Submenu

Optimale gezondheidsuitkomsten in het Maasstad ziekenhuis

Frederique Nagtegaal ♛ 27-05-2021
7328 keer bekeken 0 reacties

Samen beslissen is het proces waarin zorgprofessional en patiënt samen bespreken welke zorg het beste bij de patiënt past. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en behoeftes van de patiënt. Onderaan de pagina vind je de beschikbare praktijkvoorbeelden en het nieuws over samen beslissen.

De medische kennis van de zorgprofessional en de kennis van de patiënt over zijn eigen wensen en behoeften vullen elkaar aan bij samen beslissen. 

Het goede gesprek

Om meer samen te beslissen, is ondersteuning van het goede gesprek tussen patiënt en zorgprofessional onmisbaar. Patiënten moeten goede informatie krijgen over hun mogelijkheden, en de voor- en nadelen die daarbij horen. Want er zijn bijna altijd meerdere mogelijkheden. Ook afwachtend volgen kan een optie zijn. Net zo belangrijk is het om te weten wat voor die individuele patiënt belangrijk is, wat zijn voorkeuren en persoonlijke situatie zijn. Dat is voor zorgprofessionals niet altijd makkelijk om goed uit te vragen, en voor patiënten niet makkelijk om de bedenken en te verwoorden. De Patiëntenfederatie Nederland (PFN) neemt het voortouw in de werkgroep die zich over dit thema buigt.

Activiteiten & doelen

De werkgroep heeft 6 activiteiten opgezet om meer samen beslissen te stimuleren:

 

 1. Campagne
  Een sectoroverstijgende campagne om iedereen die zorg nodig heeft of werkt in de zorg, een stapje verder te brengen in Samen beslissen. De campagne zorgt voor een gezamenlijke en verbindende taal en concrete tips. Bekijk de campagnewebsite.
   
 2. Keuzehulpen
  Goede en betrouwbare keuzehulpen vindbaar, toegankelijk en goed te gebruiken maken voor ziekenhuizen/klinieken, zorgprofessionals en patiënten. Lees meer over keuzehulpen.
   
 3. Scholing en opleiding
  Samen beslissen verankeren in de opleiding en (na)scholing van zorgprofessionals, zodat zij beter toegerust worden om samen met de patiënt te kunnen beslissen. 
  Competentiesets:
  - Rapportage deelproject 1 competentiesets Samen Beslissen
  Handreiking - competentieset scholing medisch specialisten Samen beslissen
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundig specialist
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundige
  Opleidingsmateriaal:
  - Opleidingsmateriaal
  - E-learning: De Kern van Samen Beslissen
  Bekijk alle documenten van scholing en opleiding bij samen beslissen.
  Onderzoeksrapport:
  - Eindrapport Samen Beslissen aan bed
 4. Leren van elkaar
  Door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring, versnellen we de implementatie van samen beslissen in de praktijk. Voor zorgorganisaties en professionals gebeurt dit in de vorm van o.a. praktijkvoorbeelden, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. En voor patiënten met producten voor bijeenkomsten, in een toolkit voor zorg- en patiëntenorganisaties.
  Project Samen beslissen in de praktijk
  Met het project Samen beslissen in de praktijk verzamelen we meer dan 50 voorbeelden van samen beslissen in ziekenhuizen, academische centra en zelfstandige klinieken. Werk jij aan samen beslissen in de medisch specialistische zorg? Dan horen we graag van je. Lees meer over het project Samen beslissen in de praktijk.
  Project Leren van elkaar – patiënten
  We ontwikkelden een toolkit met producten, die zorg- en patiëntenorganisaties kunnen inzetten in bijeenkomsten over samen beslissen met patiënten en naasten. Bekijk de Toolkit Samen beslissen bijeenkomsten.
  Lees meer over Leren van elkaar – patiënten
   
 5. Verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden
  30% van de mensen heeft moeite met het vinden, begrijpen en gebruiken van informatie over gezondheid. Binnen alle onderdelen van het programma houden we hiermee rekening. Ook ontwikkelen we een training voor ziekenhuizen/klinieken en een kennismodule voor patiëntenorganisaties. Bekijk de Toolkit Gezondheidsvaardigheden voor zorgverleners, of lees meer over verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden.
 6. Organiseren en belonen
  Zorgorganisaties krijgen handvatten om samen beslissen te organiseren en van elkaar te leren. Zorgverzekeraars en zorgorganisaties wisselen kennis uit om financiële knelpunten op te lossen. Lees meer over organiseren en belonen.


  Op 8 september 2022 vond de tweede kennissessie ‘Organiseren en belonen van Samen Beslissen’ plaats in Utrecht. Ruim 80 deelnemers waren aanwezig. Onder hen inkopers van zorg, beleidsmakers, zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers. Tijdens het plenaire deel en zes interactieve sessies deelden voorlopers op het gebied van Samen Beslissen hun ervaringen en vond er kennisuitwisseling plaats. Het was een geslaagde en energieke kennissessie op een inspirerende locatie! Lees het volledige verslag of bekijk de presentaties of bekijk de infografic met de belangrijkste bevindingen uit de kennissessie.

