Submenu

Samen beslissen na brandwonden met het Nazorgportaal

Frederique Nagtegaal ♛ 17-09-2021
2908 keer bekeken 0 reacties

Samen beslissen is het proces waarin zorgprofessional en patiënt samen bespreken welke zorg het beste bij de patiënt past. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en behoeftes van de patiënt. Onderaan de pagina vind je de beschikbare praktijkvoorbeelden en het nieuws over samen beslissen.

De medische kennis van de zorgprofessional en de kennis van de patiënt over zijn eigen wensen en behoeften vullen elkaar aan bij samen beslissen. 

Het goede gesprek

Om meer samen te beslissen, is ondersteuning van het goede gesprek tussen patiënt en zorgprofessional onmisbaar. Patiënten moeten goede informatie krijgen over hun mogelijkheden, en de voor- en nadelen die daarbij horen. Want er zijn bijna altijd meerdere mogelijkheden. Ook afwachtend volgen kan een optie zijn. Net zo belangrijk is het om te weten wat voor die individuele patiënt belangrijk is, wat zijn voorkeuren en persoonlijke situatie zijn. Dat is voor zorgprofessionals niet altijd makkelijk om goed uit te vragen, en voor patiënten niet makkelijk om de bedenken en te verwoorden. De Patiëntenfederatie Nederland (PFN) neemt het voortouw in de werkgroep die zich over dit thema buigt.

Activiteiten & doelen

De werkgroep heeft 6 activiteiten opgezet om meer samen beslissen te stimuleren:

 

 1. Campagne
  Een sectoroverstijgende campagne om iedereen die zorg nodig heeft of werkt in de zorg, een stapje verder te brengen in Samen beslissen. De campagne zorgt voor een gezamenlijke en verbindende taal en concrete tips. Bekijk de campagnewebsite.
   
 2. Keuzehulpen
  Goede en betrouwbare keuzehulpen vindbaar, toegankelijk en goed te gebruiken maken voor ziekenhuizen/klinieken, zorgprofessionals en patiënten. Lees meer over keuzehulpen.
   
 3. Scholing en opleiding
  Samen beslissen verankeren in de opleiding en (na)scholing van zorgprofessionals, zodat zij beter toegerust worden om samen met de patiënt te kunnen beslissen. 
  Competentiesets:
  - Rapportage deelproject 1 competentiesets Samen Beslissen
  Handreiking - competentieset scholing medisch specialisten Samen beslissen
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundig specialist
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundige
  Opleidingsmateriaal:
  - Opleidingsmateriaal
  - E-learning: De Kern van Samen Beslissen
  Bekijk alle documenten van scholing en opleiding bij samen beslissen.
  Onderzoeksrapport:
  - Eindrapport Samen Beslissen aan bed
 4. Leren van elkaar
  Door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring, versnellen we de implementatie van samen beslissen in de praktijk. Voor zorgorganisaties en professionals gebeurt dit in de vorm van o.a. praktijkvoorbeelden, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. En voor patiënten met producten voor bijeenkomsten, in een toolkit voor zorg- en patiëntenorganisaties.
  Project Samen beslissen in de praktijk
  Met het project Samen beslissen in de praktijk verzamelen we meer dan 50 voorbeelden van samen beslissen in ziekenhuizen, academische centra en zelfstandige klinieken. Werk jij aan samen beslissen in de medisch specialistische zorg? Dan horen we graag van je. Lees meer over het project Samen beslissen in de praktijk.
  Project Leren van elkaar – patiënten
  We ontwikkelden een toolkit met producten, die zorg- en patiëntenorganisaties kunnen inzetten in bijeenkomsten over samen beslissen met patiënten en naasten. Bekijk de Toolkit Samen beslissen bijeenkomsten.
  Lees meer over Leren van elkaar – patiënten
   
 5. Verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden
  30% van de mensen heeft moeite met het vinden, begrijpen en gebruiken van informatie over gezondheid. Binnen alle onderdelen van het programma houden we hiermee rekening. Ook ontwikkelen we een training voor ziekenhuizen/klinieken en een kennismodule voor patiëntenorganisaties. Bekijk de Toolkit Gezondheidsvaardigheden voor zorgverleners, of lees meer over verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden.
 6. Organiseren en belonen
  Zorgorganisaties krijgen handvatten om samen beslissen te organiseren en van elkaar te leren. Zorgverzekeraars en zorgorganisaties wisselen kennis uit om financiële knelpunten op te lossen. Lees meer over organiseren en belonen.


  Op 8 september 2022 vond de tweede kennissessie ‘Organiseren en belonen van Samen Beslissen’ plaats in Utrecht. Ruim 80 deelnemers waren aanwezig. Onder hen inkopers van zorg, beleidsmakers, zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers. Tijdens het plenaire deel en zes interactieve sessies deelden voorlopers op het gebied van Samen Beslissen hun ervaringen en vond er kennisuitwisseling plaats. Het was een geslaagde en energieke kennissessie op een inspirerende locatie! Lees het volledige verslag of bekijk de presentaties of bekijk de infografic met de belangrijkste bevindingen uit de kennissessie.

