Submenu

Terugdringen overgewicht en obesitas bij kinderen met E-healthapp

Wilmke Boersma 22-08-2022
1555 keer bekeken 1 reacties

Samen beslissen is het proces waarin zorgprofessional en patiënt samen bespreken welke zorg het beste bij de patiënt past. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en behoeftes van de patiënt. Onderaan de pagina vind je de beschikbare praktijkvoorbeelden en het nieuws over samen beslissen.

De medische kennis van de zorgprofessional en de kennis van de patiënt over zijn eigen wensen en behoeften vullen elkaar aan bij samen beslissen. 

Het goede gesprek

Om meer samen te beslissen, is ondersteuning van het goede gesprek tussen patiënt en zorgprofessional onmisbaar. Patiënten moeten goede informatie krijgen over hun mogelijkheden, en de voor- en nadelen die daarbij horen. Want er zijn bijna altijd meerdere mogelijkheden. Ook afwachtend volgen kan een optie zijn. Net zo belangrijk is het om te weten wat voor die individuele patiënt belangrijk is, wat zijn voorkeuren en persoonlijke situatie zijn. Dat is voor zorgprofessionals niet altijd makkelijk om goed uit te vragen, en voor patiënten niet makkelijk om de bedenken en te verwoorden. De Patiëntenfederatie Nederland (PFN) neemt het voortouw in de werkgroep die zich over dit thema buigt.

Activiteiten & doelen

De werkgroep heeft 6 activiteiten opgezet om meer samen beslissen te stimuleren:

 

 1. Campagne
  Een sectoroverstijgende campagne om iedereen die zorg nodig heeft of werkt in de zorg, een stapje verder te brengen in Samen beslissen. De campagne zorgt voor een gezamenlijke en verbindende taal en concrete tips. Bekijk de campagnewebsite.
   
 2. Keuzehulpen
  Goede en betrouwbare keuzehulpen vindbaar, toegankelijk en goed te gebruiken maken voor ziekenhuizen/klinieken, zorgprofessionals en patiënten. Lees meer over keuzehulpen.
   
 3. Scholing en opleiding
  Samen beslissen verankeren in de opleiding en (na)scholing van zorgprofessionals, zodat zij beter toegerust worden om samen met de patiënt te kunnen beslissen. 
  Competentiesets:
  - Rapportage deelproject 1 competentiesets Samen Beslissen
  Handreiking - competentieset scholing medisch specialisten Samen beslissen
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundig specialist
  Competentieset Samen Beslissen verpleegkundige
  Opleidingsmateriaal:
  - Opleidingsmateriaal
  - E-learning: De Kern van Samen Beslissen
  Bekijk alle documenten van scholing en opleiding bij samen beslissen.
  Onderzoeksrapport:
  - Eindrapport Samen Beslissen aan bed
 4. Leren van elkaar
  Door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring, versnellen we de implementatie van samen beslissen in de praktijk. Voor zorgorganisaties en professionals gebeurt dit in de vorm van o.a. praktijkvoorbeelden, nieuwsbrieven en bijeenkomsten. En voor patiënten met producten voor bijeenkomsten, in een toolkit voor zorg- en patiëntenorganisaties.
  Project Samen beslissen in de praktijk
  Met het project Samen beslissen in de praktijk verzamelen we meer dan 50 voorbeelden van samen beslissen in ziekenhuizen, academische centra en zelfstandige klinieken. Werk jij aan samen beslissen in de medisch specialistische zorg? Dan horen we graag van je. Lees meer over het project Samen beslissen in de praktijk.
  Project Leren van elkaar – patiënten
  We ontwikkelden een toolkit met producten, die zorg- en patiëntenorganisaties kunnen inzetten in bijeenkomsten over samen beslissen met patiënten en naasten. Bekijk de Toolkit Samen beslissen bijeenkomsten.
  Lees meer over Leren van elkaar – patiënten
   
 5. Verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden
  30% van de mensen heeft moeite met het vinden, begrijpen en gebruiken van informatie over gezondheid. Binnen alle onderdelen van het programma houden we hiermee rekening. Ook ontwikkelen we een training voor ziekenhuizen/klinieken en een kennismodule voor patiëntenorganisaties. Bekijk de Toolkit Gezondheidsvaardigheden voor zorgverleners, of lees meer over verbinding met beperkte gezondheidsvaardigheden.
 6. Organiseren en belonen
  Zorgorganisaties krijgen handvatten om samen beslissen te organiseren en van elkaar te leren. Zorgverzekeraars en zorgorganisaties wisselen kennis uit om financiële knelpunten op te lossen. Lees meer over organiseren en belonen.


  Op 8 september 2022 vond de tweede kennissessie ‘Organiseren en belonen van Samen Beslissen’ plaats in Utrecht. Ruim 80 deelnemers waren aanwezig. Onder hen inkopers van zorg, beleidsmakers, zorgverleners en patiëntvertegenwoordigers. Tijdens het plenaire deel en zes interactieve sessies deelden voorlopers op het gebied van Samen Beslissen hun ervaringen en vond er kennisuitwisseling plaats. Het was een geslaagde en energieke kennissessie op een inspirerende locatie! Lees het volledige verslag of bekijk de presentaties of bekijk de infografic met de belangrijkste bevindingen uit de kennissessie.

