Submenu

Polikliniek Reumatologie MST benut MijnReumaCentrum voor samen beslissen

Frederique Nagtegaal ♛ 06-07-2021
1505 keer bekeken 0 reacties

Samen beslissen is het proces waarin zorgprofessional en patiënt samen bespreken welke zorg het beste bij de patiënt past. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en behoeftes van de patiënt. Onderaan de pagina vind je de beschikbare praktijkvoorbeelden en het nieuws over samen beslissen.

De medische kennis van de zorgprofessional en de kennis van de patiënt over zijn eigen wensen en behoeften vullen elkaar aan bij samen beslissen. 

Het goede gesprek

Om meer samen te beslissen, is ondersteuning van het goede gesprek tussen patiënt en zorgprofessional onmisbaar. Patiënten moeten goede informatie krijgen over hun mogelijkheden, en de voor- en nadelen die daarbij horen. Want er zijn bijna altijd meerdere mogelijkheden. Ook afwachtend volgen kan een optie zijn. Net zo belangrijk is het om te weten wat voor die individuele patiënt belangrijk is, wat zijn voorkeuren en persoonlijke situatie zijn. Dat is voor zorgprofessionals niet altijd makkelijk om goed uit te vragen, en voor patiënten niet makkelijk om de bedenken en te verwoorden. De Patiëntenfederatie Nederland (PFN) neemt het voortouw in de werkgroep die zich over dit thema buigt.

Activiteiten & doelen

De werkgroep heeft 6 activiteiten opgezet om meer samen beslissen te stimuleren:

 

 1. Campagne
  Een sectoroverstijgende campagne om iedereen die zorg nodig heeft of werkt in de zorg, een stapje verder te brengen in Samen beslissen. De campagne zorgt voor een gezamenlijke en verbindende taal en concrete tips. Bekijk de campagnewebsite.
   
 2. Keuzehulpen
  Goede en betrouwbare keuzehulpen vindbaar, toegankelijk en goed te gebruiken maken voor ziekenhuizen/klinieken, zorgprofessionals en patiënten. Lees meer over keuzehulpen.
   
 3. Scholing en opleiding
  Samen beslissen verankeren in de opleiding en (na)scholing van zorgprofessionals, zodat zij beter toegerust worden om samen met de patiënt te kunnen beslissen. 
  Competentiesets:
  - Rapportage deelproject 1 competentiesets Samen Beslissen
  Handreiking - competentieset scholing medisch specialisten Samen beslissen
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundig specialist
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundige
  Opleidingsmateriaal:
  - Opleidingsmateriaal
  - E-learning: De Kern van Samen Beslissen
  Bekijk alle documenten van scholing en opleiding bij samen beslissen.
  Onderzoeksrapport:
  - Eindrapport Samen Beslissen aan bed
 4. Leren van elkaar
  Door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring, versnellen we de implementatie van samen beslissen in de praktijk. Voor zorgorganisaties en professionals gebeurt dit in de vorm van o.a. praktijkvoorbeelden, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. En voor patiënten met producten voor bijeenkomsten, in een toolkit voor zorg- en patiëntenorganisaties.
  Project Samen beslissen in de praktijk
  Met het project Samen beslissen in de praktijk verzamelen we meer dan 50 voorbeelden van samen beslissen in ziekenhuizen, academische centra en zelfstandige klinieken. Werk jij aan samen beslissen in de medisch specialistische zorg? Dan horen we graag van je. Lees meer over het project Samen beslissen in de praktijk.
  Project Leren van elkaar – patiënten
  We ontwikkelden een toolkit met producten, die zorg- en patiëntenorganisaties kunnen inzetten in bijeenkomsten over samen beslissen met patiënten en naasten. Bekijk de Toolkit Samen beslissen bijeenkomsten.
  Lees meer over Leren van elkaar – patiënten
   
 5. Verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden
  30% van de mensen heeft moeite met het vinden, begrijpen en gebruiken van informatie over gezondheid. Binnen alle onderdelen van het programma houden we hiermee rekening. Ook ontwikkelen we een training voor ziekenhuizen/klinieken en een kennismodule voor patiëntenorganisaties. Bekijk de Toolkit Gezondheidsvaardigheden voor zorgverleners, of lees meer over verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden.
 6. Organiseren en belonen
  Zorgorganisaties krijgen handvatten om samen beslissen te organiseren en van elkaar te leren. Zorgverzekeraars en zorgorganisaties wisselen kennis uit om financiële knelpunten op te lossen. Lees meer over organiseren en belonen.


  Op 8 september 2022 vond de tweede kennissessie ‘Organiseren en belonen van Samen Beslissen’ plaats in Utrecht. Ruim 80 deelnemers waren aanwezig. Onder hen inkopers van zorg, beleidsmakers, zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers. Tijdens het plenaire deel en zes interactieve sessies deelden voorlopers op het gebied van Samen Beslissen hun ervaringen en vond er kennisuitwisseling plaats. Het was een geslaagde en energieke kennissessie op een inspirerende locatie! Lees het volledige verslag of bekijk de presentaties of bekijk de infografic met de belangrijkste bevindingen uit de kennissessie.

De polikliniek Reumatologie van Medisch Spectrum Twente (MST) maakt sinds 2006 gebruik van MijnReumaCentrum om samen beslissen in de spreekkamer te ondersteunen. MijnReumaCentrum is ontwikkeld als onderzoekdatabase en benchmarktool én als patiëntenportaal.

