Submenu

Samen beslissen niet meer weg te denken uit ziekenhuizen

Frederique Nagtegaal ♛ 17-09-2021
2704 keer bekeken 0 reacties

Samen beslissen is het proces waarin zorgprofessional en patiënt samen bespreken welke zorg het beste bij de patiënt past. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en behoeftes van de patiënt. Onderaan de pagina vind je de beschikbare praktijkvoorbeelden en het nieuws over samen beslissen.

De medische kennis van de zorgprofessional en de kennis van de patiënt over zijn eigen wensen en behoeften vullen elkaar aan bij samen beslissen. 

Het goede gesprek

Om meer samen te beslissen, is ondersteuning van het goede gesprek tussen patiënt en zorgprofessional onmisbaar. Patiënten moeten goede informatie krijgen over hun mogelijkheden, en de voor- en nadelen die daarbij horen. Want er zijn bijna altijd meerdere mogelijkheden. Ook afwachtend volgen kan een optie zijn. Net zo belangrijk is het om te weten wat voor die individuele patiënt belangrijk is, wat zijn voorkeuren en persoonlijke situatie zijn. Dat is voor zorgprofessionals niet altijd makkelijk om goed uit te vragen, en voor patiënten niet makkelijk om de bedenken en te verwoorden. De Patiëntenfederatie Nederland (PFN) neemt het voortouw in de werkgroep die zich over dit thema buigt.

Activiteiten & doelen

De werkgroep heeft 6 activiteiten opgezet om meer samen beslissen te stimuleren:

 

 1. Campagne
  Een sectoroverstijgende campagne om iedereen die zorg nodig heeft of werkt in de zorg, een stapje verder te brengen in Samen beslissen. De campagne zorgt voor een gezamenlijke en verbindende taal en concrete tips. Bekijk de campagnewebsite.
   
 2. Keuzehulpen
  Goede en betrouwbare keuzehulpen vindbaar, toegankelijk en goed te gebruiken maken voor ziekenhuizen/klinieken, zorgprofessionals en patiënten. Lees meer over keuzehulpen.
   
 3. Scholing en opleiding
  Samen beslissen verankeren in de opleiding en (na)scholing van zorgprofessionals, zodat zij beter toegerust worden om samen met de patiënt te kunnen beslissen. 
  Competentiesets:
  - Rapportage deelproject 1 competentiesets Samen Beslissen
  Handreiking - competentieset scholing medisch specialisten Samen beslissen
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundig specialist
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundige
  Opleidingsmateriaal:
  - Opleidingsmateriaal
  - E-learning: De Kern van Samen Beslissen
  Bekijk alle documenten van scholing en opleiding bij samen beslissen.
  Onderzoeksrapport:
  - Eindrapport Samen Beslissen aan bed
 4. Leren van elkaar
  Door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring, versnellen we de implementatie van samen beslissen in de praktijk. Voor zorgorganisaties en professionals gebeurt dit in de vorm van o.a. praktijkvoorbeelden, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. En voor patiënten met producten voor bijeenkomsten, in een toolkit voor zorg- en patiëntenorganisaties.
  Project Samen beslissen in de praktijk
  Met het project Samen beslissen in de praktijk verzamelen we meer dan 50 voorbeelden van samen beslissen in ziekenhuizen, academische centra en zelfstandige klinieken. Werk jij aan samen beslissen in de medisch specialistische zorg? Dan horen we graag van je. Lees meer over het project Samen beslissen in de praktijk.
  Project Leren van elkaar – patiënten
  We ontwikkelden een toolkit met producten, die zorg- en patiëntenorganisaties kunnen inzetten in bijeenkomsten over samen beslissen met patiënten en naasten. Bekijk de Toolkit Samen beslissen bijeenkomsten.
  Lees meer over Leren van elkaar – patiënten
   
