Submenu

Samen sturen: kiezen voor optimale depressiebehandeling

Frederique Nagtegaal ♛ 17-09-2021
3198 keer bekeken 0 reacties

Samen beslissen is het proces waarin zorgprofessional en patiënt samen bespreken welke zorg het beste bij de patiënt past. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en behoeftes van de patiënt. Onderaan de pagina vind je de beschikbare praktijkvoorbeelden en het nieuws over samen beslissen.

De medische kennis van de zorgprofessional en de kennis van de patiënt over zijn eigen wensen en behoeften vullen elkaar aan bij samen beslissen. 

Het goede gesprek

Om meer samen te beslissen, is ondersteuning van het goede gesprek tussen patiënt en zorgprofessional onmisbaar. Patiënten moeten goede informatie krijgen over hun mogelijkheden, en de voor- en nadelen die daarbij horen. Want er zijn bijna altijd meerdere mogelijkheden. Ook afwachtend volgen kan een optie zijn. Net zo belangrijk is het om te weten wat voor die individuele patiënt belangrijk is, wat zijn voorkeuren en persoonlijke situatie zijn. Dat is voor zorgprofessionals niet altijd makkelijk om goed uit te vragen, en voor patiënten niet makkelijk om de bedenken en te verwoorden. De Patiëntenfederatie Nederland (PFN) neemt het voortouw in de werkgroep die zich over dit thema buigt.

Activiteiten & doelen

De werkgroep heeft 6 activiteiten opgezet om meer samen beslissen te stimuleren:

 

 1. Campagne
  Een sectoroverstijgende campagne om iedereen die zorg nodig heeft of werkt in de zorg, een stapje verder te brengen in Samen beslissen. De campagne zorgt voor een gezamenlijke en verbindende taal en concrete tips. Bekijk de campagnewebsite.
   
 2. Keuzehulpen
  Goede en betrouwbare keuzehulpen vindbaar, toegankelijk en goed te gebruiken maken voor ziekenhuizen/klinieken, zorgprofessionals en patiënten. Lees meer over keuzehulpen.
   
 3. Scholing en opleiding
  Samen beslissen verankeren in de opleiding en (na)scholing van zorgprofessionals, zodat zij beter toegerust worden om samen met de patiënt te kunnen beslissen. 
  Competentiesets:
  - Rapportage deelproject 1 competentiesets Samen Beslissen
  Handreiking - competentieset scholing medisch specialisten Samen beslissen
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundig specialist
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundige
  Opleidingsmateriaal:
  - Opleidingsmateriaal
  - E-learning: De Kern van Samen Beslissen
  Bekijk alle documenten van scholing en opleiding bij samen beslissen.
  Onderzoeksrapport:
  - Eindrapport Samen Beslissen aan bed
 4. Leren van elkaar
  Door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring, versnellen we de implementatie van samen beslissen in de praktijk. Voor zorgorganisaties en professionals gebeurt dit in de vorm van o.a. praktijkvoorbeelden, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. En voor patiënten met producten voor bijeenkomsten, in een toolkit voor zorg- en patiëntenorganisaties.
  Project Samen beslissen in de praktijk
  Met het project Samen beslissen in de praktijk verzamelen we meer dan 50 voorbeelden van samen beslissen in ziekenhuizen, academische centra en zelfstandige klinieken. Werk jij aan samen beslissen in de medisch specialistische zorg? Dan horen we graag van je. Lees meer over het project Samen beslissen in de praktijk.
  Project Leren van elkaar – patiënten
  We ontwikkelden een toolkit met producten, die zorg- en patiëntenorganisaties kunnen inzetten in bijeenkomsten over samen beslissen met patiënten en naasten. Bekijk de Toolkit Samen beslissen bijeenkomsten.
  Lees meer over Leren van elkaar – patiënten
   
 5. Verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden
  30% van de mensen heeft moeite met het vinden, begrijpen en gebruiken van informatie over gezondheid. Binnen alle onderdelen van het programma houden we hiermee rekening. Ook ontwikkelen we een training voor ziekenhuizen/klinieken en een kennismodule voor patiëntenorganisaties. Bekijk de Toolkit Gezondheidsvaardigheden voor zorgverleners, of lees meer over verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden.
 6. Organiseren en belonen
  Zorgorganisaties krijgen handvatten om samen beslissen te organiseren en van elkaar te leren. Zorgverzekeraars en zorgorganisaties wisselen kennis uit om financiële knelpunten op te lossen. Lees meer over organiseren en belonen.


