Submenu

Samen beslissen bij kinderen met astma

Wilmke Boersma 15-08-2022
1289 keer bekeken 0 reacties

Samen beslissen is het proces waarin zorgprofessional en patiënt samen bespreken welke zorg het beste bij de patiënt past. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en behoeftes van de patiënt. Onderaan de pagina vind je de beschikbare praktijkvoorbeelden en het nieuws over samen beslissen.

De medische kennis van de zorgprofessional en de kennis van de patiënt over zijn eigen wensen en behoeften vullen elkaar aan bij samen beslissen. 

Het goede gesprek

Om meer samen te beslissen, is ondersteuning van het goede gesprek tussen patiënt en zorgprofessional onmisbaar. Patiënten moeten goede informatie krijgen over hun mogelijkheden, en de voor- en nadelen die daarbij horen. Want er zijn bijna altijd meerdere mogelijkheden. Ook afwachtend volgen kan een optie zijn. Net zo belangrijk is het om te weten wat voor die individuele patiënt belangrijk is, wat zijn voorkeuren en persoonlijke situatie zijn. Dat is voor zorgprofessionals niet altijd makkelijk om goed uit te vragen, en voor patiënten niet makkelijk om de bedenken en te verwoorden. De Patiëntenfederatie Nederland (PFN) neemt het voortouw in de werkgroep die zich over dit thema buigt.

Activiteiten & doelen

De werkgroep heeft 6 activiteiten opgezet om meer samen beslissen te stimuleren:

 

 1. Campagne
  Een sectoroverstijgende campagne om iedereen die zorg nodig heeft of werkt in de zorg, een stapje verder te brengen in Samen beslissen. De campagne zorgt voor een gezamenlijke en verbindende taal en concrete tips. Bekijk de campagnewebsite.
   
 2. Keuzehulpen
  Goede en betrouwbare keuzehulpen vindbaar, toegankelijk en goed te gebruiken maken voor ziekenhuizen/klinieken, zorgprofessionals en patiënten. Lees meer over keuzehulpen.
   
 3. Scholing en opleiding
  Samen beslissen verankeren in de opleiding en (na)scholing van zorgprofessionals, zodat zij beter toegerust worden om samen met de patiënt te kunnen beslissen. 
  Competentiesets:
  - Rapportage deelproject 1 competentiesets Samen Beslissen
  Handreiking - competentieset scholing medisch specialisten Samen beslissen
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundig specialist
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundige
  Opleidingsmateriaal:
  - Opleidingsmateriaal
  - E-learning: De Kern van Samen Beslissen
  Bekijk alle documenten van scholing en opleiding bij samen beslissen.
  Onderzoeksrapport:
  - Eindrapport Samen Beslissen aan bed
 4. Leren van elkaar
  Door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring, versnellen we de implementatie van samen beslissen in de praktijk. Voor zorgorganisaties en professionals gebeurt dit in de vorm van o.a. praktijkvoorbeelden, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. En voor patiënten met producten voor bijeenkomsten, in een toolkit voor zorg- en patiëntenorganisaties.
  Project Samen beslissen in de praktijk
  Met het project Samen beslissen in de praktijk verzamelen we meer dan 50 voorbeelden van samen beslissen in ziekenhuizen, academische centra en zelfstandige klinieken. Werk jij aan samen beslissen in de medisch specialistische zorg? Dan horen we graag van je. Lees meer over het project Samen beslissen in de praktijk.
  Project Leren van elkaar – patiënten
  We ontwikkelden een toolkit met producten, die zorg- en patiëntenorganisaties kunnen inzetten in bijeenkomsten over samen beslissen met patiënten en naasten. Bekijk de Toolkit Samen beslissen bijeenkomsten.
  Lees meer over Leren van elkaar – patiënten
   
 5. Verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden
  30% van de mensen heeft moeite met het vinden, begrijpen en gebruiken van informatie over gezondheid. Binnen alle onderdelen van het programma houden we hiermee rekening. Ook ontwikkelen we een training voor ziekenhuizen/klinieken en een kennismodule voor patiëntenorganisaties. Bekijk de Toolkit Gezondheidsvaardigheden voor zorgverleners, of lees meer over verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden.
 6. Organiseren en belonen
  Zorgorganisaties krijgen handvatten om samen beslissen te organiseren en van elkaar te leren. Zorgverzekeraars en zorgorganisaties wisselen kennis uit om financiële knelpunten op te lossen. Lees meer over organiseren en belonen.