 5. Verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden
  30% van de mensen heeft moeite met het vinden, begrijpen en gebruiken van informatie over gezondheid. Binnen alle onderdelen van het programma houden we hiermee rekening. Ook ontwikkelen we een training voor ziekenhuizen/klinieken en een kennismodule voor patiëntenorganisaties. Bekijk de Toolkit Gezondheidsvaardigheden voor zorgverleners, of lees meer over verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden.
 6. Organiseren en belonen
  Zorgorganisaties krijgen handvatten om samen beslissen te organiseren en van elkaar te leren. Zorgverzekeraars en zorgorganisaties wisselen kennis uit om financiële knelpunten op te lossen. Lees meer over organiseren en belonen.


  Op 8 september 2022 vond de tweede kennissessie ‘Organiseren en belonen van Samen Beslissen’ plaats in Utrecht. Ruim 80 deelnemers waren aanwezig. Onder hen inkopers van zorg, beleidsmakers, zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers. Tijdens het plenaire deel en zes interactieve sessies deelden voorlopers op het gebied van Samen Beslissen hun ervaringen en vond er kennisuitwisseling plaats. Het was een geslaagde en energieke kennissessie op een inspirerende locatie! Lees het volledige verslag of bekijk de presentaties of bekijk de infografic met de belangrijkste bevindingen uit de kennissessie.

Programma Beslist Samen! 2.0 in 14 ziekenhuizen had als doel uitkomstinformatie te integreren in het gesprek tussen behandelaar en patiënt. Mede dankzij dit project is samen beslissen niet meer weg te denken uit de deelnemende ziekenhuizen, zegt projectleider Haske van Veenendaal.

Beslist Samen! borduurde voort op een eerder programma uit 2016 om Samen beslissen in de spreekkamer te implementeren. De deelnemende ziekenhuizen konden uit 2 van 6 aandoeningen kiezen om Samen beslissen met uitkomstinformatie verder te brengen:

 1. borstkanker
 2. darmkanker
 3. knie- of heupartrose
 4. liesbreuk
 5. schisis
 6. buikaneurysma.

Consulten evalueren

"Via vragenlijsten en het evalueren van opgenomen consulten hebben we onderzocht in hoeverre professionals al samen beslissen", vertelt Van Veenendaal. "We hebben dat vergeleken met het 4-stappenmodel voor Samen beslissen van Anne Stiggelbout." Dit model bevat de fasen:

 1. keuze hebben;
 2. opties uitleggen;
 3. voorkeuren bespreken, en;
 4. gezamenlijk een keuze maken.

Deze analyse leverde een divers beeld op. "Sommige professionals dachten dat ze al goed bezig waren, maar bleken de 4 stappen toch niet goed toe te passen. Anderen zijn wel bezig met Samen beslissen, maar denken er bijvoorbeeld niet aan om de patiënt te vragen of ze de optie ‘niet behandelen’ willen bespreken. Terwijl uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) blijkt dat veel patiënten die optie juist wél willen bespreken."

Training

Om professionals wegwijs te maken in Samen beslissen, gaf Van Veenendaal trainingen. Deelnemers volgden die in de avonduren, naast hun gewone werk. "Dat onderstreept dat professionals grote waarde hechten aan Samen beslissen", concludeert de projectleider. "De meesten geloven er in. Maar ik gun ze wel meer ruimte in hun agenda om aan zorgverbetering te werken."

In de trainingen was veel aandacht voor communicatie en de patiënt gelegenheid bieden om zijn verhaal te doen. "Als professional krijg je allerlei patiënten in je spreekkamer, van universitair tot laaggeschoold. Hoe benader je die? En zelfs die hoogopgeleide patiënt kan dichtslaan als hij slecht nieuws te verwerken krijgt."

Uitkomstinformatie

Goede instrumenten helpen om het gesprek op gang te brengen. Zoals de 3 goede vragen van Patiëntenfederatie Nederland, keuzehulpen en een dashboard dat uitkomstinformatie inzichtelijk maakt. Overigens heeft Samen Beslist! duidelijk gemaakt dat het voor verschillende aandoeningen ingewikkeld is om goede uitkomstinformatie te verzamelen.

