. De uitkomstinformatie bestaat uit klinische uitkomsten én uitkomsten die de patiënt rapporteert. Zowel aandoeningsspecifiek als generiek. Per aandoening zijn aandoeningsspecifieke werkgroepen geformeerd.

Doelen

 • Samen beslissen, waarbij de zorgverlener de individuele uitkomsten van de patiënt en landelijk verzamelde uitkomsten van vergelijkbare patiëntgroepen bespreekt om gerichter zorg op maat te kunnen bieden.
 • Leren & verbeteren, door de zorgverlener met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten van patiëntgroepen.
 • Keuzeinformatie over zorgaanbieder en voor zorginkoop, met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten.

Algemene uitgangspunten

 1. De sets met uitkomstinformatie richten zich uitsluitend op (klinische en patiënt-gerapporteerde) uitkomsten van medisch specialistische zorg ten behoeve van de doelen Leren en Verbeteren en Samen Beslissen. Dit kan eventueel ook paramedische zorg omvatten die deel uitmaakt van een medisch specialistische behandeling.
 2. Bij het samenstellen van de sets met uitkomstinformatie binnen lijn 1 van het programma Uitkomstgerichte Zorg (UZ) wordt gebruik gemaakt van data die zo veel mogelijk in het medisch specialistische zorgproces wordt vastgelegd (in EPDs) en die is gemapt op de bestaande landelijk vastgestelde zorginformatiebouwstenen (zibs) en coderingsstelsels. We spreken dan over een functioneel gestandaardiseerde set (zie verder) welke uiteindelijk geïmplementeerd kan worden in ziekenhuizen en op termijn kan leiden tot onderlinge vergelijking.
 3. Het daadwerkelijk implementeren (in gebruik nemen) van de sets met uitkomstinformatie in zorginformatiesystemen valt buiten de scope van de aandoeningswerkgroep van lijn 1 van het programma UZ.
 4. Er wordt -waar mogelijk- aangesloten bij relevante (landelijke) initiatieven op het gebied van Samen Beslissen (SB) en Leren & Verbeteren (LV). Het gaat hierbij in eerste instantie vooral om het in de set opnemen van gegevens die als onderdeel van lopende initiatieven (zoals kwaliteitsregistraties) al op landelijk niveau worden verzameld.
 5. Alle gegevens die in de set worden opgenomen zijn van belang voor het bevorderen van SB of LV op basis van uitkomstinformatie zoals beschreven in het HLA.

Aandoeningswerkgroepen en ondersteuning

Elke aandoeningswerkgroep doorloopt in de ontwikkelfase een specifiek proces van circa 15 maanden om te komen tot een eindproduct. De aandoeningswerkgroep levert als eindproduct een implementeerbare set voor uitkomstinformatie op voor primair gebruik als ondersteuning bij Samen Beslissen tijdens het gesprek tussen zorgverlener en patiënt en voor primair gebruik bij Leren & Verbeteren door de zorgverlener.

De aandoeningswerkgroep wordt, gedurende de ontwikkelfase tot en met de oplevering van het eindproduct voor autorisatie, ondersteund door een technisch voorzitter, secretaris en methodoloog vanuit Zorginstituut Nederland en een Adviseur digitale informatie-uitwisseling vanuit Nictiz.

Generieke PROMs voor volwassenen en kinderen

Een werkgroep met gemandateerden van alle HLA-partijen en experts, heeft het Adviesrapport set generieke PRO(M)s voor volwassenen en voor kinderen opgesteld met de PROM-cyclus als uitgangspunt. Het doel hiervan is het ontwikkelen van een gedragen set generieke uitkomsten (PROs) en hanteerbare en begrijpelijke vragenlijsten (PROMs) voor volwassenen en kinderen ter ondersteuning van Samen Beslissen en Leren & Verbeteren. Om uitkomsten gemeten met verschillende PROMs te vergelijken, zijn crosswalks ontwikkeld. Alle crosswalks voor de generieke PROMs set zijn op Platform UZ verzameld.

Overzicht aandoeningen Lijn 1

Overzicht aandoeningen Lijn 1

Hieronder vindt u de oorspronkelijke werklijst van aandoeningen die zijn geselecteerd voor de ontwikkelfase van programma Uitkomstgerichte Zorg. De aandoeningen waarvoor een set beschikbaar is gekomen, zijn aanklikbaar gemaakt. Deze afgeronde sets zijn bestuurlijk geaccordeerd hetgeen wil zeggen dat het gaat om inhoudelijk relevante uitkomstensets. De daadwerkelijke implementatie voor landelijk vergelijken is daarmee echter nog niet geregeld en is onderdeel van de tweede fase van het programma die nog in ontwikkeling is evenals de invulling van de noodzakelijke landelijke ICT-randvoorwaarden.