  Op 8 september 2022 vond de tweede kennissessie ‘Organiseren en belonen van Samen Beslissen’ plaats in Utrecht. Ruim 80 deelnemers waren aanwezig. Onder hen inkopers van zorg, beleidsmakers, zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers. Tijdens het plenaire deel en zes interactieve sessies deelden voorlopers op het gebied van Samen Beslissen hun ervaringen en vond er kennisuitwisseling plaats. Het was een geslaagde en energieke kennissessie op een inspirerende locatie! Lees het volledige verslag of bekijk de presentaties of bekijk de infografic met de belangrijkste bevindingen uit de kennissessie.

In het project Samen Sturen van het UMCG wordt een lerend behandelkeuze-instrument I-SHARED geïmplementeerd. Op basis van individuele cliëntkenmerken en -voorkeuren geeft het instrument een overzicht van de huidige klachten en aanbevelingen van behandelopties voor cliënten met een depressie.

Thema/lijn

Samen beslissen

Organisatie

Universitair Medisch Centrum (UMC)

Aanpak

Keuzehulp

Specialisme

Psychiatrie

Behandelaren en cliënten bespreken het rapport en kiezen gezamenlijk voor de best passende behandeling.

Depressie

Jaarlijks krijgt 5% van de Nederlandse volwassen bevolking te maken met een depressie. Het recidiverende beloop en de suboptimale behandeluitkomsten zorgen voor een hoge ziektelast onder cliënten, en een grote impact op de gezondheidszorg. Er bestaan diverse evidence-based behandelingen van depressie. Maar elk van deze behandelingen is effectief voor ongeveer 30-40% van de cliënten. Doordat het beloop van cliënten in de ggz tijdens de behandeling gevolgd wordt met ROM-vragenlijsten, zijn uitkomsten van behandeltrajecten van grote groepen cliënten beschikbaar. Deze gegevens worden gebruikt in het I-SHARED instrument.

I-SHARED

Met slimme data-analytische methoden worden samengevoegde gegevens gebruikt om uitspraken te doen over de prognose van individuele cliënten, op basis van hun specifieke kenmerken. Deze gegevens worden samengevat in een I-SHARED-rapport. Dit rapport bevat een overzicht van de meest relevante informatie over de cliënt, op basis van de uitkomsten van de ROM-vragenlijsten die de cliënt voorafgaand aan de behandeling heeft ingevuld. Verder bevat het rapport een overzicht van potentieel succesvolle behandelopties voor de cliënt op basis van gegevens van eerder behandelde cliënten. Er wordt gekeken naar gegevens die vergelijkbaar zijn wat betreft symptomen, sociale rol functioneren, interpersoonlijk functioneren en leeftijd.

Samen beslissen met I-SHARED

Met de brede implementatie van I-SHARED stimuleren we het gezamenlijk beslissen over zorg. Hierbij wordt rekening gehouden met de klinische kenmerken en de voorkeuren en eerdere ervaringen van de cliënt. Het Samen Sturen-project heeft voor cliënten een toolkit Depressie beschikbaar gemaakt. Waarin onder andere de Keuzekaarten Depressie, om cliënten te informeren over de behandelmogelijkheden bij depressie. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met MIND. Deze toolkit is als hulpmiddel opgenomen binnen de landelijke Zorgstandaard Depressieve stoornissen. Daarnaast is er een I-SHARED rapport dat behandelaren en cliënten met een depressie kunnen gebruiken in de spreekkamer om samen te spreken over passende zorg voor de cliënt.

Betrokken partijen

Het project Samen Sturen is uitgevoerd door het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG, in samenwerking met het Rob Giel Onderzoekscentrum (RGOc, een samenwerkingsverband van 5 regionale GGZ-instellingen en het UCP), RoQua (ROM-applicatie) en MIND (landelijke koepel van GGZ-cliënten- en familieorganisaties).

De ontwikkeling van I-SHARED is onderdeel van het IMPROVE-project, gesubsidieerd door Stichting De Friesland. Met als doel het verbeteren van de doelmatigheid en kwaliteit van de Friese GGZ.

Ervaringsverhaal

Lees ook het ervaringsverhaal over dit project: Depressie te lijf met een therapie die helemaal bij je past.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Frederike Jörg.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.