Thema/lijn

ICT en toegankelijkheid
Samen beslissen

Organisatie

Algemeen ziekenhuis

Aanpak

PROM/ICHOM

Specialisme

Reumatologie

Reumatologische zorg is chronische zorg. Het primaire doel is de ziekteactiviteit zo laag mogelijk te houden. Een reumatische aandoening kan ook veel impact hebben op het dagelijks functioneren door pijn en stijfheid van gewrichten, en door vermoeidheid. Ook daarop is onze behandeling gericht.

Alle reumapatiënten toegang

In MST krijgen alle patiënten met reuma (reumatoïde artritis) toegang tot MijnReumaCentrum. Dat geldt ook voor patiënten met bijvoorbeeld jicht en gewrichtsontstekingen aan bekken of wervelkolom (spondylarthropathieën). In dit patiëntenportaal leggen we gegevens vast over het beloop van de ziekteactiviteit. Afgezet tegen de gebruikte medicatie en de resultaten van patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMs). Een helder overzicht over ziektebeloop en behandeling helpt patiënten om mee te beslissen over behandelkeuzes.

Aanpak

Voor het consult bij de reumatoloog of verpleegkundige vullen patiënten vragenlijsten in, die worden aangeboden in het patiëntenportaal. Tijdens het gesprek op de poli worden de uitkomsten van de vragenlijsten en de ziekteactiviteitscores vergeleken met die van de vorige keer. Hiervoor wordt de ziekteactiviteit weergegeven in een grafiek. Hierbij tonen kleuren van groen (lage ziekteactiviteit) naar geel, oranje en rood (zeer actieve ziekte) hoe actief de reuma is. Dat maakt het behandeldoel en het bereiken daarvan heel inzichtelijk en ondersteunt zo samen beslissen.

Chonologisch overzicht

Omdat veel van patiënten jarenlang onder behandeling zijn, is voor hen een chronologisch overzicht van gebruikte medicatie - en het effect daarvan op hun ziekte - een belangrijk hulpmiddel om inzicht te krijgen en keuzes te maken. Reumatologen en verpleegkundigen gebruiken deze informatie in de spreekkamer. Reumatologen kijken samen met hun patiënten naar behandelmogelijkheden voor het verlagen van de ziekteactiviteit. Verpleegkundigen bespreken uitkomsten van de patiënt (PROMs). Om zo de gevolgen van ziekte en behandeling voor het dagelijks leven te verhelderen, zorgvragen te ontdekken en samen te zoeken naar oplossingen.

Resultaten

Door de inzichten die MijnReumaCentrum geeft, is de zorg aanzienlijk verbeterd. Het effect van de mate van naleven van de behandeling (remissie inductiestrategieën) wordt inzichtelijk. Het geeft de patiënt meer zicht op hoe behandeldoelen worden bereikt. De dashboardfunctie laat ook heel duidelijk het vertrekpunt zien, en het doel waar we naartoe willen.

Instrumenten

 • Het patiëntenportal MijnReumaCentrum met een dashboardfunctie. Dit geeft zorgverlener en patiënt inzicht in de ziekteactiviteit en in het effect van de behandeling. Op basis hiervan beslissen reumatoloog en patiënt samen over het vervolg van de behandeling.
 • Patiëntgerapporteerde uitkomsten (PROMs). Patiënten vullen minimaal 1 keer per jaar vragenlijsten in over hun dagelijks functioneren, en hun kwaliteit van leven. De verpleegkundige bespreekt deze uitkomsten met de patiënt.

Stimulans

MijnReumaCentrum geeft een duidelijke grafische weergave van de ziektegeschiedenis en de behandeling. Het platform is gebruiksvriendelijk voor patiënten en zorgverleners. Voor zorgverleners is het opgenomen in de werkwijze en protocollen. Dat betekent dat we vragenlijsten kunnen laten toevoegen of verwijderen.
MijnReumaCentrum geeft inzicht in onze patiëntenpopulatie op individueel én groepsniveau. We melden alle opgetreden bijwerkingen in MijnReumaCentrum en kunnen een overzicht genereren voor besprekingen van complicaties. Ook worden bijwerkingen van medicatie doorgestuurd naar Lareb.

Belemmeringen

Een digitaal platform is lastig voor patiënten die niet goed overweg kunnen met de computer. Zij krijgen de vragenlijsten op papier aangeboden, waarna de antwoorden ingevoerd worden in MijnReumaCentrum. Sommige patiënten ervaren het als een belasting om elke 4 á 6 maanden de vragenlijsten in te vullen. Zeker wanneer de ziekte in een stabiele fase is. Toch streven we ernaar om de vragenlijsten minimaal 1 keer per jaar in te laten vullen. Voor zorgverleners is het invullen van informatie arbeidsintensief omdat er (nog) geen koppeling met het EPD mogelijk is.

Tip voor andere ziekenhuizen

Betrek de patiënt op allerlei niveaus: binnen de polikliniek reumatologie van MST trekken we samen beslissen breder dan de spreekkamer. Om de patiënt optimaal te kunnen ondersteunen bij samen beslissen, willen we ook de randvoorwaarden hiervoor optimaliseren. Daarom betrekken we patiënten op allerlei manieren: bij beleidsvorming, zorginnovatie en wetenschap, en bij de bijscholing van artsen en verpleegkundigen.

Vragen?

Heb je vragen over samen beslissen bij reumatologie van MST? Neem contact op met:

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Video PROMs e-learning

Toegevoegde bestanden

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.