Submenu

Samen beslissen voor eerstelijns kinderfysiotherapeuten

Wilmke Boersma 19-08-2022
4562 keer bekeken 0 reacties

In Inzicht in uitkomsten stellen we landelijke implementeerbare sets vast van uitkomstinformatie voor Samen beslissen en Leren & verbeteren. De uitkomstinformatie bestaat uit klinische uitkomsten én uitkomsten die de patiënt rapporteert. Zowel aandoeningsspecifiek als generiek. Per aandoening zijn aandoeningsspecifieke werkgroepen geformeerd.

Doelen

 • Samen beslissen, waarbij de zorgverlener de individuele uitkomsten van de patiënt en landelijk verzamelde uitkomsten van vergelijkbare patiëntgroepen bespreekt om gerichter zorg op maat te kunnen bieden.
 • Leren & verbeteren, door de zorgverlener met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten van patiëntgroepen.
 • Keuzeinformatie over zorgaanbieder en voor zorginkoop, met spiegelinformatie van landelijk verzamelde uitkomsten.

Algemene uitgangspunten

 1. De sets met uitkomstinformatie richten zich uitsluitend op (klinische en patiënt-gerapporteerde) uitkomsten van medisch specialistische zorg ten behoeve van de doelen Leren en Verbeteren en Samen Beslissen. Dit kan eventueel ook paramedische zorg omvatten die deel uitmaakt van een medisch specialistische behandeling.
 2. Bij het samenstellen van de sets met uitkomstinformatie binnen lijn 1 van het programma Uitkomstgerichte Zorg (UZ) wordt gebruik gemaakt van data die zo veel mogelijk in het medisch specialistische zorgproces wordt vastgelegd (in EPDs) en die is gemapt op de bestaande landelijk vastgestelde zorginformatiebouwstenen (zibs) en coderingsstelsels. We spreken dan over een functioneel gestandaardiseerde set (zie verder) welke uiteindelijk geïmplementeerd kan worden in ziekenhuizen en op termijn kan leiden tot onderlinge vergelijking.
 3. Het daadwerkelijk implementeren (in gebruik nemen) van de sets met uitkomstinformatie in zorginformatiesystemen valt buiten de scope van de aandoeningswerkgroep van lijn 1 van het programma UZ.
 4. Er wordt -waar mogelijk- aangesloten bij relevante (landelijke) initiatieven op het gebied van Samen Beslissen (SB) en Leren & Verbeteren (LV). Het gaat hierbij in eerste instantie vooral om het in de set opnemen van gegevens die als onderdeel van lopende initiatieven (zoals kwaliteitsregistraties) al op landelijk niveau worden verzameld.
 5. Alle gegevens die in de set worden opgenomen zijn van belang voor het bevorderen van SB of LV op basis van uitkomstinformatie zoals beschreven in het HLA.

Aandoeningswerkgroepen en ondersteuning

Elke aandoeningswerkgroep doorloopt in de ontwikkelfase een specifiek proces van circa 15 maanden om te komen tot een eindproduct. De aandoeningswerkgroep levert als eindproduct een implementeerbare set voor uitkomstinformatie op voor primair gebruik als ondersteuning bij Samen Beslissen tijdens het gesprek tussen zorgverlener en patiënt en voor primair gebruik bij Leren & Verbeteren door de zorgverlener.

De aandoeningswerkgroep wordt, gedurende de ontwikkelfase tot en met de oplevering van het eindproduct voor autorisatie, ondersteund door een technisch voorzitter, secretaris en methodoloog vanuit Zorginstituut Nederland en een Adviseur digitale informatie-uitwisseling vanuit Nictiz.

