Keuzehulpen

Goede keuzehulpen zijn een bewezen effectief instrument voor Samen Beslissen. Ze ondersteunen patiënt en zorgprofessional bij het ‘goede gesprek’.

Om keuzehulpen landelijk breed geïmplementeerd te krijgen, is er een aantal drempels geconstateerd. Daarom hebben PFN, FMS, V&VN, NVZ, NFU, ZKN, ZN, VWS en verschillende keuzehulpontwikkelaars de handen ineengeslagen in een werkgroep om die drempels aan te pakken. Doel hiervan, is ervoor te zorgen dat goede en betrouwbare keuzehulpen vindbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor ziekenhuizen/klinieken, zorgprofessionals en patiënten.

Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Er is na een uitgebreid traject met alle stakeholders o.l.v. Capgemini Invent een rapport opgeleverd met een beschrijving van de huidige problematiek en mogelijke oplossingen daarvoor. Deze oplossingen zouden moeten leiden tot een openbaar toegankelijke vindplek met keuzehulpen die: a) getoetst zijn op vastgestelde (proces)criteria en op inhoud en daardoor betrouwbaar zijn, b) actueel gehouden worden en c) te gebruiken zijn door ziekenhuizen/klinieken, zorgprofessionals en patiënten.

De structurele financiering en governance van de ontwikkeling, het onderhoud, de beschikbaarstelling en het gebruik van keuzehulpen moet tegelijkertijd geregeld worden, zodat de keuzehulpen duurzaam ingezet kunnen blijven worden. Het voorstel in het rapport voor de financiering van de beschikbaarstelling en het gebruik kreeg geen unanieme steun. ZN is momenteel hard bezig om, in afstemming met alle HLA-partijen, een alternatief, breed gedragen voorstel te maken.

Zodra hier meer duidelijkheid over is laten we dat uiteraard weten. De werkgroep beseft dat het lang stil is geweest rondom dit deelproject, maar ondertussen wordt er nog steeds hard gewerkt om alle ziekenhuizen/klinieken, zorgprofessionals en patiënten in staat te stellen gebruik te maken van betrouwbare keuzehulpen.

Cookie-instellingen