"Sommige ziekenhuizen hebben gewerkt met internationale uitkomstensets van ICHOM, maar die kun je niet zonder meer de spreekkamer in halen. Het gaat soms om 50 items of meer. Dat is veel werk voor de patiënt en zorgverlener en je kunt ze onmogelijk allemaal bespreken. Ook zijn niet alle professionals overtuigd dat deze internationale sets voor hun patiënten optimaal zijn. Welke items zijn voor de patiënt belangrijk in het kader van Samen beslissen? Sets moeten dus bruikbaar gemaakt worden voor de dialoog tussen patiënt en zorgverlener om zo samen tot betere beslissingen te komen."

Alle ziekenhuizen vooruit

Bij de deelnemende ziekenhuizen lopen de resultaten van Samen Beslist! uiteen, aldus Van Veenendaal. "We hebben opnieuw geobserveerd en consulten opgenomen en geëvalueerd. Een volledig overzicht hebben we nog niet omdat door corona het tijdschema is opgerekt. Belangrijk is dat ziekenhuizen - door consulten opnieuw te analyseren - niet alleen zien in hoeverre ze vooruit gegaan zijn, maar ook houvast krijgen voor verdere verbetering."

"Alle ziekenhuizen zijn vooruit gegaan en Samen beslissen met uitkomstinformatie is niet meer weg te denken. Maar tussen ziekenhuizen en zelfs tussen afdelingen bestaan grote verschillen. Bijvoorbeeld in het gebruik van goede dashboards en het aansluiten van uitkomstinformatie op de elektronische patiëntendossiers (EPD's). Veel hangt ook af van de motivatie en betrokkenheid van de professionals, maar ook de facilitering, bijvoorbeeld vanuit management en ICT."

Samen beslissen belonen

Het project heeft aan het licht gebracht, of onderstreept, dat de randvoorwaarden voor Samen beslissen niet optimaal zijn. "Samen beslissen moet beloond worden", vindt Van Veenendaal. "Nu kost het vooral tijd. Tijd voor het eerste gesprek, tijd om de planning aan te passen, tijd om mensen te trainen en om EPD’s geschikt te maken om uitkomstinformatie op te nemen. Daarnaast zit er een drempel in de bekostiging. Samen beslissen kan leiden tot minder operaties en afzien van behandeling. Maar dat levert financieel soms onzekerheden op. De koppeling die diverse ziekenhuizen maken met Value Based Healtcare is ook om die reden kansrijk."

Positief 

De projectleider is positief over de toekomst van Beslist Samen! "We moeten nu af van projectdenken en inzetten op opschalen, verdiepen en continueren. Zowel binnen de deelnemende ziekenhuizen als naar andere ziekenhuizen, patiëntorganisaties en andere stakeholders. Dat betekent onder meer dat er meer trainingen gegeven moeten worden om professionals vertrouwd te maken met Samen beslissen. En er zou continue training in communicatie met de patiënt moeten komen. Professionals moeten blijven schaven aan hun communicatie, als een van de pijlers van hun professionaliteit."

Betrokken ziekenhuizen

Het programma ‘Beslist Samen!’ is ontwikkeld door 5 voorlopende ziekenhuizen:

 • Amsterdam UMC locatie AMC
 • Bernhoven
 • Erasmus MC
 • MUMC+
 • Maxima Medisch Centrum
 • de Borstkankervereniging Nederland
 • BOSK
 • Harteraad
 • het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties

Het Beatrix ziekenhuis, het IJsselland Ziekenhuis, Isala, het LUMC, het Radboudumc, Treant, de St. Maartenskliniek, het UMCG en het UMCU hebben zich in januari 2019 aangesloten bij het programma.

Meer weten?

Lees meer over dit project: Beslist samen! Met spreekkamerinformatie op maat.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.