Submenu

Sneller resultaat dan verwacht dankzij campagne Samen Beslissen

Frederique Nagtegaal ♛ 21-12-2021
1195 keer bekeken 0 reacties

Samen beslissen is het proces waarin zorgprofessional en patiënt samen bespreken welke zorg het beste bij de patiënt past. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en behoeftes van de patiënt. Onderaan de pagina vind je de beschikbare praktijkvoorbeelden en het nieuws over samen beslissen.

De medische kennis van de zorgprofessional en de kennis van de patiënt over zijn eigen wensen en behoeften vullen elkaar aan bij samen beslissen. 

Het goede gesprek

Om meer samen te beslissen, is ondersteuning van het goede gesprek tussen patiënt en zorgprofessional onmisbaar. Patiënten moeten goede informatie krijgen over hun mogelijkheden, en de voor- en nadelen die daarbij horen. Want er zijn bijna altijd meerdere mogelijkheden. Ook afwachtend volgen kan een optie zijn. Net zo belangrijk is het om te weten wat voor die individuele patiënt belangrijk is, wat zijn voorkeuren en persoonlijke situatie zijn. Dat is voor zorgprofessionals niet altijd makkelijk om goed uit te vragen, en voor patiënten niet makkelijk om de bedenken en te verwoorden. De Patiëntenfederatie Nederland (PFN) neemt het voortouw in de werkgroep die zich over dit thema buigt.

Activiteiten & doelen

De werkgroep heeft 6 activiteiten opgezet om meer samen beslissen te stimuleren:

 

 1. Campagne
  Een sectoroverstijgende campagne om iedereen die zorg nodig heeft of werkt in de zorg, een stapje verder te brengen in Samen beslissen. De campagne zorgt voor een gezamenlijke en verbindende taal en concrete tips. Bekijk de campagnewebsite.
   
 2. Keuzehulpen
  Goede en betrouwbare keuzehulpen vindbaar, toegankelijk en goed te gebruiken maken voor ziekenhuizen/klinieken, zorgprofessionals en patiënten. Lees meer over keuzehulpen.
   
 3. Scholing en opleiding
  Samen beslissen verankeren in de opleiding en (na)scholing van zorgprofessionals, zodat zij beter toegerust worden om samen met de patiënt te kunnen beslissen. 
  Competentiesets:
  - Rapportage deelproject 1 competentiesets Samen Beslissen
  Handreiking - competentieset scholing medisch specialisten Samen beslissen
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundig specialist
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundige
  Opleidingsmateriaal:
  - Opleidingsmateriaal
  - E-learning: De Kern van Samen Beslissen
  Bekijk alle documenten van scholing en opleiding bij samen beslissen.
  Onderzoeksrapport:
  - Eindrapport Samen Beslissen aan bed
 4. Leren van elkaar
  Door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring, versnellen we de implementatie van samen beslissen in de praktijk. Voor zorgorganisaties en professionals gebeurt dit in de vorm van o.a. praktijkvoorbeelden, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. En voor patiënten met producten voor bijeenkomsten, in een toolkit voor zorg- en patiëntenorganisaties.
  Project Samen beslissen in de praktijk
  Met het project Samen beslissen in de praktijk verzamelen we meer dan 50 voorbeelden van samen beslissen in ziekenhuizen, academische centra en zelfstandige klinieken. Werk jij aan samen beslissen in de medisch specialistische zorg? Dan horen we graag van je. Lees meer over het project Samen beslissen in de praktijk.
  Project Leren van elkaar – patiënten
  We ontwikkelden een toolkit met producten, die zorg- en patiëntenorganisaties kunnen inzetten in bijeenkomsten over samen beslissen met patiënten en naasten. Bekijk de Toolkit Samen beslissen bijeenkomsten.
  Lees meer over Leren van elkaar – patiënten
   
 5. Verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden
  30% van de mensen heeft moeite met het vinden, begrijpen en gebruiken van informatie over gezondheid. Binnen alle onderdelen van het programma houden we hiermee rekening. Ook ontwikkelen we een training voor ziekenhuizen/klinieken en een kennismodule voor patiëntenorganisaties. Bekijk de Toolkit Gezondheidsvaardigheden voor zorgverleners, of lees meer over verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden.
 6. Organiseren en belonen
  Zorgorganisaties krijgen handvatten om samen beslissen te organiseren en van elkaar te leren. Zorgverzekeraars en zorgorganisaties wisselen kennis uit om financiële knelpunten op te lossen. Lees meer over organiseren en belonen.


