Submenu

Amsterdam UMC verbetert platform KLIK dankzij PROMs

Frederique Nagtegaal ♛ 03-06-2021
2538 keer bekeken 0 reacties

Samen beslissen is het proces waarin zorgprofessional en patiënt samen bespreken welke zorg het beste bij de patiënt past. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en behoeftes van de patiënt. Onderaan de pagina vind je de beschikbare praktijkvoorbeelden en het nieuws over samen beslissen.

De medische kennis van de zorgprofessional en de kennis van de patiënt over zijn eigen wensen en behoeften vullen elkaar aan bij samen beslissen. 

Het goede gesprek

Om meer samen te beslissen, is ondersteuning van het goede gesprek tussen patiënt en zorgprofessional onmisbaar. Patiënten moeten goede informatie krijgen over hun mogelijkheden, en de voor- en nadelen die daarbij horen. Want er zijn bijna altijd meerdere mogelijkheden. Ook afwachtend volgen kan een optie zijn. Net zo belangrijk is het om te weten wat voor die individuele patiënt belangrijk is, wat zijn voorkeuren en persoonlijke situatie zijn. Dat is voor zorgprofessionals niet altijd makkelijk om goed uit te vragen, en voor patiënten niet makkelijk om de bedenken en te verwoorden. De Patiëntenfederatie Nederland (PFN) neemt het voortouw in de werkgroep die zich over dit thema buigt.

Activiteiten & doelen

De werkgroep heeft 6 activiteiten opgezet om meer samen beslissen te stimuleren:

 

 1. Campagne
  Een sectoroverstijgende campagne om iedereen die zorg nodig heeft of werkt in de zorg, een stapje verder te brengen in Samen beslissen. De campagne zorgt voor een gezamenlijke en verbindende taal en concrete tips. Bekijk de campagnewebsite.
   
 2. Keuzehulpen
  Goede en betrouwbare keuzehulpen vindbaar, toegankelijk en goed te gebruiken maken voor ziekenhuizen/klinieken, zorgprofessionals en patiënten. Lees meer over keuzehulpen.
   
 3. Scholing en opleiding
  Samen beslissen verankeren in de opleiding en (na)scholing van zorgprofessionals, zodat zij beter toegerust worden om samen met de patiënt te kunnen beslissen. 
  Competentiesets:
  - Rapportage deelproject 1 competentiesets Samen Beslissen
  Handreiking - competentieset scholing medisch specialisten Samen beslissen
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundig specialist
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundige
  Opleidingsmateriaal:
  - Opleidingsmateriaal
  - E-learning: De Kern van Samen Beslissen
  Bekijk alle documenten van scholing en opleiding bij samen beslissen.
  Onderzoeksrapport:
  - Eindrapport Samen Beslissen aan bed
 4. Leren van elkaar
  Door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring, versnellen we de implementatie van samen beslissen in de praktijk. Voor zorgorganisaties en professionals gebeurt dit in de vorm van o.a. praktijkvoorbeelden, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. En voor patiënten met producten voor bijeenkomsten, in een toolkit voor zorg- en patiëntenorganisaties.
  Project Samen beslissen in de praktijk
  Met het project Samen beslissen in de praktijk verzamelen we meer dan 50 voorbeelden van samen beslissen in ziekenhuizen, academische centra en zelfstandige klinieken. Werk jij aan samen beslissen in de medisch specialistische zorg? Dan horen we graag van je. Lees meer over het project Samen beslissen in de praktijk.
  Project Leren van elkaar – patiënten
  We ontwikkelden een toolkit met producten, die zorg- en patiëntenorganisaties kunnen inzetten in bijeenkomsten over samen beslissen met patiënten en naasten. Bekijk de Toolkit Samen beslissen bijeenkomsten.
  Lees meer over Leren van elkaar – patiënten
   
 5. Verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden
  30% van de mensen heeft moeite met het vinden, begrijpen en gebruiken van informatie over gezondheid. Binnen alle onderdelen van het programma houden we hiermee rekening. Ook ontwikkelen we een training voor ziekenhuizen/klinieken en een kennismodule voor patiëntenorganisaties. Bekijk de Toolkit Gezondheidsvaardigheden voor zorgverleners, of lees meer over verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden.
 6. Organiseren en belonen
  Zorgorganisaties krijgen handvatten om samen beslissen te organiseren en van elkaar te leren. Zorgverzekeraars en zorgorganisaties wisselen kennis uit om financiële knelpunten op te lossen. Lees meer over organiseren en belonen.


  Op 8 september 2022 vond de tweede kennissessie ‘Organiseren en belonen van Samen Beslissen’ plaats in Utrecht. Ruim 80 deelnemers waren aanwezig. Onder hen inkopers van zorg, beleidsmakers, zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers. Tijdens het plenaire deel en zes interactieve sessies deelden voorlopers op het gebied van Samen Beslissen hun ervaringen en vond er kennisuitwisseling plaats. Het was een geslaagde en energieke kennissessie op een inspirerende locatie! Lees het volledige verslag of bekijk de presentaties of bekijk de infografic met de belangrijkste bevindingen uit de kennissessie.