In het Maasstad ziekenhuis werken ze met een dashboard dat reumapatiënten en hun behandelteam helpt om samen te beslissen. Dit dashboard visualiseert verschillende (medische) gegevens van de patiënt, uitkomstinformatie, vragenlijsten, medicatie, labuitslagen en het gewrichtsonderzoek.

Thema/lijn

ICT en toegankelijkheid
Samen beslissen

Organisatie

Algemeen ziekenhuis

Aanpak

Burgerperspectief
PROM/ICHOM

Specialisme

Reumatologie

Joint Decision-dashboard

Reumapatiënten in het Maasstad Ziekenhuis hadden behoefte aan een instrument dat uitkomstinformatie over hun gezondheid begrijpelijk weergeeft. Daarom heeft het behandelteam samen met de patiënten het Joint Decision-dashboard ontwikkeld.

Informatie begrijpelijk weergegeven

Dit dashboard brengt verschillende (medische) gegevens van de patiënt en het behandelteam samen en maakt ze visueel. Het dashboard toont uitkomstinformatie afkomstig uit vragenlijsten, medicatie, labuitslagen en het gewrichtsonderzoek. Door deze databronnen te combineren, wordt de doelmatigheid van behandelingen in één oogopslag inzichtelijk. Dit dashboard organiseert de zorg dichterbij, zodat patiënten in het ziekenhuis kunnen langskomen als dat nodig is, maar ook op afstand gemonitord kunnen worden.

In 5 deelprojecten aan de slag

Het project is opgesplitst in 5 deelprojecten. Deze projecten zijn losse onderdelen die allemaal samen hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelstelling. Het gaat hierbij om:

 1. de ontwikkeling van een real-time samen-beslis-dashboard;
 2. centrale database in cloud-omgeving voor anonieme landelijke referentiegroep (DHD);
 3. de opzet van clouddienstenbeleid;
 4. PROMs digitalisering & website;
 5. de ontwikkeling van een web-based applicatie en voorlichtingsmaterialen ter ondersteuning van het samen beslissen en zelfregie van de patiënt.

Samen voor elkaar krijgen

Verschillende partijen hebben bijgedragen aan het succes van het Joint Decision Support-project:

 • Patiënt en behandelteam.
  Het dashboard was één van de wensen van ons reumapatiëntenpanel. Dat panel bestaat uit ruim 60 actieve leden. De patiënten zijn intensief betrokken bij de opzet, doorontwikkeling en implementatie van het dashboard. Zij maakten hun wensen kenbaar en gaven terugkoppeling over de duidelijkheid, functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid.
 • Maasstad Ziekenhuis (afdelingen Business Intelligence & IT), Macaw, Microsoft en DHD.
  De bouw, verfijning en verrijking van het dashboard en het dataplatform is het resultaat van de co-creatie van deze groep IT-specialisten. De schaalbaarheid en verspreiding is geborgd met Macaw-Microsoft als leverancier van de meeste Nederlandse zorginstellingen, en met DHD als derde partij.
 • Behandeling Begrepen (BB), Voorlichting op Maat (VOM) en PeerCode.
  Samen met BB hebben we een duidelijke medische animatievideo ontwikkeld. De video geeft patiënten uitleg over de vereiste voorbereiding en de noodzakelijke basiskennis voor samen beslissen. Daarnaast is er met VOM (Erasmus MC) en PeerCode een web-based reuma-applicatie ontwikkeld. Deze applicatie geeft gepersonaliseerde patiëntinformatie, als voorbereiding op gesprekken met zorgverleners en voor de opvolging van die gesprekken. Ook geeft de applicatie praktische informatie over hoe (reuma)patiënten door zelfmanagement hun klachtenkunnen verhelpen of verlichten.
 • Santeon, ICHOM-werkgroep, en LUMC Medische Besliskunde.
  Reuma is een van de aandoeningen die onderdeel uitmaken van het Santeon Value-Based Health Care (VBHC)-programma, waarvan het Maasstad ziekenhuis de medische leiding neemt. 7 ziekenhuizen werken in dit programma samen aan landelijke verbetercycli op basis van vooraf gedefinieerde scorekaarten. Samen met de ICHOM-werkgroep voor inflammatoire aandoeningen is de landelijke implementatie van de ICHOM PRO-standaardset gerealiseerd en geborgd. De sectie Medische Besliskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) was betrokken bij de evaluatiefase om de effectiviteit van het dashboard inzichtelijk te maken.

Ervaringsverhaal

Lees meer over dit project in het ervaringsverhaal: Joint Decision Support voor samen beslissen bij reuma.

Vragen?

Heb je vragen over het dashboard van het Maasstad Ziekenhuis? Deirisa Lopes Barreto is te bereiken via e-mail.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Samen Beslissen met behulp van een dashboard in het Maasstad Ziekenhuis

Samen Beslissen op de poli Reumatologie in het Maasstad Ziekenhuis

Maasstad Ziekenhuis - Waarom vragenlijsten invullen?

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.