  Op 8 september 2022 vond de tweede kennissessie ‘Organiseren en belonen van Samen Beslissen’ plaats in Utrecht. Ruim 80 deelnemers waren aanwezig. Onder hen inkopers van zorg, beleidsmakers, zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers. Tijdens het plenaire deel en zes interactieve sessies deelden voorlopers op het gebied van Samen Beslissen hun ervaringen en vond er kennisuitwisseling plaats. Het was een geslaagde en energieke kennissessie op een inspirerende locatie! Lees het volledige verslag of bekijk de presentaties of bekijk de infografic met de belangrijkste bevindingen uit de kennissessie.

Het (door)ontwikkelen en implementeren van uitkomstinformatie, een keuzehulp én meer afstemming tussen eerste, tweede en derde lijn ondersteunen het samen beslissen in de spreekkamer en verbeteren de astmacontrole.

Weten wat kinderen met astma belangrijk vinden, welke doelen zij hebben en hen betrekken bij beslissingen over hun gezondheid, zijn namelijk fundamentele elementen van kind- en gezinsgerichte zorg.

Samen beslissen bij kinderen met astma

In de regio Zuid-Limburg werken Maastricht UMC+ en Zuyderland MC samen met huisartsenorganisaties om kinderen beter te betrekken bij de behandeling van hun astma. Dit doen ze door het trainen van zorgprofessionals en het (door)ontwikkelen en implementeren van uitkomstinformatie en een keuzehulp voor deze doelgroep. Maar ook door het inzetten van een platform waarin kinderen, ouders en zorgverleners laagdrempelig informatie kunnen delen.

Chronische aandoening

Astma is een ziekte met chronische ontsteking van de luchtwegen. De ziekte geeft klachten van benauwdheid, hoesten, inspanningsbeperking en piepende of zagende ademhaling. Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen en heeft een zeer grote ziektelast. Ongeveer 5 tot 10% van alle kinderen in Nederland heeft astma. De aandoening heeft een enorme impact op het kind en het gezin. Sporten, spelen of soms zelfs naar school gaan, is niet altijd vanzelfsprekend.

Beter luisteren naar het kind

Goede zorg is zorg waarin je samen beslist, met kind én ouders. De patiënt weet immers het beste wat voor hem of haar belangrijk en passend is. Het betrekken van kinderen en ouders is niet altijd even eenvoudig, maar leidt wél tot meer betrokkenheid bij hun gezondheid en meer regie op het ziekteproces. Het kind met astma heeft hierdoor meer zelfvertrouwen, een betere kwaliteit van leven en een hogere zelfredzaamheid.

Ontwikkeling uitkomstinformatie en keuzehulp

Er zijn generieke instrumenten om beslismomenten te ondersteunen en het goede gesprek aan te gaan, maar er zijn nog geen specifieke instrumenten voor kinderen met astma.

Daarom richt dit project zich op het (door)ontwikkelen van uitkomstinformatie en ontwikkelen we een keuzehulp voor deze doelgroep. Belangrijke beslismomenten worden geïdentificeerd in transmurale zorgpaden van de betrokken zorgorganisaties. Daarbij kijken we wanneer we deze en bestaande generieke instrumenten kunnen inzetten. Door instrumenten voor samen beslissen integraal onderdeel te maken van zorgpaden in de eerste, tweede en derde lijn, wordt het gebruik van samen beslissen onderdeel van de dagelijkse praktijk.

Implementatie van het goede gesprek

Met zorgprofessionals gaan we op basis van de quickscan het gesprek aan over de toepassing van samen beslissen. Implementatie ondersteunen we door scholing van zorgprofessionals, omdat samen beslissen een andere rol en gezondheidsvaardigheden vraagt van de zorgprofessionals en van de patiënt.

De scholing bestaat uit online modules, waarin de theoretische en juridische kennis over samen beslissen aan bod komen, net als het aanleren van gesprekstechnieken. De tools en educatie die worden ontwikkeld en ingezet, dragen bij aan de mogelijkheid tot landelijke implementatie door een implementatietoolkit.

Regionale samenwerking

Omdat astma een chronische aandoening is met een wisselend verloop en omdat vaak sprake is van onderdiagnostiek, is samenwerking tussen de eerste, tweede en derde lijn belangrijk. Het afstemmen van zorgpaden stimuleert een betere samenwerking.

Daarnaast wordt nagedacht over een platform of de ‘Persoonlijke Gezondheidsomgeving’ van Quli. Hierin kunnen patiënten uitkomstinformatie en keuzehulpen vinden. Het platform moet ook een plek zijn waar patiënten, hun ouders en alle zorgverleners altijd de laatste ontwikkelingen kunnen volgen en waar laagdrempelig contact mogelijk is. Dit stimuleert een betere afstemming en de juiste zorg op de juiste plek.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Edward Dompeling, Marieke van Horck of Carolien van Rossem.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.