  Op 8 september 2022 vond de tweede kennissessie ‘Organiseren en belonen van Samen Beslissen’ plaats in Utrecht. Ruim 80 deelnemers waren aanwezig. Onder hen inkopers van zorg, beleidsmakers, zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers. Tijdens het plenaire deel en zes interactieve sessies deelden voorlopers op het gebied van Samen Beslissen hun ervaringen en vond er kennisuitwisseling plaats. Het was een geslaagde en energieke kennissessie op een inspirerende locatie! Lees het volledige verslag of bekijk de presentaties of bekijk de infografic met de belangrijkste bevindingen uit de kennissessie.

Een onderzoek naar de campagne Samen Beslissen in de zorg laat een positieve trend zien. Ongeveer een derde van de bevraagde zorggebruikers herkent de campagne. Deze mensen geven vaker aan dat ze tijdens hun laatste afspraak de beslissing samen met hun zorgverlener namen.

Ook geloven ze vaker dat ze kunnen helpen bij het maken van een keuze dan de groep die de campagne niet heeft gezien. Dat blijkt uit een tussenrapportage van onderzoeksbureau Kantar Public, uitgevoerd in opdracht van het Programma Uitkomstgerichte Zorg.

Tussenmeting

De campagne is bedoeld om patiënten een stem te geven in hun behandeling, en ervoor te zorgen dat de zorg goed aansluit bij hun situatie. De tussenmeting biedt wat dat betreft reden tot optimisme, vindt hoofdonderzoeker Petra Kramer van Kantar Public. "We zien sneller resultaat dan ik had verwacht".

De tussenrapportage geeft vooral een indruk van de inzet van patiënten op het gebied van samen beslissen. "Dat behelst meer dan alleen maar vragen of je van plan bent voortaan samen te beslissen. De voorspellende waarde van antwoorden op die vraag is niet zo groot, omdat mensen vaak ja zeggen maar het vervolgens toch niet doen."

Commitment

Om die reden werden in het onderzoek - naast de vraag naar iemands intentie - ook vragen opgenomen zoals ‘Hoe moeilijk lijkt het je om bij een toekomstige afspraak zelf te beginnen over wat voor jou belangrijk is?’ en ‘Hoe belangrijk vind je dat?’.
Uit de gecombineerde antwoorden op deze vragen kan de mate van commitment worden afgeleid. Kramer: ‘Dat commitment is op 2 van de 5 gemeten gedragingen die onder samen beslissen vallen nu al meetbaar toegenomen: het voorbereiden op de afspraak en het vooraf nadenken over belangrijke bespreekpunten. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.’

Eerder onderzoek

Eerder onderzoek van Kantar Public, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, liet zien dat minder dan de helft van de zorggebruikers ervaarde dat een goed gesprek plaatsvond met de zorgverlener over beslissingen rondom zorg en ondersteuning. En dat veel zorgverleners het idee hadden dat patiënten al voldoende betrokken worden of daar juist niet toe in staat zijn.

Campagne Samen Beslissen

De campagne Samen Beslissen is de grootste campagne over dit thema die ooit gevoerd is. De campagne loopt tot december 2022 en richt zich op zorggebruikers en zorgverleners. In juni 2021 is een nulmeting uitgevoerd onder deze doelgroepen. Eind oktober 2021 is de tussenmeting gedaan onder zorggebruikers. In 2022 wordt een nameting gedaan om de effecten vast te stellen van de campagne op het gedrag en de gedragsintentie van alle doelgroepen.

Initiatief

De campagne Samen Beslissen is een initiatief van het programma Uitkomstgerichte Zorg. Dit programma zet zich in voor meer inzicht in zorguitkomsten en meer samen beslissen binnen de medisch-specialistische zorg. Naast de medisch-specialistische zorg richt de campagne zich op 3 andere sectoren. Ook binnen de huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging wordt ingezet op samen beslissen. Via de campagne spreken deze 4  sectoren de komende 1,5  jaar dezelfde taal als het gaat om samen beslissen. Een mooi signaal naar patiënten en cliënten. Samen beslissen is overal belangrijk. Of je nou naar de huisarts, het ziekenhuis, een paramedische zorgverlener gaat of thuis zorg ontvangt. 

Echte patiënten en zorgverleners

In de Samen Beslissen-campagne figureren echte patiënten en echte zorgverleners. De campagne is te zien en te horen op radio en TV, in printadvertenties, online, op sociale media en buitenreclame. Daarnaast ook in een veelvoud aan vakmedia voor zorgverleners en op tal van plekken waar zorg en ondersteuning plaatsvindt. Zoals ziekenhuizen, huisartsenpraktijken en behandelcentra.

 Meer lezen?

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.