Generieke PROMs voor volwassenen en kinderen

Een werkgroep met gemandateerden van alle HLA-partijen en experts, heeft het Adviesrapport set generieke PRO(M)s voor volwassenen en voor kinderen opgesteld met de PROM-cyclus als uitgangspunt. Het doel hiervan is het ontwikkelen van een gedragen set generieke uitkomsten (PROs) en hanteerbare en begrijpelijke vragenlijsten (PROMs) voor volwassenen en kinderen ter ondersteuning van Samen Beslissen en Leren & Verbeteren. Om uitkomsten gemeten met verschillende PROMs te vergelijken, zijn crosswalks ontwikkeld. Alle crosswalks voor de generieke PROMs set zijn op Platform UZ verzameld.

Overzicht aandoeningen Lijn 1

Overzicht aandoeningen Lijn 1

Hieronder vindt u de oorspronkelijke werklijst van aandoeningen die zijn geselecteerd voor de ontwikkelfase van programma Uitkomstgerichte Zorg. De aandoeningen waarvoor een set beschikbaar is gekomen, zijn aanklikbaar gemaakt. Deze afgeronde sets zijn bestuurlijk geaccordeerd hetgeen wil zeggen dat het gaat om inhoudelijk relevante uitkomstensets. De daadwerkelijke implementatie voor landelijk vergelijken is daarmee echter nog niet geregeld en is onderdeel van de tweede fase van het programma die nog in ontwikkeling is evenals de invulling van de noodzakelijke landelijke ICT-randvoorwaarden.

Naast de ontwikkelfase heeft dit jaar (2023) ook de doorontwikkelfase plaatsgevonden. De doorontwikkelfase is gericht op het inhoudelijk verder ontwikkelen en optimaliseren van vooraf bepaalde onderdelen van, of nieuwe inzichten bij de eerder opgeleverde set van uitkomstinformatie. Dit betreft alleen de aandoeningen Chronische nierschade, IBD, Heup- en knieartrose en Schisis. Vanwege de looptijd van programma Uitkomstgerichte Zorg dat eind 2023 eindigt, is het alleen mogelijk geweest deze aandoeningen verder door te ontwikkelen.

 1. Knieartrose: eindset is vastgesteld.
 2. Pancreascarcinoom: eindset is niet vastgesteld.
 3. IBD:  eindset is vastgesteld.
 4. Chronische nierschade: eindset is vastgesteld.
 5. Prostaatcarcinoom: eindset is vastgesteld.
 6. Heupartrose: eindset is vastgesteld.
 7. AAA: eindset is vastgesteld.
 8. Heupfractuur: eindset is vastgesteld.
 9. Cataract: eindset is vastgesteld.
 10. Schisis: eindset is vastgesteld.
 11. Longcarcinoom: eindset is vastgesteld.
 12. Diabetes: eindset is vastgesteld.
 13. Mammacarcinoom: eindset is vastgesteld.
 14. Stressincontinentie: eindset is vastgesteld.
 15. Hartritmestoornissen: eindset is vastgesteld.
 16. CVA: eindset is vastgesteld.
 17. Niercelcarcinoom: eindset is niet vastgesteld.
 18. Melanoom: eindset is vastgesteld.
 19. Overactieve blaas: eindset is vastgesteld.
 20. Hand- en duimbasisartrose: eindset is vastgesteld.
 21. COPD: eindset is vastgesteld.
 22. Veneuze ziekten: eindset is vastgesteld.
 23. Blaascarcinoom: eindset is vastgesteld.
 24. Leveroncologie: eindset is vastgesteld.
 25. Gynaecologische oncologie: eindset is vastgesteld.
 26. Hoofd-Halstumoren: eindset is vastgesteld.
 27. Morbide obesitas: eindset is vastgesteld.
 28. Acuut coronair syndroom: eindset is vastgesteld.
 29. Inflammatoire artritis: eindset is vastgesteld.
 30. Astma bij kinderen: eindset is vastgesteld.
 31. Obstructief slaapapneu: eindset is vastgesteld.
 32. Maculadegeneratie: eindset is vastgesteld.
 33. Psoriasis: eindset is vastgesteld.