Gedeelde besluitvorming duurzaam inbedden in de nazorg bij brandwonden, dat is het doel van dit project. Hiervoor is een digitaal platform - het Nazorgportaal - ontwikkeld voor mensen met brandwonden waarin zij zelf de regie kunnen voeren over hun nazorgtraject.

Thema/lijn

Samen beslissen

Specialisme

Dermatologie

Het platform is ontwikkeld in samenwerking met patiënten. Het combineert op een slimme wijze een nazorgbehoeftescreening met begrijpelijke (uitkomst)informatie, en een keuzehulp voor littekenbehandeling. Daarnaast voorziet het Nazorgportaal in communicatiemogelijkheden met het zorgteam in het brandwondencentrum.

Doelgroep

De doelgroep van dit project zijn mensen die een ernstig brandwondenongeval hebben doorgemaakt, of een necrotiserende faciitis (NF; ook wel bekend als de vleesetende bacterie), en hiervoor zijn behandeld in een gespecialiseerd brandwondencentrum in Nederland (Beverwijk, Groningen of Rotterdam). Deze mensen ervaren nog lang na ontslag beperkingen, zowel lichamelijk (littekens, vermoeidheid) als geestelijk en sociaal. De periode na thuiskomst uit het ziekenhuis is voor veel mensen een zware periode. Tijdens hun opname zijn ze vaak voor een langere periode hun autonomie kwijt geweest. Na thuiskomst moeten ze niet alleen hun eigen leven weer opbouwen, maar ook voldoen aan het zware behandelregime.

Het Nazorgportaal

Om mensen met brandwonden/NF hierin te ondersteunen, is in dit project een digitaal platform ontwikkeld: het Nazorgportaal. Dit is ontwikkeld mét en voor mensen met brandwonden/NF, zodat zij zelf de regie kunnen voeren over hun nazorgtraject. Het platform combineert op slimme wijze een nazorgbehoeftescreening (prioritering) met begrijpelijke evidence-based (uitkomst)informatie. Het omvat alle uitkomstdomeinen die belangrijk zijn tijdens het herstel en een keuzehulp voor littekenbehandeling. Met communicatiemogelijkheden in het nazorgportaal kunnen patiënten contact onderhouden met het zorgteam in het brandwondencentrum. Ook zorgverleners buiten het brandwondencentrum kunnen daarmee aansluiten. Daarnaast bevat het platform  zelfmanagement hulpmiddelen, bijvoorbeeld voor terugkeer naar werk, voor mensen die daar behoefte aan hebben.

Waarom dit project?

De Nederlandse Brandwonden Stichting heeft subsidie aangevraagd bij het Zorginstituut. Ten eerste omdat onze samenwerkingspartner - de Vereniging van Mensen met Brandwonden - prioriteit vroeg voor ‘eigen regie’ en een duidelijker nazorgtraject. Ten tweede omdat veel data uit onze behandel- en uitkomstenregistratie beter bruikbaar gemaakt kunnen worden voor patiënten. Hoe kunnen deze data bijdragen aan eigen regie en informatievoorziening voor patiënten? Het concept Samen beslissen past daar goed bij en zo ontstond het idee voor het Nazorgportaal, met daarin de ontwikkelde keuzehulp voor littekenbehandeling.

Een veilige en vertrouwde plek

De doelstelling was om Samen beslissen vorm te geven via een platform voor nazorg na brandwonden/NF. Het moet de veilige en vertrouwde plek zijn voor patiënten waar zij tijdens hun herstel naartoe gaan voor hun informatiebehoefte, antwoord op hun vragen, en de stappen van Samen beslissen te kunnen doorlopen bij een littekenbehandelkeuze. Het Nazorgportaal bevat:

 • Prioriteringsstappen (wat is voor mij als patiënt belangrijk? Waar wil ik nu aan werken?).
 • Een keuzehulp voor littekenbehandeling.
 • Uitkomstinformatie over andere aspecten van herstel na brandwonden.

De zorgverlener kan de patiënt op de keuzehulp wijzen en samen met hem of haar de stappen doorlopen en bespreken. De patiënt kan de keuzehulp ook zelfstandig doorlopen en deze dan met de zorgverlener bespreken in een consult.

Samenwerking

Tijdens het hele project hebben we nauw samengewerkt met mensen met brandwonden/NF en zorgverleners. Een gebruikerscommissie van mensen met brandwonden/NF en zorgmedewerkers werkte mee aan de look en feel en de inhoud en bruikbaarheid van het portaal. Ook speelden zij een belangrijke rol in de communicatie en implementatie. Een projectgroep met daarin de vertegenwoordigers van alle stakeholders was verantwoordelijk voor de grote lijnen, budget, draagvlak, implementatie binnen het eigen brandwondencentrum en aansluiting bij andere ontwikkelingen binnen de ziekenhuisorganisaties en beleidskeuzes.

Ervaringsverhaal

Lees meer over dit project in het ervaringsverhaal: Online Nazorgportaal biedt houvast voor patiënten brandwondencentrum.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Carine van Schie.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.