KLIK (Kwaliteit van leven in kaart) is een platform voor het herkennen van psychosociale problemen van zieke kinderen. Om het gebruik onder patiënten en hun ouders en de zorgverleners te vergroten, moest het platform verbeterd worden op een aantal punten.

Thema/lijn

Inzicht in uitkomsten

Organisatie

Universitair Medisch Centrum (UMC)

Aanpak

PROM/ICHOM

Specialisme

Kindergeneeskunde
Psychosociaal

Patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen

Patiëntenorganisaties, zorgverleners en beleidsmakers willen graag weten hoe patiënten hun gezondheid ervaren. Dit meten we via patiëntgerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs). Dit zijn vragenlijsten die de ervaren gezondheid, kwaliteit van leven en functioneren meten vanuit het gezichtspunt van de patiënt. Via het platform KLIK worden PROMs in de spreekkamer gebruikt. Zo ontstaat een gesprek tussen patiënt en behandelaar. Via PROMs wordt bijgehouden hoe het met de patiënt gaat, met name op psychosociaal gebied. Door onze jarenlange ervaring met PROMs, hebben we verschillende hindernissen ontdekt en oplossingen gevonden. Wij zijn er ontzettend trots op dat we het portaal verder hebben ontwikkeld met deze oplossingen.

Doel

Het doel van dit project is: het beter in kaart brengen van psychosociale problemen bij kinderen met lichamelijke aandoeningen en hun ouders, via verbeteringen in het KLIK-portaal.

Resultaten

 • Het Patient-Reported Outcome Measurement Information System (PROMIS®) is vertaald, goedgekeurd en beschikbaar binnen KLIK. PROMIS bevat vragenlijsten die afgenomen kunnen worden met behulp van Computerized Adaptive Testing (CAT). Zo worden vragenlijsten korter, bevatten ze minder herhaling en passen de vragen beter bij de situatie van de patiënt.
 • Op basis van focusgroepen is bepaald wat kinderen en ouders moeilijk en belangrijk vinden om te bespreken tijdens het gesprek met de behandelaar. Om kinderen en ouders te leren deze onderwerpen bespreekbaar te maken en mondiger te worden, zijn educatieve video’s ontwikkeld. 
 • Om de informatie over het psychosociaal functioneren van patiënten zo goed mogelijk te maken voor zorgprofessionals, zijn ziekte-specifieke en longitudinale normlijnen beschikbaar gemaakt. Daarnaast is met zorgprofessionals besproken wat zij de beste manier van terugkoppelen vinden.
 • Om de informatie op het KLIK-portaal te verbeteren, is een rapport opgesteld. In dat rapport staan psychosociale behandelingen, informatie en websites voor verschillende lichamelijke aandoeningen. Deze informatie is per ziektegroep samengevoegd in KLIK.
 • KLIK is nu voor iedereen beschikbaar. Patiënten kunnen zelf vragenlijsten invullen via KLIK, zonder dat hiervoor een account nodig is. Zo hebben alle patiënten en ouders de mogelijkheid om KLIK te gebruiken, zonder dat het initiatief vanuit hun zorginstelling komt.
 • KLIK werkt beter op de tablet en de mobiele telefoon.

Communicatie

Om KLIK meer bekendheid te geven in heel Nederland, is informatie over KLIK verspreid in samenwerking met o.a. de VSOP, VOKK en de Cyberpoli. Daarnaast is ieder half jaar een nieuwsbrief verspreid onder geïnteresseerden. Hiervoor is onder andere social media ingezet. 

Met patiënten(organisaties), ouders en zorgprofessionals is gesproken in overleggen, focusgroepen en via vragenlijsten. Wij vroegen hen wat vanuit hun oogpunt nodig was om de hindernissen te overwinnen.

Tips

 • Flexibiliteit is nodig, one size does not fit all.
 • Kennis van PROMs en begeleiding van het proces zijn heel belangrijk.
 • Betrek op tijd de belangrijke stakeholders en voeg bestaande initiatieven samen om psychosociale zorg beschikbaar, kenbaar en toepasbaar te maken. 

Toekomst

Voor de toekomst is het volgende van belang:

 • Nog beter aan de buitenwereld laten zien wat wij kunnen. Zowel advies geven, als een goed werkend PROM-portaal.
 • Vanuit de top van de ziekenhuizen moet (financiële) ondersteuning komen voor het doorvoeren van PROMs.
 • Onderzoeken of het gebruik van PROMs door bijvoorbeeld zorgverzekeraars gefinancierd kan worden. Het is belangrijk om psychosociale problemen op te sporen om ernstigere klachten te voorkomen.

Vragen?

Heb je vragen over het KLIK-platform? Stuur een e-mail naar Uriëll Malanda.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.