Be-My-Coach draagt bij aan terugdringen van overgewicht of obesitas bij kinderen van 4 tot 18 jaar. Een te ontwikkelen en voor kinderen aansprekende EHealth-app helpt het kind en het gezin bij gezamenlijke besluitvorming over behandelmogelijkheden en leefstijlverbetering.

Omdat Samen beslissen ook een omslag vergt in denken en doen van zorgprofessionals, versterken we de samenwerking in de keten.

Toenemend probleem

Overgewicht en obesitas bij kinderen van 4 tot 18 jaar vormen een toenemend probleem, voor zowel de kinderen als de maatschappij. Om overgewicht of obesitas bij kinderen een halt toe te roepen, is het belangrijk dat kinderen, ouders en zorgprofessionals samen optrekken in de keuze voor de behandeling die het best past bij het kind en het gezin. We gaan het eigen oplossend vermogen van het kind aanspreken of herstellen en stellen het kind in staat om op eigen wijze, samen met het gezin, de leefstijl aan te passen naar een meer gewenste situatie. Dat vergroot de kans op blijvend succes.

Samen aan de slag

Kinderarts-klinisch epidemioloog dr. Arieke Janse (Ziekenhuis Gelderse Vallei) nam het initiatief om dit probleem aan te pakken, samen met hoogleraar en kinderarts maag-darm-leverziekten dr. Anita Vreugdenhil (MUMC+), Mediquest en zorgverleners uit de eerste lijn. Hoe? Door kinderen en hun gezin actief bij de behandeling te betrekken. 

Ziekenhuis Gelderse Vallei, MUMC+, Di-eetgezond, Leefstijl Expertise Centrum en de Nederlandse Stichting Over Gewicht gaan samen met Mura Zorgadvies en Mediquest aan de slag met het project Be-My-Coach. Dit doen zij in samenwerking met o.a. Coalitie Preventie regio Foodvalley, gemeente Ede, GGD Gelderland-Midden en Netwerk KinderDiëtisten.

Samen beslissen over aanpassen leefstijl

Be-My-Coach sluit aan bij het ‘Landelijk model Ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas’ en draagt bij aan terugdringen van overgewicht of obesitas bij kinderen van 4 tot 18 jaar in Nederland, startend in de Gelderse Vallei. In dit project gaan we de rol van kinderen bij samen beslissen vergroten. Dit gebeurt door relevante en betrouwbare informatie die nodig is voor succesvolle gezamenlijke besluitvorming over behandelmogelijkheden en leefstijlverbetering, op het juiste moment beschikbaar te stellen aan kinderen en hun gezin. Dit doen we op een voor kinderen aansprekende en begrijpelijke manier. Hiertoe ontwikkelen we een EHealth-app voor kind en gezin.

In deze app staat betrouwbare en relevante informatie. De app biedt daarnaast de mogelijkheid voor kind en ouders om met (zorg)professionals te communiceren. Ook is er voor zorgprofessionals de mogelijkheid om met elkaar te communiceren en uitkomstinformatie uit te wisselen. Met onder meer uitgewerkte zorgpaden, training in oplossingsgericht werken en een digitale communicatiemogelijkheid verbetert Be-My-Coach de samenwerking tussen zorgverleners en stimuleert de app de juiste zorg op de juiste plek.

Onze werkwijze

In een herhalend proces doorlopen we in een aantal fasen een applicatieontwikkelingsproces. Hierbij werken zorginhoudelijke en technische experts samen met de doelgroep.

Resultaten

We werken bij het gebruik van Be-My-Coach toe naar de volgende resultaten:

 1. Kind en gezin gebruiken samen met de (zorg)professionals de nieuwe EHealth-app.
 2. De (zorg)professionals werken prettig samen conform gedefinieerde zorgpaden.
 3. (Zorg)professionals wisselen via een platform met toestemming van kind en gezin eenvoudig relevante informatie uit.
 4. Zowel kind en gezin als (zorg)professionals zien positieve resultaten van het project.

Gedurende het project enthousiasmeren we partijen binnen en buiten de regio over Be-My-Coach. Hiermee geven we een impuls aan een onomkeerbare beweging waarin meer kinderen toewerken naar blijvende leefstijlverandering, waarover zij zelf op basis van (uitkomst)informatie kunnen meebeslissen.

Vragen?

Heb je vragen over dit project? Stuur een e-mail naar Esmee Boerstal.

Afbeeldingen

Waarderen

X (voorheen Twitter)

1  reacties

Eefje de Bruijne 03-11-22 om 12:03

Esmee is tot april 2023 met zwangerschapsverlof. Voor vragen over Be-My-Coach kun je contact opnemen met noorscheffers@mura.nl of eefjedebruijne@mura.nl 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.