Submenu

Gepersonaliseerde keuzehulp voor patiënten in ziekenhuizen

Frederique Nagtegaal ♛ 01-10-2021
3651 keer bekeken 0 reacties

Samen beslissen is het proces waarin zorgprofessional en patiënt samen bespreken welke zorg het beste bij de patiënt past. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en behoeftes van de patiënt. Onderaan de pagina vind je de beschikbare praktijkvoorbeelden en het nieuws over samen beslissen.

De medische kennis van de zorgprofessional en de kennis van de patiënt over zijn eigen wensen en behoeften vullen elkaar aan bij samen beslissen. 

Het goede gesprek

Om meer samen te beslissen, is ondersteuning van het goede gesprek tussen patiënt en zorgprofessional onmisbaar. Patiënten moeten goede informatie krijgen over hun mogelijkheden, en de voor- en nadelen die daarbij horen. Want er zijn bijna altijd meerdere mogelijkheden. Ook afwachtend volgen kan een optie zijn. Net zo belangrijk is het om te weten wat voor die individuele patiënt belangrijk is, wat zijn voorkeuren en persoonlijke situatie zijn. Dat is voor zorgprofessionals niet altijd makkelijk om goed uit te vragen, en voor patiënten niet makkelijk om de bedenken en te verwoorden. De Patiëntenfederatie Nederland (PFN) neemt het voortouw in de werkgroep die zich over dit thema buigt.

Activiteiten & doelen

De werkgroep heeft 6 activiteiten opgezet om meer samen beslissen te stimuleren:

 

 1. Campagne
  Een sectoroverstijgende campagne om iedereen die zorg nodig heeft of werkt in de zorg, een stapje verder te brengen in Samen beslissen. De campagne zorgt voor een gezamenlijke en verbindende taal en concrete tips. Bekijk de campagnewebsite.
   
 2. Keuzehulpen
  Goede en betrouwbare keuzehulpen vindbaar, toegankelijk en goed te gebruiken maken voor ziekenhuizen/klinieken, zorgprofessionals en patiënten. Lees meer over keuzehulpen.
   
 3. Scholing en opleiding
  Samen beslissen verankeren in de opleiding en (na)scholing van zorgprofessionals, zodat zij beter toegerust worden om samen met de patiënt te kunnen beslissen. 
  Competentiesets:
  - Rapportage deelproject 1 competentiesets Samen Beslissen
  Handreiking - competentieset scholing medisch specialisten Samen beslissen
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundig specialist
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundige
  Opleidingsmateriaal:
  - Opleidingsmateriaal
  - E-learning: De Kern van Samen Beslissen
  Bekijk alle documenten van scholing en opleiding bij samen beslissen.
  Onderzoeksrapport:
  - Eindrapport Samen Beslissen aan bed
 4. Leren van elkaar
  Door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring, versnellen we de implementatie van samen beslissen in de praktijk. Voor zorgorganisaties en professionals gebeurt dit in de vorm van o.a. praktijkvoorbeelden, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. En voor patiënten met producten voor bijeenkomsten, in een toolkit voor zorg- en patiëntenorganisaties.
  Project Samen beslissen in de praktijk
  Met het project Samen beslissen in de praktijk verzamelen we meer dan 50 voorbeelden van samen beslissen in ziekenhuizen, academische centra en zelfstandige klinieken. Werk jij aan samen beslissen in de medisch specialistische zorg? Dan horen we graag van je. Lees meer over het project Samen beslissen in de praktijk.
  Project Leren van elkaar – patiënten
  We ontwikkelden een toolkit met producten, die zorg- en patiëntenorganisaties kunnen inzetten in bijeenkomsten over samen beslissen met patiënten en naasten. Bekijk de Toolkit Samen beslissen bijeenkomsten.
  Lees meer over Leren van elkaar – patiënten
   
 5. Verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden
  30% van de mensen heeft moeite met het vinden, begrijpen en gebruiken van informatie over gezondheid. Binnen alle onderdelen van het programma houden we hiermee rekening. Ook ontwikkelen we een training voor ziekenhuizen/klinieken en een kennismodule voor patiëntenorganisaties. Bekijk de Toolkit Gezondheidsvaardigheden voor zorgverleners, of lees meer over verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden.
 6. Organiseren en belonen
  Zorgorganisaties krijgen handvatten om samen beslissen te organiseren en van elkaar te leren. Zorgverzekeraars en zorgorganisaties wisselen kennis uit om financiële knelpunten op te lossen. Lees meer over organiseren en belonen.


  Op 8 september 2022 vond de tweede kennissessie ‘Organiseren en belonen van Samen Beslissen’ plaats in Utrecht. Ruim 80 deelnemers waren aanwezig. Onder hen inkopers van zorg, beleidsmakers, zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers. Tijdens het plenaire deel en zes interactieve sessies deelden voorlopers op het gebied van Samen Beslissen hun ervaringen en vond er kennisuitwisseling plaats. Het was een geslaagde en energieke kennissessie op een inspirerende locatie! Lees het volledige verslag of bekijk de presentaties of bekijk de infografic met de belangrijkste bevindingen uit de kennissessie.