Naast de ontwikkelfase heeft dit jaar (2023) ook de doorontwikkelfase plaatsgevonden. De doorontwikkelfase is gericht op het inhoudelijk verder ontwikkelen en optimaliseren van vooraf bepaalde onderdelen van, of nieuwe inzichten bij de eerder opgeleverde set van uitkomstinformatie. Dit betreft alleen de aandoeningen Chronische nierschade, IBD, Heup- en knieartrose en Schisis. Vanwege de looptijd van programma Uitkomstgerichte Zorg dat eind 2023 eindigt, is het alleen mogelijk geweest deze aandoeningen verder door te ontwikkelen.

 1. Knieartrose: eindset is vastgesteld.
 2. Pancreascarcinoom: eindset is niet vastgesteld
 3. IBD:  eindset is vastgesteld.
 4. Chronische nierschade: eindset is vastgesteld.
 5. Prostaatcarcinoom
 6. Heupartrose: eindset is vastgesteld.
 7. AAA: eindset is vastgesteld.
 8. Heupfractuur: eindset is vastgesteld.
 9. Cataract: eindset is vastgesteld.
 10. Schisis: eindset is vastgesteld.
 11. Longcarcinoom: eindset is vastgesteld.
 12. Diabetes: eindset is vastgesteld.
 13. Mammacarcinoom: eindset is vastgesteld
 14. Stressincontinentie: eindset is vastgesteld.
 15. Hartritmestoornissen: eindset is vastgesteld.
 16. CVA: eindset is vastgesteld.
 17. Niercarcinoom
 18. Melanoom: eindset is vastgesteld.
 19. Overactieve blaas: eindset is vastgesteld
 20. Hand- en duimbasisartrose: eindset is vastgesteld
 21. COPD
 22. Veneuze ziekten: eindset is vastgesteld
 23. Blaascarcinoom
 24. Leveroncologie
 25. Gynaecologische oncologie
 26. Hoofd-Halstumoren
 27. Morbide obesitas
 28. Acuut coronair syndroom
 29. Inflammatoire artritis
 30. Astma (bij kinderen)
 31. Obstructief slaap apneu
 32. Maculadegeneratie
 33. Psoriasis

Generieke PRO(M)s volwassenen
Generieke PRO(M)s kinderen

In cocreatie met jongeren van 12-17 jaar met overgewicht of obesitas worden in dit project bestaande digitale tools geïntegreerd tot een afgestemde ‘persoonlijke gezondheidsomgeving’ (PGO).

Deze PGO bevordert het leerproces over hoe we informatie uit uitkomstmaten kunnen inzetten voor kinderen met overgewicht of obesitas.

Gecombineerde Leefstijl Interventie

Overgewicht en obesitas bij kinderen is een groot maatschappelijk probleem, vanwege de negatieve gevolgen voor de gezondheid en de stijgende zorgkosten. De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) staat bekend als meest effectief in de recente richtlijn ‘Diagnostiek, ondersteuning en zorg voor kinderen met obesitas’ (Partnerschap Overgewicht Nederland, 2022).

De GLI moet in 2030 in alle gemeenten beschikbaar zijn (Nationaal Preventieakkoord VWS, 2018). Doel is het verbeteren van leefstijl, door interventies op het gebied van bewegen, eten en slapen. Betrokken zorgprofessionals zijn kinderfysiotherapeuten, diëtisten, jeugdverpleegkundigen en kinderartsen.

In de praktijk blijkt alleen dat de effectiviteit van de huidige zorg niet optimaal is en dat niet alle kinderen met overgewicht en obesitas bereikt worden. Door de stijgende aantallen kinderen met overgewicht en obesitas en door de tekorten aan professionals in de zorg, wordt het in de toekomst naar verwachting nog moeilijker om alle kinderen en jongeren passende ondersteuning te bieden.

Doel

Vanuit de eerstelijns kinderfysiotherapiepraktijk is het initiatief ontstaan om het kind meer regie te geven, door het kind zelf digitaal uitkomstmaten te laten vastleggen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De belangrijke uitkomstmaten, genoemd in de richtlijn, vormen de basis van het samen beslissen, in combinatie met het opstellen van doelen die aansluiten bij het kind en de context. In dit project wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande tools, met aanpassing ervan door de input van kinderen.

Implementatie

In cocreatie met jongeren van 12 tot 17 jaar worden in dit project bestaande digitale tools geïntegreerd tot een afgestemd PGO. De keuze voor deze leeftijdsrange ligt bij het feit dat zelfreflectie en het vermogen om eigen wensen en ideeën te kunnen verwoorden al voldoende aanwezig is bij deze leeftijdscategorie. De PGO bevordert ook het leerproces over hoe de informatie uit uitkomstmaten op meerdere vlakken ingezet kan worden voor kinderen met overgewicht of obesitas. De werkwijze is op te schalen naar landelijke implementatie.

Doelstellingen

 1. Door het zélf invoeren van uitkomstmaten krijgt het kind meer regie en inzicht, waardoor therapietrouw kan verbeteren.
 2. De uitkomstmaten vormen de basis van het gesprek tussen kind, ouder en zorgprofessional(s), waarbij afstemming van de doelen op de individuele wensen van het kind gebeurt.
 3. Het gebruik van het platform kan interdisciplinaire informatie-uitwisseling ondersteunen.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur dan een email naar Marloes Meurs of Marike Boonzaaijer.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.