Generieke PRO(M)s volwassenen
Generieke PRO(M)s kinderen

Doel van dit project is om het voor eerstelijns kinderfysiotherapeuten makkelijker te maken het kind te betrekken bij het bespreken van onderwerpen, het inventariseren van behoeftes en het stellen van doelen.

Samen beslissen krijgt een steeds grotere rol in de spreekkamer. Maar deze ontwikkeling is vooral gericht op volwassenen en minder op kinderen. Bovendien is er weinig wetenschappelijk bewijs als het op de juiste manier van samen beslissen met kinderen aankomt.

In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 23.000 kinderen een behandeling van een eerstelijns kinderfysiotherapeut, bijvoorbeeld omdat ze een lichamelijke beperking of een motorische achterstand hebben. Voor kinderfysiotherapeuten bestaat geen systematische aanpak voor participatie van het kind in zorg en in de maatschappij. De Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie (NVFK) wil hier graag verandering in brengen door samen beslissen in te voeren en daarmee het kind te betrekken bij de behandeling.

Doelstellingen

Conform de visie van de NVFK is het hoofddoel van dit project samen beslissen, en daarmee de stem van het kind, in te voeren in de kinderfysiotherapie. Dit doen we door experts in de kinderfysiotherapie, samen beslissen, ClinROs/PROMs, pediatrische psychologie en kinderen en ouders te laten samenwerken. We maken gebruik van bestaande initiatieven en infrastructuur (KLIK-portaal).

Het project bestaat uit de volgende subdoelen, waarin er samenwerking is bij alle stappen met kinderen, ouders en zorgprofessionals:

 • Bepalen van een relevante set uitkomsten (PROs of ClinROs) voor de kinderfysiotherapeutische praktijk.
 • Samen met experts, patiënten, ouders en kinderfysiotherapeuten de beste meetinstrumenten selecteren en een set ontwikkelen waaraan eventueel specifieke instrumenten worden toegevoegd, aan de hand van zoveel mogelijk generieke metingen. Daarbij wordt aangesloten bij de kinder-PROM-set binnen uitkomstgerichte zorg.
 • Door middel van cocreatie achterhalen hoe dashboards er op individueel en geaggregeerd niveau uit moeten zien, volgens kinderen, ouders en kinderfysiotherapeuten.
 • Evalueren van bestaande tools voor samen beslissen voor kinderen.
 • Eventueel ontwikkelen van een gesprekstool, aansluitend bij de leefwereld en gezondheidsvaardigheden van kind en ouder.
 • Training ontwikkelen voor het gebruik van samen beslissen-tools, het interpreteren en gebruiken van uitkomstinformatie en dashboards.
 • Invoering in vijftien eerstelijns kinderfysiotherapiepraktijken.
 • Het in praktijk brengen van bovenstaande punten met alle relevante stakeholders, door regelmatig bij elkaar te komen.
 • Verkennen hoe het KLIK-portaal met dashboard het beste aan bestaande EPD’s gekoppeld kan worden, om het werkproces voor de kinderfysiotherapeut zo efficiënt mogelijk te houden.

Vragen?

Neem contact op met de leden van de kerngroep:

 • dr. Lotte Haverman (GZ kind -en jeugdpsycholoog/projectleider KLIK, PROMIS expert, betrokken bij programma Uitkomstgerichte Zorg);
 • prof. Raoul Engelbert (hoogleraar kinderfysiotherapie);
 • dr. Manon Bloemen (bestuurslid NVFK, senioronderzoeker Kind in Beweging, hogeschool hoofddocent Masteropleiding Kinderfysiotherapie HU);
 • dr. Marjolijn Ketelaar (senior onderzoeker family empowerment/patiëntenparticipatie in onderzoek, PEDI-CAT-expert);
 • dr. Hedy van Oers (PROM/KLIK-implementatie-expert).

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.