Voor een patiënt kan het een uitdaging zijn om samen met zijn zorgverlener te beslissen wat voor hem de beste behandeling is. Het is belangrijk dat doelen en voorkeuren van de patiënt goed worden omschreven en vastgelegd om zo samen te beslissen. Een keuzehulp is een online hulpmiddel daarbij.

Thema/lijn

Samen beslissen

Aanpak

Keuzehulp

Een keuzehulp helpt de patiënt zijn doelen en voorkeuren aan te geven. Inmiddels maken 14 ziekenhuizen gebruik van een keuzehulp die zij aanbieden via hun websites.

4 verschillende keuzehulpen

Er zijn 4 verschillende keuzehulpen over heup- en knieslijtage, galsteen- en liesbreuklijden. De patiënt logt online in op een keuzehulp, waarna hij informatie leest over zijn aandoening en de mogelijke behandelingen. Ook krijgt hij vragen voorgelegd waarmee hij meer inzicht krijgt in zijn voorkeuren. Hiermee kan de patiënt gerichter het gesprek aangaan met zijn zorgverlener, over de behandeling die het beste bij hem past. Zo wordt de zorg beter.

Keuzehulpen aangevuld met uitkomstinformatie

Met dit project is een versnelling gegeven aan het thema Samen beslissen door de al ontwikkelde keuzehulpen aan te vullen met voor de patiënt belangrijke uitkomstinformatie over de mate van functioneren en pijn na een operatie. Maar ook een terugkoppeling over het functioneren van de patiënt op het moment van het maken van de beslissing. Denk hierbij aan de mate van kwaliteit van leven, functioneren en pijn. De keuzehulpen over heup- en knieslijtage zijn daarnaast aangevuld met uitkomstinformatie uit landelijke registraties, over de mate van tevredenheid en complicaties na een operatie. 4886 keuzehulpen zijn door patiënten ingevuld, waarvan 746 heupartrose- en 730 knieartrose keuzehulpen, en 1994 liesbreuk- en 1416 galsteenlijden keuzehulpen.

Met elkaar voor elkaar gekregen

In het project is samengewerkt met de Patiëntfederatie Nederland, de NOV, verschillende ziekenhuizen, keuzehulpontwikkelaar en implementatiepartner PATIENT+, data-analist Pacmed en zorgverzekeraar CZ.

Kritische succesfactoren

Patiënt+ heeft een aantal kritische succesfactoren benoemd om het gebruik van keuzenhulpen te laten slagen:

 • bewustzijn van professionals en een wens om op een andere manier te werken;
 • duidelijke visie, strategie en beleid van het ziekenhuis op samen beslissen en de inzet van de keuzehulpen;
 • ambassadeurs op alle niveaus in de organisatie;
 • een succesvolle implementatie en toepassing als voorbeeldfunctie;
 • het beschikbaar stellen van middelen en budget door het ziekenhuis;
 • beleid bij en afspraken met de preferente zorgverzekeraar.

Afspraken over bekostiging keuzehulpen

Uit ervaring blijkt dat ziekenhuizen niet volledig zelf de toepassing van keuzehulpen kunnen of willen bekostigen. Elk ziekenhuis geeft aan dat hier een rol voor de zorgverzekeraar ligt. Met 3 grote zorgverzekeraars (CZ, VGZ en Zilveren Kruis) zijn veel gesprekken gevoerd over het beleid dat zij hebben over samen beslissen en de rol van keuzehulpen hierin. Deze gesprekken moeten blijven plaatsvinden om tot structurele samenwerkingsafspraken te komen.

Hoe gaat het verder?

Het gebruik van de keuzehulpen is doorgegaan in 9 ziekenhuizen. En verder opgeschaald in 7 ziekenhuizen: door alle 80 beschikbare keuzenhulpen ziekenhuisbreed in te zetten. Zorgorganisaties moeten de noodzaak inzien van het gebruik van de keuzenhulpen voor samen beslissen en zorgen voor budget.

Ervaringsverhaal

Meer lezen over dit project? Bekijk het ervaringsverhaal: Patiënt kiest trefzekerder door gebruik verrijkte keuzehulpen.

Vragen?

Kijk voor meer informatie op de website van PATIENT+. Of neem contact op met Michiel Hageman.

Praktijkvoorbeeld insturen

Heb jij een interessant praktijkvoorbeeld in jouw organisatie? Wil je dat praktijkvoorbeeld op dit platform terugzien? Stuur dan je praktijkvoorbeeld in!

Disclaimer
De praktijkvoorbeelden zijn een weergave van de inzet en activiteiten van ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s om invulling te geven aan Samen Beslissen in de praktijk. Er vindt geen (medisch) inhoudelijke beoordeling van de praktijkvoorbeelden plaats. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de medische inhoud ligt bij de indiener van het voorbeeld (of geïnterviewde). Als in een praktijkvoorbeeld wordt afgeweken van de op dat moment geldende richtlijn, wordt ervan uitgegaan dat het door de IGJ gehanteerde principe “comply or explain” is toegepast.

PATIENT+ Webinar - Keuzehulpen succesvol toegepast

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.