Submenu

Samen beslissen voor eerstelijns kinderfysiotherapeuten

Wilmke Boersma 19-08-2022
1026 keer bekeken 0 reacties

In Inzicht in uitkomsten stellen we landelijke implementeerbare sets vast van uitkomstinformatie voor Samen beslissen en Leren & verbeteren. De uitkomstinformatie bestaat uit klinische uitkomsten én uitkomsten die de patiënt rapporteert. Zowel aandoeningsspecifiek als generiek. Per aandoening zijn aandoeningsspecifieke werkgroepen geformeerd.

Generieke PROMs

Een werkgroep met gemandateerden van alle HLA-partijen en experts, heeft het Adviesrapport set generieke PRO(M)s opgesteld met de PROM-cyclus als uitgangspunt. Hierbij is aangesloten bij (inter)nationale initiatieven. Een aantal patiëntgerapporteerde uitkomsten is voor veel aandoeningen relevant, en met dezelfde generieke PROMs te meten. Met behulp van een handreiking generieke PROMs bieden wij ondersteuning bij het gebruik van generieke PROMs.

Doelen

 • Samen beslissen, waarbij de zorgverlener de individuele uitkomsten van de patiënt en landelijk verzamelde uitkomsten van vergelijkbare patiëntgroepen bespreekt om gerichter zorg op maat te kunnen bieden.
 • Leren & verbeteren, door de zorgverlener met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten van patiëntgroepen.
 • Keuzeinformatie over zorgaanbieder en voor zorginkoop, met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten.

Projectteam

Er is een projectteam ingericht om een uniforme werkwijze te borgen. De werkgroepen worden ondersteund door een technisch voorzitter, secretaris, methodoloog vanuit het Zorginstituut en een ICT-expert uit Nictiz. De werkgroepen bestaan uit mensen vanuit alle HLA-partijen. Eventueel sluiten nog inhoudelijk experts aan. 

Proces aandoeningsspecifieke werkgroepen

 1. Werksessie 1+2. Doel: afbakening aandoening via omschrijving van patiëntenpopulatie met in- en exclusiecriteria. 
 2. Werksessie 2+3+4. Doel: identificeren momenten waarop samen beslissen kan worden ondersteund met uitkomstinformatie en identificeren van Leer- en Verbeterhypotheses.
 3. Werksessie 4+5. Doel: identificeren van uitkomstdomeinen.
 4. Werksessie 6+7. Doel: nagaan welke meetinstrumenten (zoals PROMs) geschikt zijn voor gebruik bij de uitkomstdomeinen.  
 5. Werksessie 5+6+7. Ondersteuners werken een dataset uit behorende bij de set van uitkomstinformatie, gebaseerd op zorginformatiebouwstenen. Zodat ze geschikt zijn om te implementeren in alle EPD's. Het concept eindproduct gaat vervolgens een commentaarronde in. 
 6. Werksessie 8. De aandoeningswerkgroep verwerkt het commentaar tot een eindproduct.

Doel van dit project is om het voor eerstelijns kinderfysiotherapeuten makkelijker te maken het kind te betrekken bij het bespreken van onderwerpen, het inventariseren van behoeftes en het stellen van doelen.

Samen beslissen krijgt een steeds grotere rol in de spreekkamer. Maar deze ontwikkeling is vooral gericht op volwassenen en minder op kinderen. Bovendien is er weinig wetenschappelijk bewijs als het op de juiste manier van samen beslissen met kinderen aankomt.

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 23.000 kinderen een behandeling van een eerstelijns kinderfysiotherapeut, bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke beperking of een motorische achterstand hebben. Voor kinderfysiotherapeuten bestaat geen systematische aanpak voor participatie van het kind in zorg en in de maatschappij. De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) wil hier graag verandering in brengen door samen beslissen in te voeren en daarmee het kind te betrekken bij de behandeling.

Doelstellingen

Conform de visie van de NVFK is het hoofddoel van dit project samen beslissen, en daarmee de stem van het kind, in te voeren in de kinderfysiotherapie. Dit doen we door experts in de kinderfysiotherapie, samen beslissen, ClinROs/PROMs, pediatrische psychologie en kinderen en ouders te laten samenwerken. We maken gebruik van bestaande initiatieven en infrastructuur (KLIK-portaal).

Het project bestaat uit de volgende subdoelen, waarin er samenwerking is bij alle stappen met kinderen, ouders en zorgprofessionals:

 • Bepalen van een relevante set uitkomsten (PROs of ClinROs) voor de kinderfysiotherapeutische praktijk.
 • Samen met experts, patiënten, ouders en kinderfysiotherapeuten de beste meetinstrumenten selecteren en een set ontwikkelen waaraan eventueel specifieke instrumenten worden toegevoegd, aan de hand van zoveel mogelijk generieke metingen. Daarbij wordt aangesloten bij de kinder-PROM-set binnen uitkomstgerichte zorg.
 • Door middel van cocreatie achterhalen hoe dashboards er op individueel en geaggregeerd niveau uit moeten zien, volgens kinderen, ouders en kinderfysiotherapeuten.
 • Evalueren van bestaande tools voor samen beslissen voor kinderen.
 • Eventueel ontwikkelen van een gesprekstool, aansluitend bij de leefwereld en gezondheidsvaardigheden van kind en ouder.
 • Training ontwikkelen voor het gebruik van samen beslissen-tools, het interpreteren en gebruiken van uitkomstinformatie en dashboards.
 • Invoering in vijftien eerstelijns kinderfysiotherapiepraktijken.
 • Het in praktijk brengen van bovenstaande punten met alle relevante stakeholders, door regelmatig bij elkaar te komen.
 • Verkennen hoe het KLIK-portaal met dashboard het beste aan bestaande EPD’s gekoppeld kan worden, om het werkproces voor de kinderfysiotherapeut zo efficiënt mogelijk te houden.

Vragen?

Neem contact op met de leden van de kerngroep:

 • dr. Lotte Haverman (GZ kind -en jeugdpsycholoog/projectleider KLIK, PROMIS expert, betrokken bij programma Uitkomstgerichte Zorg);
 • prof. Raoul Engelbert (hoogleraar kinderfysiotherapie);
 • dr. Manon Bloemen (bestuurslid NVFK, senioronderzoeker Kind in Beweging, hogeschool hoofddocent Masteropleiding Kinderfysiotherapie HU);
 • dr. Marjolijn Ketelaar (senior onderzoeker family empowerment/patiëntenparticipatie in onderzoek, PEDI-CAT-expert);
 • dr. Hedy van Oers (PROM/KLIK-implementatie-expert).

Afbeeldingen

Waarderen

Twitter

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.